PRVA Obvezniški

Varčevalcem, ki ste pripravljeni tvegati manj in ste zadovoljni z zmernimi donosi, svetujemo varčevanje v notranjem skladu PRVA Obvezniški. Naložbeni cilj tega sklada je zmerna rast privarčevanih sredstev, dosežena s prejemki od naložb in z dobički iz obresti. Ciljne naložbe so pretežno vezane na naložbe v dolžniške vrednostne papirje in instrumente denarnega trga.

 

Prospekt notranjega sklada PRVA Obvezniški
Izbrano obdobje

Nalagam podatke...

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]