Višji donosi

Dostopnost sredstev

Prilagodljivost naložbe

Z dolgoročnim varčevanjem PRVA Prava naložba boste z majhnimi in neopaznimi koraki zagotovo prišli do cilja. Naložbeno življenjsko zavarovanje PRVA Prava naložba je varčevanje, s katerim lahko dolgoročno privarčujete želeni znesek, obenem pa dosežete višje donose kot z varčevanjem na banki. In ne le to – če bi sredstva potrebovali prej kot načrtovano, lahko do svojih prihrankov dostopate tudi predčasno, že po šestih mesecih od začetka varčevanja.

Sklenite zavarovanje

Že danes poskrbim za boljši jutri

Naložbeno življenjsko zavarovanje PRVA Prava naložba je varčevanje za vas in vaše družinske člane, ki je prilagojeno vašim varčevalnim ciljem in finančnim zmožnostim. Lahko se odločite za enkratno vplačilo ali postopno varčevanje z mesečnimi vplačili. Ko vam vaše finančne zmožnosti to dopuščajo, pa lahko lahko v poljubni višini v vrednosti 100 EUR ali več kadar koli vplačate dodaten znesek.

Skozi celotno obdobje varčevanja lahko naložbeno strategijo spreminjate glede na to, koliko ste pripravljeni tvegati. Svoja sredstva lahko vlagate v tri sklade, ki jih upravlja zavarovalnica: PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni. Če izberete lastno naložbeno strategijo, sami določite, kolikšen delež se bo nalagal v posamezni sklad, dvakrat letno pa lahko strategijo brezplačno spremenite.

Upravljanje svojih sredstev lahko tudi v celoti prepustite nam. Naložbena strategija življenjskega cikla PRVE delež tveganih naložb v posameznikovem portfelju prilagaja starosti varčevalca. To pomeni, da lahko mlajši varčevalci prevzamejo več naložbenega tveganja, z višanjem starosti pa se prevzemanje tveganja zmanjšuje.

Naložbena strategija življenjskega cikla PRVE – razporeditev privarčevanih sredstev

Naložbena strategija življenjskega cikla PRVE - rezporeditev privarčevanih sredstev

Obrestne mere varčevalnih depozitov so izjemno nizke in po napovedih finančnih analitikov naj bi takšne ostale še nekaj časa. Zato je priporočljivo del sredstev naložiti v drugačne oblike varčevanja. Varčevanje – PRVA Prava naložba je oblikovana tako, da lahko varčujete učinkoviteje in dosežete višje donose privarčevanih sredstev.

Če varčujete s PRVO Pravo naložbo, lahko že po 10 letih varčevanja vsa privarčevana sredstva črpate brez davka in dodatnih stroškov. Pri tem se upošteva datume sklenitve varčevanja in ne datumi vplačil posameznih zneskov v varčevanje. Za primerjavo: če varčujete v okviru vzajemnih skladov, lahko privarčevana sredstva brez davka črpate šele po 20 letih od vsakega posameznega vplačila v varčevanje. Tako so sredstva, ki jih privarčujete s PRVO Pravo naložbo, bistveno hitreje dostopna brez obdavčitve.

Primerjava prednosti obdavčitve privarčevanih sredstev med zavarovalniško panogo in vzajemnimi skladi

Primerjava prednosti obdavčitve privarčevanih sredstev med zavarovalniško panaogo in vzajemnimi skladi

Ker je življenje nepredvidljivo in se v 10 letih lahko vaše okoliščine pomembno spremenijo, je dobrodošlo dejstvo, da lahko do svojih privarčevanih sredstev dostopate kadar koli po šestih mesecih varčevanja oz. šestih vplačanih mesečnih premijah. Tako ste lahko brez skrbi, da vam bodo prihranki na voljo, če se pojavijo nepričakovani stroški ali v primeru izpada prihodka.

Bodite v vsakem trenutku seznanjeni s stanjem na vaši zavarovalni polici.

KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovancem, z veljavno polico naložbenega varčevanja, ki želijo biti redno mesečno obveščeni o privarčevanih sredstvih na osebnem varčevalnem računu.

KAKO DELUJE?

SMS boste prejeli enkrat mesečno, cena je 0,29 EUR/SMS (z DDV). Pogoji in pravila uporabe storitve so objavljeni TUKAJ.

NAROČITE SE NA STORITEV

Na voljo imate dva načina prijave na SMS storitev in sicer s pošiljanjem SMS sporočila ali z naročilom na storitev na spletnem portalu moja PRVA.

Za prijavo na storitev mesečnega SMS obveščanja pošljite SMS s ključnimi besedami PRVA PRIJAVA DAVČNA POLICA, na številko 6111, pri čemer je DAVČNA vaša davčna številka ter POLICA ena izmed vaših veljavnih številk zavarovalnih polic, sklenjenih pri zavarovalnici. Zatem sledite navodilom za registracijo.

KONTAKT

Več informacij na telefonski številki 080 88 08 ali pri vašem osebnem zavarovalnem zastopniku.

PRVA Prava naložba je oblikovano tako, da vašim najbližjim v primeru vaše smrti omogoča izplačilo zavarovalne vsote. Ta znaša 110 % teoretično vplačane letne premije, v primeru enkratnega vplačila pa je enaka 110 % enkratnega vplačila. Če vrednost premoženja na naložbenem računu presega zavarovalno vsoto, se v primeru smrti izplača vrednost premoženja.

 

Prilagodljivo varčevanje v naložbenih skladih za otroke

Naložbeno življenjsko zavarovanje

dolgoročno naložbeno varčevanje

Varčevanje v naložbenih skladih za starostno rento

VArčevanje v naložbenih skladih za novo hišo

varčevanje v naložbenih skladih za zlato rezervo

 

Primer izračuna

PRIMER 1:

Mamica, stara 29 let, ob rojstvu otroka sklene zavarovanje PRVA Prava naložba. Z mesečnimi zneski v višini 30 EUR lahko svojemu otroku, ko bo ta odhajal na univerzo, za popotnico podari 10.968,30 EUR.

* Izračun je narejen ob predpostavki, da je starost 29 let, da je trajanje varčevanja 18 let, da se vsa sredstva nalagajo v sklad PRVA Delniški in da je letni donos sklada PRVA Delniški 7 % (povprečen donos sklada v zadnjih treh letih). Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave.

 

PRIMER 2:

Moški, star 38 let, sklene zavarovanje PRVA Prava naložba za 15 let. Z mesečnimi vplačili v višini 80 EUR po preteku dobe razpolaga z 22.211,79 EUR  za investicijo vase.

* Izračun je narejen ob predpostavki, da je starost 38 let, da je trajanje varčevanja 15 let, da se vsa sredstva nalagajo v sklad PRVA Delniški in da je letni donos sklada PRVA Delniški 7 % (povprečen donos sklada v zadnjih treh letih). Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave.

 

PRIMER 3:

52-letni moški izbere zavarovanje PRVA Prava naložba za 15 let. Z mesečnimi vplačili v višini 100 EUR po preteku dobe razpolaga s 20.727,08 EUR, ki jih lahko porabi za dodatno pokojnino.

* Izračun je narejen ob predpostavki, da je starost 52 let, da je trajanje varčevanja 15 let, da se vsa sredstva nalagajo v sklad PRVA Obvezniški in da je letni donos sklada PRVA Obvezniški 3,5 % (povprečen donos sklada v zadnjih treh letih). Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave.

Nizki stroški

Višji donosi kot na banki

Dostop do sredstev že po 6 mesecih

Izplačilo po 10 letih ni obdavčeno

Postopek sklenitve

  1. Izpolnite obrazec za naročilo svetovalca ali pa nas pokličite na brezplačno številko 080 88 08</span

  2. Dogovorite se za termin obiska našega svetovalca. Na katerem boste določili za vas najbolj primerna kritja in zavarovalne vsote.

  3. Podpišite ponudbo in vplačajte prvo premijo.

Prilagodljiva naložbena strategija


Varčevanje PRVA Prava naložba je zasnovano tako, da lahko z varčevanjem dosežete optimalno razmerje med visokimi donosi in dostopom do privarčevanih sredstev brez večjih davčnih obremenitev in nepotrebnih dodatnih stroškov.

Optimalna izbira med varnostjo naložbe in njeno donosnostjo je zagotovljena skozi celotno obdobje varčevanja. Poskrbite lahko za to, da bo vaš denar v različnih fazah življenjskega cikla vložen preudarno in v skladu z vašimi finančnimi cilji. Če izberete lastno naložbeno strategijo, sami določate, v kakšnem razmerju so vaša sredstva vložena v tri različne sklade – PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni.

Drznejšim varčevalcem z velikimi pričakovanji, ki ste pripravljeni prevzeti tudi več naložbenega tveganja z višjimi kratkoročnimi nihajnostmi sredstev, svetujemo varčevanje v notranjem skladu PRVA Delniški. Cilj tega sklada je namreč kapitalska rast, dosežena s prejemki od naložb in z dobički iz kapitalske rasti naložb. Portfelj sklada sestavljajo globalno razpršene delniške naložbe in naložbe v delnice v obliki investicijskih skladov (ETF-jev). Gre za kombinacijo, ki ob dolgoročnem varčevanju omogoča tudi višje donose.

Informativna primerjava gibanja premoženja

* Pri izračunu so upoštevani pretekli donosi sklada PRVA Delniški, in sicer za preteklih pet let. Donosi v prihodnje niso zajamčeni.
** Pri izračunu je upoštevana obrestna mera po ceniku ene izmed večjih slovenskih bank, in sicer v višini 0,25 %.
*** Pri izračunu je upoštevana obrestna mera za varčevalni račun z dostopom po šestih mesecih, po ceniku ene izmed večjih slovenskih bank, in sicer v višini 0,15 %.

Ciljna naložbena struktura sklada PRVA Delniški 

Varčevalcem, ki ste pripravljeni tvegati manj in ste zadovoljni z zmernimi donosi, svetujemo varčevanje v notranjem skladu PRVA Obvezniški. Naložbeni cilj tega sklada je zmerna rast privarčevanih sredstev, dosežena s prejemki od naložb in z dobički iz obresti. Ciljne naložbe so pretežno vezane na naložbe v dolžniške vrednostne papirje in instrumente denarnega trga.

Informativa primerjava gibanja premoženja

* Pri izračunu so upoštevani pretekli donosi sklada PRVA Obvezniški, in sicer za preteklih pet let. Donosi v prihodnje niso zajamčeni.
** Pri izračunu je upoštevana obrestna mera po ceniku ene izmed večjih slovenskih bank, in sicer v višini 0,25 %.
*** Pri izračunu je upoštevana obrestna mera za varčevalni račun z dostopom po šestih mesecih, po ceniku ene izmed večjih slovenskih bank, in sicer v višini 0,15 %.

Ciljna naložbena struktura sklada PRVA Obvezniški

Varčevalcem, ki niste pripravljeni veliko tvegati in ste zadovoljni s konservativnimi donosi, svetujemo varčevanje v notranjem skladu PRVA Varni. Naložbeni cilj tega sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti privarčevanih sredstev za ohranjanje njegove realne vrednosti, ki bo izvirala iz obresti in deloma iz kapitalskih dobičkov in dividend. Ciljne naložbe so pretežno vezane na naložbe v likvidne državne obveznice držav članic OECD in EU, instrumente denarnega trga in lokalne depozite.

Informativa primerjava gibanja premoženja

* Pri izračunu so upoštevani pretekli donosi sklada PRVA Varni, in sicer za preteklih pet let. Donosi v prihodnje niso zajamčeni. .
** Pri izračunu je upoštevana obrestna mera po ceniku ene izmed večjih slovenskih bank, in sicer v višini 0,25 %.
*** Pri izračunu je upoštevana obrestna mera za varčevalni račun z dostopom po šestih mesecih, po ceniku ene izmed večjih slovenskih bank, in sicer v višini 0,15 %.

Ciljna naložbena struktura sklada PRVA Varni

 

Izplačila

Izplačilo privarčevanih sredstev lahko zahtevate kadar koli po šestih mesecih od začetka varčevanja oziroma po šestih vplačanih mesečnih premijah. Svetujemo vam, da varčujete najmanj deset let, saj je v primeru prekinitve po desetih letih celotno izplačilo neobdavčeno. Sredstva se lahko izplačajo v enkratnem znesku ali pa se odločite za rentno izplačilo, pri čemer izbirate med rentami iz ponudbe zavarovalnice.

Kadar koli v času trajanja zavarovanja je mogoče tudi izplačilo predujma v znesku najmanj 250 EUR. S tem si zagotovite izplačilo dela sredstev, naložbeni račun pa ohranite, pri čemer mora na njem ostati najmanj 250 EUR. 

Sklenite zavarovanje

Pogosta vprašanjaPrikaži več

Če ste zdravljenje zaključili in ste že prejeli vso zdravstveno dokumentacijo, lahko prijavo škode skupaj s skeni ali fotografijami dokumentacije oddate na skode@prva.si Tudi v primeru, če zdravstvene dokumentacije še nimate, lahko oddate škodni zahtevek, dokumentacijo pa boste dopolnili takrat, ko bo to mogoče. V kolikor želite, da zdravstveno dokumentacijo namesto vas pridobi zavarovalnica, na […]

To so dolgotrajne ali trajne bolezni, poškodbe ali stanja, ki se ponavljajo ali obstaja prihodnji sum na  ponovitev, zanje so potrebni stalen zdravniški nadzor in zdravljenje, lajšanje simptomov, rehabilitacija ali zdravstvena nega. Kronična bolezen, poškodba ali bolezensko stanje lahko povzročajo trajne zdravstvene posledice, poleg tega se na njihovi podlagi ugotavljajo morebitni prihodnji zapleti, stanja ali […]

To je bolezen, stanje ali poškodba, ki se ponavlja z izmenjavo boljšega in slabšega zdravstvenega stanja, z vmesnimi remisijskimi obdobji. Bolezen ni kronična in je ozdravljiva. Šteje se, da je bolezen, stanje ali poškodba ponavljajoča se, ko je to medicinsko ugotovljeno ali zavarovanec opravi več kot pet (5) specialističnih storitev ali zahtevnih diagnostičnih preiskav zaradi […]

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]