Zakaj potrebujemo življenjsko zavarovanje?

Življenjsko zavarovanje potrebujemo, da bi ob neprijetnih dogodkih imeli zagotovoljeno finančno varnost. Ljudje živimo v različnih življenjskih okoliščinah, prav tako pa se skozi čas naše okoliščine spreminjajo. Ko se zaposlimo, ko si ustvarimo družino, ko oblikujemo načrte za prihodnost, ko se upokojimo – ko vstopam v različna življenjska obdobja, se naše potrebe, želje in odgovornosti spreminjajo. Prav tako se spreminjajo naše finančne zmožnosti in obveznosti, nenazadnje tudi pričakovan življenjski standard. Da bi v vseh posameznih obdobjih lahko ohranili finančno varnost tudi v primeru neprijetnih dogodkov, lahko poskrbimo z ustreznim življenjskim zavarovanjem.

Življenjsko zavarovanje se uvršča med najbolj razširjena in raznolika zavarovanja na trgu, kar posledično povzroča težave pri izbiri pravega.

Zato je pomembno, da si pri izbiri življenjskega zavarovanja vzamete čas za razmislek in ugotovite, kje prepoznate vaša največja tveganja, koga želite zavarovati in kaj želite z zavarovanjem doseči.

V pomoč so vam lahko sledeči trije najpogostejši razlogi za sklenitev življenjskega zavarovanja:

  • zagotovitev varnosti najbližjim v primeru vaše smrti ali bolezni,
  • zagotovitev lastne socialne varnosti, da v primeru daljše odsotnosti z dela ohranite življenjski standard, ki ste ga vajeni,
  • varčevanje in zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za uresničitev ciljev v prihodnosti.

 

Zakaj je sklenitev zavarovanja kredita z življenjskim zavarovanjem pri prvi boljša od zavarovanja kredita pri banki?

Katerikoli kredit boste najeli pri banki, bo ta od vas zahtevala, da v njeno korist ustanovite zavarovanje s plačilom zavarovalne premije ali s hipoteko.

To zavarovanje bo v primeru vaše smrti ali morebitnega neplačevanja obrokov kredita varovalo banko. Ne bo pa zaščitilo vaših bližnjih.

Če želite vaše bližnje zaščiti pred vašimi dolgovi, boste za njih najbolje poskrbeli s sklenitvijo riziko življenjskega zavarovanja.

 

KAKO DOLOČITI USTREZNO ZAVAROVALNO VSOTO ZA ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE?

Ko razmišljate o izplačilu, ki bi bilo primerno za vaše najbližje, upoštevajte vse svoje dolgove in izpad vašega osebnega dohodka. To so tista finančna bremena, s katerimi bi se morali vaši otroci in partner soočiti ob vaši smrti. Da jih vaši dolgovi ne bi bremenili, hkrati pa izpad dohodka ne bi poslabšal njihovega standarda, naj bo to osnova za izračun zavarovalne vsote za življenjsko zavarovanje.

Info izračun

Pogosta vprašanjaPrikaži več

Če ste zdravljenje zaključili in ste že prejeli vso zdravstveno dokumentacijo, lahko prijavo škode skupaj s skeni ali fotografijami dokumentacije oddate na skode@prva.si Tudi v primeru, če zdravstvene dokumentacije še nimate, lahko oddate škodni zahtevek, dokumentacijo pa boste dopolnili takrat, ko bo to mogoče. V kolikor želite, da zdravstveno dokumentacijo namesto vas pridobi zavarovalnica, na […]

To so dolgotrajne ali trajne bolezni, poškodbe ali stanja, ki se ponavljajo ali obstaja prihodnji sum na  ponovitev, zanje so potrebni stalen zdravniški nadzor in zdravljenje, lajšanje simptomov, rehabilitacija ali zdravstvena nega. Kronična bolezen, poškodba ali bolezensko stanje lahko povzročajo trajne zdravstvene posledice, poleg tega se na njihovi podlagi ugotavljajo morebitni prihodnji zapleti, stanja ali […]

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]