Izberite pravi sklad zase

Starost: 36

Dinamični sklad

Delnice: 70%

Obveznice (srednja varnost): 15%

Obveznice (visoka varnost) depoziti: 15%

Minimalni zajamčen donos: NE

Ciljna neto donosnost: 5,5 %

 

Naročite klic svetovalca Donosi skladov

 

SKLADI ŽIVLJENJSKEGA CIKLA GLEDE NA STAROSTNE SKUPINE

 

 DINAMIČNI SKLADURAVNOTEŽENI SKLADZAJAMČENI SKLAD
Starostna skupinado 48 letod 48 do 60 letnad 60 let
 DINAMIČNI SKLADURAVNOTEŽENI SKLADZAJAMČENI SKLAD
Starostna skupina
do 48 let
od 48 do 60 let
nad 60 let
Ciljna naložbena struktura sklada
Naložbe v lastniške vrednostne papirje 70 %40 %5 %
Naložbe v dolžniške vrednostne papirje, depozite15 %45 %75 %
Drugo (nepremičnine, alternativne naložbe, drugo)
15 %15 %20 %
Minimalni zajamčen donosNENEDA
Ciljna neto donosnost5,5 %3,5 %1 %