Dostopnost sredstev

Višji donosi kot na banki

Prilagodljivost naložbe

Naložbeno življenjsko zavarovanje  je varčevanje, s katerim lahko dolgoročno privarčujete želeni znesek, obenem pa dosežete višje donose kot z varčevanjem na banki. Prilagojeno je vašim varčevalnim ciljem, kot tudi varčevalnim zmožnostim. Obenem lahko sami določite delež sredstev, ki se varčuje v posameznem skladu in spreminjate naložbeno strategijo glede na to, koliko ste pripravljeni tvegati. Če bi svoje prihranke delno ali v celoti potrebovali prej kot načrtovano, lahko do njih dostopate predčasno, že po šestih mesecih od začetka varčevanja. Zato, da bo vaš jutri s čim manj skrbi. 

Zavarujte svoje življenje

Zavarovanje z neomejeno zavarovalno dobo vašim najbližjim v primeru vaše smrti omogoča izplačilo zavarovalne vsote. Ta znaša 110 % teoretično vplačane letne premije, v primeru enkratnega vplačila pa je enaka 110 % enkratnega vplačila. Če vrednost premoženja na naložbenem računu presega zavarovalno vsoto, se v primeru smrti izplača vrednost premoženja.

 

Varčujte z višjimi donosi kot na banki

Ste vedeli, da z varčevanjem v depozitih vaš denar izgublja realno vrednost? V obdobju nizkih obrestnih mer je namreč vrednost vaših privarčevanih sredstev zaradi inflacije realno manjša. S PRVA Futura pa boste lahko varčevali učinkoviteje in dosegli višje donose od inflacije, saj boste varčevali v bolj tveganih delniških in obvezniških naložbah.

 

NAJ BODO VAŠI PRIHRANKI ČIM MANJ OBDAVČENI

Z varčevanjem v PRVI Futuri lahko že po 10 letih varčevanja vsa vaša privarčevana sredstva črpate brez davka in dodatnih stroškov. Pri tem se upošteva datume sklenitve varčevanja in ne datumi vplačil posameznih zneskov v varčevanje. Obdavčitev privarčevanih sredstev je ugodnejša kot pri varčevanju v vzajemnih skladih, kjer lahko privarčevana sredstva brez davka črpate šele po 20 letih od vsakega posameznega vplačila v varčevanje.

Svetujemo, da varčujete najmanj deset let, saj je v primeru prekinitve po desetih letih celotno izplačilo neobdavčeno. Sredstva se lahko izplačajo v enkratnem znesku ali pa se odločite za rentno izplačilo, pri čemer izbirate med rentami iz ponudbe zavarovalnice.

Primerjava prednosti obdavčitve privarčevanih sredstev med zavarovalniško panogo in vzajemnimi skladi

Primerjava prednosti obdavčitve privarčevanih sredstev med zavarovalniško panaogo in vzajemnimi skladi

ZAGOTOVITE SI enostaven dostop do prihrankov

Življenje je nepredvidljivo in v 10 letih se lahko vaše okoliščine spremenijo, zato lahko do svojih privarčevanih sredstev dostopate kadar koli po šestih mesecih varčevanja oz. šestih vplačanih mesečnih premijah. Tako ste lahko brez skrbi, da vam bodo vaši prihranki, delno ali v celoti, na voljo kadarkoli se pojavijo nepričakovani stroški ali v primeru izpada prihodka.

 

IZBERITE NALOŽBENO STRATEGIJO PO SVOJI MERI


Varčevanje je zasnovano tako, da lahko skozi celotno obdobje varčevanja naložbeno strategijo spreminjate glede na to, koliko ste pripravljeni tvegati. Svoja sredstva lahko vlagate v tri sklade, ki jih upravlja zavarovalnica: PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni.

Če izberete lastno naložbeno strategijo, sami določite, kolikšen delež se bo nalagal v posamezni sklad, dvakrat letno pa lahko strategijo brezplačno spremenite. Kolikor pa izberete naložbeno strategijo življenjskega cikla PRVE, se bo delež tveganih naložb v portfelju prilagajal vaši starosti.

Naložbena strategija življenjskega cikla PRVE – razporeditev privarčevanih sredstev

Ne glede na izbrano naložbeno strategijo se sredstva nalagajo s skrbnostjo dobrega gospodarja. Pri tem se sledi načelom varnega in preudarnega investiranja, glede na trenutno dogajanje na finančnih trgih.

Drznejšim varčevalcem z velikimi pričakovanji, ki ste pripravljeni prevzeti tudi več naložbenega tveganja z višjimi kratkoročnimi nihajnostmi sredstev, svetujemo varčevanje v notranjem skladu PRVA Delniški. Cilj tega sklada je namreč kapitalska rast, dosežena s prejemki od naložb in z dobički iz kapitalske rasti naložb. Portfelj sklada sestavljajo globalno razpršene delniške naložbe in naložbe v delnice v obliki investicijskih skladov (ETF-jev). Gre za kombinacijo, ki ob dolgoročnem varčevanju omogoča tudi višje donose.

Varčevalcem, ki ste pripravljeni tvegati manj in ste zadovoljni z zmernimi donosi, svetujemo varčevanje v notranjem skladu PRVA Obvezniški. Naložbeni cilj tega sklada je zmerna rast privarčevanih sredstev, dosežena s prejemki od naložb in z dobički iz obresti. Ciljne naložbe so pretežno vezane na naložbe v dolžniške vrednostne papirje in instrumente denarnega trga

Varčevalcem, ki niste pripravljeni veliko tvegati in ste zadovoljni s konservativnimi donosi, svetujemo varčevanje v notranjem skladu PRVA Varni. Naložbeni cilj tega sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti privarčevanih sredstev za ohranjanje njegove realne vrednosti, ki bo izvirala iz obresti in deloma iz kapitalskih dobičkov in dividend. Ciljne naložbe so pretežno vezane na naložbe v likvidne državne obveznice držav članic OECD in EU, instrumente denarnega trga in lokalne depozite.

 


Pogosta vprašanjaPrikaži več

To so dolgotrajne ali trajne bolezni, poškodbe ali stanja, ki se ponavljajo ali obstaja prihodnji sum na  ponovitev, zanje so potrebni stalen zdravniški nadzor in zdravljenje, lajšanje simptomov, rehabilitacija ali zdravstvena nega. Kronična bolezen, poškodba ali bolezensko stanje lahko povzročajo trajne zdravstvene posledice, poleg tega se na njihovi podlagi ugotavljajo morebitni prihodnji zapleti, stanja ali […]

To je bolezen, stanje ali poškodba, ki se ponavlja z izmenjavo boljšega in slabšega zdravstvenega stanja, z vmesnimi remisijskimi obdobji. Bolezen ni kronična in je ozdravljiva. Šteje se, da je bolezen, stanje ali poškodba ponavljajoča se, ko je to medicinsko ugotovljeno ali zavarovanec opravi več kot pet (5) specialističnih storitev ali zahtevnih diagnostičnih preiskav zaradi […]

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]