Posebna davčna olajšava

Najugodnejši način nagrajevanja zaposlenih

Višji ugled in konkurenčnost podjetja

Pokojnine z naslova obveznega zavarovanja so žal vse nižje in tudi obeti za v prihodnje niso optimistični. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je za delovno aktivne ljudi smiselna izbira, da si tako zagotovijo boljše finančno stanje po upokojitvi. Pri tem pa jim lahko odgovorni delodajalci pomagate na način, ki je za podjetje in za zaposlene posebej ugoden.

 

Prednosti kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je dolgoročno namensko varčevanje, s katerim se na osebnem varčevalnem računu zaposlenega zbirajo sredstva, ki jih bo lahko v obliki dodatne pokojnine koristil, ko ne bo več delovno aktiven.

Vplačane premije, ki jih vplačujete v dodatno pokojninsko zavarovanje za svoje zaposlene, za podjetje pomenijo nižjo osnovo za obračun davka na dohodek pravnih oseb.

Pomembna prednost, ki velja le za kolektivno dodatno pokojninsko varčevanje, je posebna davčna olajšava – vplačane premije se pri posameznikovem dohodku ne upoštevajo kot višja osnova za dohodnino, prav tako pa podjetju za vplačani znesek ni treba obračunati prispevkov za socialno varnost in davka na osebni dohodek.

Za razliko od ostalih finančnih nagrad, za katere mora podjetje plačati obvezne prispevke, je vplačilo v dodatno pokojninsko zavarovanje ugoden način za finančno nagrajevanje zaposlenih, saj višina premije predstavlja končni strošek.

Delodajalci, ki odgovorno skrbijo za varno prihodnost svojih zaposlenih, na tak način izražajo družbeno odgovornost in pomembno gradijo svoj ugled. Poskrbite, da bo vaša skrb za zaposlene postala dodatna konkurenčna prednost podjetja.

 

Način financiranja

Podjetje za celoten znesek, ki ga nameni za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, uveljavlja davčno olajšavo pri odmeri davka
na dobiček. Ob tem znesek, ki ga podjetje nameni za varčevanje zaposlenih, pomeni končni strošek.

Primerjava stroška delodajalca, če zaposlenemu zviša plačo za 80 EUR neto ali se odloči za vplačilo enakega zneska na osebni varčevalni račun zaposlenega za dodatno pokojninsko zavarovanje. Primer velja za bruto plačo 1.500 EUR.

Izračun upošteva lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2024.

Prvi smo skrbeli za pokojnine

300.000.000 sredstev v upravljanju

Postopek sklenitve

  1. Svetovalci PRVE vodstvu podjetja predstavijo zavarovanje in svetujejo, kako poskrbeti za pokojnine zaposlenih.

  2. PRVA pripravi vse potrebne dokumente za sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja v podjetju.

  3. Po podpisu pogodbe PRVA v sodelovanju z vodstvom podjetja prevzame skrb za vse postopke obveščanja in vključevanja zaposlenih.

Informativni izračun dodatnega pokojninskega zavarovanja za delodajalce*

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v podjetju:

0,00 €
6.000,00 €

Znesek dodatne mesečne nagrade delodajalca na zaposlenega:

0,00 €
0,00 €
?
Prejemek za zaposlenega in strošek nagrade za delodajalca, če celotni znesek nagrad izplača kot premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja

?
Povišanje neto plače zaposlenega, če delodajalec nagrado izplača v obliki povišanja bruto plače.

?
Strošek za delodajalca, če delodajalec celoten znesek nagrade izplača v obliki povišanja bruto plače.

Primerjajte učinek davčne ugodnosti premije vplačane v dodatno pokojninsko zavarovanje v primerjavi s povišanjem plače.

* Izračun dodatnega pokojninskega zavarovanja za delodajalce je informativen in ne predstavlja ponudbe ali jamstva PRVE pokojninske družbe. Najvišja mesečna premija, upravičena do davčne olajšave, znaša 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. 5,844 % bruto plače posameznika vendar letno ne več kot 2.903,66 EUR.
V izračunu je uporabljena neto premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je enaka bruto premiji zmanjšani za vstopne stroške. Informativni izračun za PRVO pokojninsko družbo ni zavezujoč in ne predstavljajo jamstva. PRVA Pokojninska družba tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in uporabljene predpostavke v izračunu in/ali nerazumevanje izračuna.

Dodatni opis Kolektivnega dodatneg pokojninskega zavarovanja


V kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje vplačuje delodajalec, lahko pa zaposleni vsak mesec doda tudi svoj prispevek. Zaposleni ima vpogled v privarčevana sredstva, saj se ta zbirajo na njegovem osebnem varčevalnem računu in so izključno njegova last.

Kakšno bo mesečno vplačilo v kolektivno varčevanje, se delodajalec lahko odloči sam oziroma v dogovoru z zaposlenim, pri tem pa veljata dve omejitvi:

  • najnižja zakonsko dovoljena premija kolektivnega zavarovana za leto 2024 znaša 379,63 evra na leto oziroma 31,64 evra na mesec (mesečna premija je zaokrožena na dve decimalni mesti).
  • najvišji znesek, do katerega se uveljavlja davčna olajšava, je 5,844 % posameznikove bruto plače oziroma 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, letno pa največ 2.903,66 evrov.
Tudi za svoje zaposlene, ki so na porodniškem dopustu, lahko vplačujete premijo, prav tako pa za izplačani znesek velja davčna olajšava. Vendar je pri višini premije treba upoštevati, da olajšava velja za zneske do 5,844 % bruto nadomestila plače.
Vsak novo zaposleni se lahko pridruži obstoječemu kolektivnemu zavarovanju, ob morebitnem prenehanju delovnega razmerja pa zaposlenega preprosto odjavite iz kolektivnega zavarovanja, kasneje pa ga lahko ponovno prijavi novi delodajalec.

 

Dodatna invalidska in družinska pokojnina

Nikomur ni prijetno ob misli, da bi se moral iz zdravstvenih razlogov predčasno upokojiti ali bi njegovo pokojnino celo prejemali njegovi otroci. Vendar pa je vseeno pomirjujoče dejstvo, da lahko pravočasno poskrbite za varnejšo prihodnost vas in vaše družine, če bi se kdaj srečali s takšno situacijo.

Z zavarovanjem za dodatno invalidsko in družinsko pokojnino lahko poskrbite, da ob invalidski upokojitvi ali celo v primeru smrti, ko bi ostali nepreskrbljeni družinski člani, nikomur ne bi bilo treba skrbeti še za finančno varnost. PRVA je edini ponudnik, ki vam omogoča, da k dodatnemu kolektivnemu pokojninskemu zavarovanju priključite tudi zavarovanje za dodatno invalidsko in družinsko pokojnino.

Tudi s plačilom premije za dodatno invalidsko in družinsko pokojnino lahko vsako leto prihranite, saj lahko vplačani znesek uveljavljate kot davčno olajšavo in tako plačate manj dohodnine oziroma prejmete večje povračilo.

 

Poskrbite za svoje zaposlene

Pogosta vprašanjaPrikaži več

Izvajalec je skladno z zakonodajo upravičen do obračunavanje naslednjih stroškov: Vstopni stroški največ do 3% od vsake vplačane premije. Provizija za upravljanje sredstev v višini največ 1 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada. Izstopni stroški v primeru izrednega prenehanja zavarovanja, ki znašajo 1 % čiste odkupne vrednosti.

Z januarjem leta 2016 smo v PRVI uspešno uvedli sklade življenjskega cikla. Ti nadgrajujejo dosedanji sistem varčevanja z minimalnim zajamčenim donosom in predvsem mlajšim zavarovancem nudijo možnost izbire. Pokojninsko varčevanje je dolgoročno in za boljši učinek – več privarčevanih sredstev – omogoča sprejemanje kratkoročnih naložbenih tveganj. To pomeni, da mlajši zavarovanci pri varčevanju lahko tvegajo […]

Dodatno pokojninsko zavarovanje se sklepa do upokojitve. Po upokojitvi se privarčevana sredstva črpajo v obliki pokojninske rente oz. dodatne pokojnine. V primeru, da se posameznik znajde v situaciji, ko premije iz kakršnihkoli razlogov ne more plačevati (izguba zaposlitve, finančna stiska), se kadar koli lahko odloči za t.i. mirovanje. Mirovanje je obdobje, v katerem posameznik ne […]

Za individualno vključitev nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 88 08 ali nam pišite na info@prva.si. Tu smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Kolektivno se posameznik vključi preko podjetja, v katerem je zaposlen, če ima ta sklenjeno pogodbo o financiranju pokojninskega načrta z enim od izvajalcev.