Za primer smrti in kritičnih bolezni

Nadomestilo za bolniško odsotnost zaradi bolezni ali nezgode

Poklicna invalidnost in druge oblike nezgodnih kritji

Postavite življenje zaposlenih na prvo mesto

S sklenitvijo kolektivnega življenjskega zavarovanja boste lahko zaposlenim, ki so ključni del uspešnega delovanja podjetja, ponudili finančno zaščito v primeru bolezni ali nezgode. Sočasno lahko preprečite stroške, ki bi poleg odsotnosti zaposlenih utegnili dodatno ovirati poslovanje vašega podjetja.

Kolektivno življenjsko zavarovanje je namenjeno vsem pravnim osebam.

finančnA pomoč v primeru hude bolezni ali najhujšega

 Zavarovanje lahko sklenete za vse zaposlene ali za le nekaj zaposlenih, ki so vaš ključni kader, zavarovanci pa so lahko stari od 15 do vključno 74 let. Zavarujete jih lahko za primer naravne ali nezgodne smrti, temu pa dodate še zavarovalna kritja:

 • kritične bolezni do dopolnjenega 65. leta starosti: vključenih je deset danes najpogostejših kritičnih bolezni,
 • nadomestilo za bolniško odsotnost zaradi bolezni ali nezgode: zaščita za primer izpada dohodka pri kratkoročni delovni nesposobnosti,
 • poklicna invalidnost: zaščita za primer trajne nezmožnosti opravljanja poklica, ki je lahko posledica bolezni ali nezgode in lahko povzroči izpad dohodka pri dolgoročni delovni nesposobnosti,
 • razne oblike nezgodnih kritij. S sklenitvijo tega zavarovanja boste zaposlenim ponudili večjo finančno varnost in s tem kakovosten zaposlitveni paket. V primeru nastanka škodnega primera bodo namreč upravičeni do izplačila zavarovalne vsote. Dodatno lahko zavarujete še družinske člane svojih zaposlenih.

Kakovostna zaščita finančnih interesov podjetja

Sklenitev kolektivnega življenjskega zavarovanja se podjetju splača, saj s tem v primeru smrti ali le odsotnosti zaposlenih zaščitite izgubo prihodkov podjetja.

Dodatne prednosti za vas, če sklenete zavarovalna kritja za kritične bolezni, nadomestilo za bolniško odsotnost zaradi bolezni ali nezgode, poklicno invalidnost ali razne oblike nezgodnih kritij:

 • prejmete izplačilo visoke zavarovalne vsote v primeru nastanka škodnega primera,
 • pridobite premostitveni kapital za nemoteno poslovanje in uvajanje novega kadra,
 • če gre za družinsko podjetje: zagotovite si zaščito lastniških deležev,
 • premijo, ki jo plačujete za zavarovanje, lahko uveljavljate kot davčno priznani odhodek podjetja.

Poskrbite za najpomembnejši kapital podjetja

ZAVARUJTE ŽIVLJENJE SVOJIH ZAPOSLENIHTo je zavarovalna zaščita, ki vašim zaposlenim in/ali ključnim kadrom v najtežjih trenutkih zagotovi dovolj finančnih sredstev. V primeru njihove smrti bi namreč njihova družina utrpela finančne posledice, kot sta izpad dohodka in poplačilo dolgov. To kritje je namenjeno tudi lastnikom družinskih podjetij, v katerih je lastnikovo delo nepogrešljivo za obstoj in ohranitev poslovanja.

FINANČNA ZAŠČITA ZA PRIMER 10 NAJBOLJ POGOSTIH KRITIČNIH BOLEZNIHude bolezni, kot so rak, možganska kap in srčni infarkt, se pojavijo nenadoma in zaposlenim za dlje časa onemogočijo opravljanje dela. S tem kritjem zaposlenim omogočite finančno nadomestilo, s katerim si bodo laže zagotovili hitro in kakovostno zdravljenje, na primer terapije, operativne posege ali rehabilitacijo. To posledično pomeni tudi njihovo hitrejšo vrnitev na delovno mesto. S tem zavarovalnim kritjem posledično preprečite finančno škodo, ki jo utrpi vaše podjetje zaradi odsotnosti zaposlenih.

ZAVARUJTE DELOVNO SPOSOBNOST KOLEKTIVAAli si lahko zamislite življenje brez rednega prihodka? Večina od nas živi od svojega dela, to lahko kaj hitro ogrozi bolezen ali poškodba, posledica pa je lahko celo popolna in trajna nezmožnost za delo. Če zaposleni ne bi bili več sposobni trajno opravljati svojega dela ali poklica, jim z zavarovalnim kritjem za poklicno invalidnost omogočite dodaten dohodek v obliki mesečne rente od dneva nastanka popolne ali trajne poklicne invalidnosti do predvidene starostne upokojitve, ko bodo zadevne osebe stare 67 let.

To kritje je namenjeno tudi podjetjem, v katerih bi izguba ključnih kadrov dodatno negativno vplivala na poslovanje.

FINANČNO NADOMESTILO V PRIMERU NEZGOD

S specifičnimi kritji lahko zaposlene zaščitite v primeru nezgod, ki kot posledica kratkoročne ali dolgoročne delovne nesposobnosti zanje pomenijo izpad dohodka, obenem pa to za vaše podjetje pomeni precej dodatnih stroškov in težav. To lahko preprečite s sklenitvijo raznih nezgodnih zavarovalnih kritij, in sicer za:

  • nezgodno smrt,
  • nezgodno invalidnost z zavarovanjem za 24 ur na dan 7 dni v tednu ali za čas prisotnosti na delu,
  • nezgodno rento,
  • zlome in izpahe,
  • dnevno nezgodno odškodnino in zdravljenje v bolnišnici,
  • stroške zdravljenja.

Postopek sklenitve

 1. Kontaktirajte svetovalca za podjetja
  seznam zastopnikov

 2. Pišite nam na
  info@prva.si
  ali posredujte svoje vprašanje skupaj s kontaktnimi podatki spodaj v "klepetu"

 3. Pokličite nas
  080 88 08

Ugodni pogoji ob sklenitvi kolektivnega zavarovanja

Izbira zavarovalnih kritij in višina zavarovalne vsote sta prilagojeni potrebam vašega podjetja. Sklenete lahko različne kombinacije zavarovalnih kritij glede na kadrovske cilje po posameznih skupinah zaposlenih. Zavarujemo osebe, stare od izpolnjenega 14. leta do izpolnjenega 74. leta starosti, za tako zavarovalno dobo, da ob izteku zavarovanja posamezna zavarovana oseba ni starejša od 75 let.

 • Enotna višina premije za vse zaposlene: ne glede na starost, zdravstveno stanje, poklic ali izbrane prostočasne dejavnosti.
 • Ugodnejša premija kot v primeru sklenitve individualnega zavarovanja.
 • Zavarujete lahko tudi zaposlene, ki so ob sklenitvi pri podjetju zaposleni za vsaj polovični delovni čas.
 • Za večino primerov ni treba izpolniti zdravstvenega vprašalnika.
 • Zagotavljamo vam kakovostno uporabniško izkušnjo: pristopno izjavo lahko izpolnite na daljavo, spletni portal moja PRVA zavarovancem omogoča pregled nad koriščenjem zdravstvenih storitev in dostop do vseh potrebnih informacij, in to kjerkoli in kadarkoli.
 • Plačnik zavarovanja je lahko podjetje ali zaposleni oziroma družinski član.

Nagradite svoje zaposlene za dobro opravljeno delo


Vaši zaposleni so eden od ključnih dejavnikov, da bo vaše poslovanje lahko učinkovito in stabilno. Z zdravstvenim, življenjskim ali pokojninskim zavarovanjem poskrbite za večjo finančno varnost zaposlenih, s tem pa tudi za njihovo zadovoljstvo.

Komplet kolektivnih zavarovanj vašemu podjetju zagotovi dodatne ugodnosti. Za ponudbo po meri in vsa dodatna pojasnila, so vam na voljo naši strokovnjaki.

Pogosta vprašanjaPrikaži več

To so dolgotrajne ali trajne bolezni, poškodbe ali stanja, ki se ponavljajo ali obstaja prihodnji sum na  ponovitev, zanje so potrebni stalen zdravniški nadzor in zdravljenje, lajšanje simptomov, rehabilitacija ali zdravstvena nega. Kronična bolezen, poškodba ali bolezensko stanje lahko povzročajo trajne zdravstvene posledice, poleg tega se na njihovi podlagi ugotavljajo morebitni prihodnji zapleti, stanja ali […]

To je bolezen, stanje ali poškodba, ki se ponavlja z izmenjavo boljšega in slabšega zdravstvenega stanja, z vmesnimi remisijskimi obdobji. Bolezen ni kronična in je ozdravljiva. Šteje se, da je bolezen, stanje ali poškodba ponavljajoča se, ko je to medicinsko ugotovljeno ali zavarovanec opravi več kot pet (5) specialističnih storitev ali zahtevnih diagnostičnih preiskav zaradi […]

Če ste zdravljenje zaključili in ste že prejeli vso zdravstveno dokumentacijo, lahko prijavo škode skupaj s skeni ali fotografijami dokumentacije oddate na skode@prva.si Tudi v primeru, če zdravstvene dokumentacije še nimate, lahko oddate škodni zahtevek, dokumentacijo pa boste dopolnili takrat, ko bo to mogoče. V kolikor želite, da zdravstveno dokumentacijo namesto vas pridobi zavarovalnica, na […]

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]