Skozi celotno obdobje varčevanja v naložbenih življenjskih zavarovanjih PRVE lahko naložbeno strategijo spreminjate glede na to, koliko ste pripravljeni tvegati. Svoja sredstva lahko vlagate v tri sklade, ki jih upravlja zavarovalnica: PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni. Če izberete lastno naložbeno strategijo, sami določite, kolikšen delež se bo nalagal v posamezni sklad.

Upravljanje svojih sredstev lahko tudi v celoti prepustite nam. Naložbena strategija življenjskega cikla PRVE delež tveganih naložb v posameznikovem portfelju prilagaja starosti varčevalca. To pomeni, da lahko mlajši varčevalci prevzamejo več naložbenega tveganja, z višanjem starosti pa se prevzemanje tveganja zmanjšuje.

Ta graf prikazuje uspešnost skladov kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 5 let.

DONOSI NALOŽBENIH SKLADOV PO PRETEKLIH LETIH

Nalagam ...
  1. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti.
  2. Prikazana je uspešnost po odbitku tekočih stroškov. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna.
  3. Pretekla uspešnost je bila izračunana v EUR.
  4. Sklad PRVA Delniški je bil ustanovljen leta 2008.
  5. Sklad PRVA Obvezniški je bil ustanovljen leta 2008.
  6. Sklad PRVA Varni je bil ustanovljen leta 2014.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]