Ena polica za vsa življenjska obdobja

Za primer smrti in kritičnih bolezni

Zaščita za primer izpada dohodka

Postavite svoje življenje na prvo mesto in poskrbite za varno prihodnost svojih najbližjih

Za popolno varnost in finančno zaščito vaše družine lahko poskrbite z riziko življenjskim zavarovanjem PRVA Varnost.

To je ustvarjeno tako, da se prilagaja vašemu življenju, pomembnim življenjskim mejnikom in s tem potrebam po varnosti. V aktivnem življenjskem obdobju, ko je izpostavljenost tveganjem največja, lahko namreč glede na svoje finančne zmožnosti spreminjate zavarovalna kritja in višino izbrane zavarovalne vsote.

 

Z življenjskim zavarovanjem lahko zavarujete sebe in najbližje za primer:

»Certifikat Naj riziko življenjsko zavarovanje 2023 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zavarovalnicami na slovenskem trgu v juniju 2023.«

naj riziko življenjsko zavarovanje 2021 PRVA Varnost

»Certifikat Naj riziko življenjsko zavarovanje 2021 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zavarovalnicami na slovenskem trgu v maju 2021.«

 

»Certifikat Naj riziko življenjsko zavarovanje 2022 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zavarovalnicami na slovenskem trgu v juniju 2022.«

 

PRVA Varnost vam nudi zaščito tudi v primeru epidemije in terorizma

Vsa zavarovalna kritja veljajo tudi v primeru epidemije ali če Svetovna zdravstvena organizacija razglasi pandemijo (pri slednji je izključeno zgolj zavarovalno kritje Oskrba na domu). Kriti so tudi zavarovalni primeri, ki so posledica terorističnih dejanj.

Življenjsko zavarovanje, ki živi skupaj z vami

 • Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost vam omogoča predvsem zaščito za primer smrti do 75. leta starosti s prilagodljivo zavarovalno vsoto. 
 • Zavarovalna kritja in višino zavarovalne vsote posameznega zavarovalnega kritja lahko – glede na potrebe – spreminjate. Za spremembe na vaši polici vam ne bomo zaračunavali nikakršnih administrativnih stroškov.
 • Velja tudi, da lahko ob sklenitvi zavarovanja večji del zavarovalne vsote namenite za tisto zavarovalno kritje, za katero je vaša potreba po finančni zaščiti večja, naj bo to za primer smrti ali kritičnih bolezni.
 • Zavarovanje oblikujemo skupaj – preprosto, jasno in po vaši meri: višino mesečne premije bomo izračunali glede na izbrana kritja in odgovore, ki jih boste podali v sklopu standardiziranega vprašalnika v postopku sklenitve zavarovanja. Temu ustrezno boste bolje seznanjeni z vsebino svojega zavarovanja, obenem pa si boste od prvega trenutka zagotovili največ za svoj denar.

 

ZAKAJ ZAVARUJETE SVOJE ŽIVLJENJE?

 • Življenjsko zavarovanje za primer naravne ali nezgodne smrti sklepate predvsem zaradi svojih bližnjih. To je načrt zavarovalne zaščite, ki bi jim v najtežjih trenutkih zagotovil dovolj finančnih sredstev. V primeru vaše smrti bi namreč utrpeli finančne posledice, kot sta izpad dohodka in poplačilo vaših morebitnih dolgov.
 • Življenjsko zavarovanje za primer smrti do 75. leta zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja. Izplačilo v primeru smrti zavarovane osebe mora biti takšno, da resnično lahko pokrije vse stroške, ki bi nastali v primeru smrti te osebe, in hkrati prepreči poslabšanje standarda bližnjih, ki se zgodi kot posledica dela izpada dohodka v družini.

 

Pomembno je, da pred sklenitvijo veste:

 • zavarovanje lahko sklenete od dopolnjenega 14. leta do 70. leta starosti in poteče z dopolnjenim 75. letom,
 • zavarovalna doba zavarovalne police je od 5 do 40 let,
 • zavarovalne premije so enotne in neodvisne od spola zavarovanca. V času trajanja zavarovanja se zaradi spremembe zdravstvenega stanja zavarovanca ne morejo spremeniti,
 • ob pomembnih življenjskih mejnikih, kot so poroka, rojstvo otroka ali najem posojila, lahko zavarovanec brez potrebnega ugotavljanja zdravstvenega stanja dodatno poviša zavarovalno vsoto za primer smrti, in to do 50 %,
 • med postopkom sklenitve vas brezplačno zavarujemo za primer nezgodne smrti v višini polovice zavarovalne vsote za primer smrti, vendar največ do 80.000 EUR.

Naša zavarovanka Katja je stara 35 let ter živi s partnerjem in enim otrokom, starim pet let. Mesečno zasluži 1.100 EUR (neto plača), pri tem pa odplačuje posojilo v višini 30.000 EUR in lizing za avto v višini 5.000 EUR. Drugih življenjskih zavarovanj nima.

Za ustrezno nadomestitev dohodka v primeru Katjine smrti je najprej predvidela višino sredstev, ki bi jih njena družina potrebovala za ohranitev zdajšnjega življenjskega sloga. Priporočljiva osnova za to je bil 36-kratnik njenega mesečnega neto dohodka, kar znaša skupno 39.600 EUR. Poleg tega je morala Katja temu dodati še skupni znesek neodplačanih dolgov, tj. posojila in lizinga, kar znaša 35.000 EUR.

Katji smo priporočili zavarovalno vsoto za primer smrti je 74.600 EUR, kar je seštevek zgoraj navedenega. Glede na starost Katjinega otroka je priporočljiva zavarovalna doba 20 let, saj to pomeni čas, v katerem bo otrok postal finančno samostojen.

Mesečna premija, ki jo Katja plačuje za življenjsko zavarovanje: 10,15 EUR*
*Mesečna premija velja za osebo, ki je zdrava, ne kadi, ne opravlja tveganega poklica in se ne ukvarja s tveganimi prostočasnimi dejavnostmi.

Zaščitite se lahko tudi za primer kritičnih bolezni

Hude bolezni, kot so rak, možganska kap in srčni infarkt, lahko vaše življenje v trenutku temeljito spremenijo in vam za dlje časa onemogočijo opravljanje dela. Takrat je najpomembnejše, da si zagotovite kakovostno zdravljenje, obenem pa boste precej bolj mirni, če boste pred tem poskrbeli za svojo finančno varnost.

Z zavarovalnim kritjem Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni boste do 70. leta starosti zavarovani za primer 30 kritičnih bolezni. S tem boste lahko kljub zadržanosti od dela normalno plačevali svoje finančne obveznosti. Obenem si boste laže omogočili kakovostnejša zdravila in kakovostnejše zdravstvene storitve, naj bodo to terapije, operativni posegi ali rehabilitacija. Spremenjeni način življenja in izpad dohodka ob dolgotrajnejši delovni nesposobnosti torej na vaše življenje ne bosta imela vpliva. 

Za primer kritičnih bolezni:

 • se lahko zavarujete v starosti od 18 do vključno 69 let,
 • se lahko zavarujejo zdrave osebe in sladkorni bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2,
 • je zavarovalna doba do 40 let.


Z ZAVAROVALNIM KRITJEM KRITIČNE BOLEZNI
STE OB NASTALI TEŽKI BOLEZNI ZAŠČITENI V
PRIMERU IZPADA DOHODKA OZIROMA SI LAŽE
ZAGOTOVITE BOLJ KAKOVOSTNO ZDRAVLJENJE

V primeru bolezni je pomembno, da ob njenem odkritju čim prej začnete temeljito zdravljenje, to običajno terja dodatne stroške in povzroča izpad dohodka zaradi zadržanosti od dela. Zavarovalnica vam zato omogoči izplačilo v času, ko je bolezen v zgodnji fazi.

Višina izplačila je odvisna od resnosti bolezni, ki je razdeljena v štiri ravni izplačila zavarovalne vsote, glede na resnost diagnoze posamezne kritične bolezni. Resnejše je stanje, višje je izplačilo. Če bolezen napreduje, zavarovalnica izplača razliko med zneskom za novo stopnjo bolezni in že izplačanim delom.

Kritične bolezni so razdeljene v štiri skupine, pri čemer velja, da zavarovalnica zavarovancu izplača do največ 300 % zavarovalne vsote.

Zavarovanje omogoča večkratne škodne zahtevke, pri čemer je posamezno izplačilo odvisno od stopnje bolezni in predhodnih izplačil. V primeru napredovanja iste bolezni zavarovalnica izplača razliko med trenutno stopnjo bolezni in predhodno stopnjo, vendar največ v višini preostanka zavarovalne vsote za skupino bolezni, v katero je bolezen vključena. To velja tudi v primerih kritične bolezni četrte ravni (npr. rak) in če se ta v času trajanja zavarovanja znova pojavi v obliki drugega tipa iste skupine bolezni, ko je diagnoza hujša od prve.

Izplačilo je možno - DA

Ni izplačila - NE
Raven 1
100 %
Raven 2
60 %
Raven 3
25 %
Raven 4
10 %
Skupina A: rak in presaditev kostnega mozga
Rakasta obolenja
DA
DA
DA
DA
Presaditev kostnega mozga
DA
NE
NE
NE
Skupina B: Bolezni srca in ožilja, pljuč, jeter in ledvic
Akutni miokardni infarkt (srčni infarkt)
DA
DA
NE
NE
Kardiomiopatija
DA
DA
NE
NE
Možganska kap
DA
DA
DA
NE
Operacija srčnih zaklopk
DA
DA
NE
DA
Obvodna operacija koronarnih arterij
NE
DA
DA
NE
Operacija aorte
NE
DA
DA
DA
Perkutana koronarna intervencija (angioplastika)
NE
NE
NE
DA
Končni stadij odpovedi ledvic
DA
NE
NE
NE
Huda primarna pljučna hipertenzija
DA
NE
NE
NE
Končni stadij bolezni pljuč
DA
NE
NE
NE
Hudo kronično cirotično obolenje jeter
DA
NE
NE
NE
Presaditev glavnega organa- Transplantacija
DA
NE
NE
NE
Skupina C: Bolezni, povezane z živčnim sistemom
Sporadična Creutzfeldt-Jakobova bolezen
DA
DA
NE
NE
Paraliza udov
DA
NE
NE
NE
Alzheimerjeva bolezen
DA
DA
DA
NE
Akutni virusni encefalitis
DA
DA
DA
NE
Bakterijski meningitis
DA
DA
DA
NE
Multipla skleroza
DA
DA
DA
NE
Huda travmatična možganska poškodba
DA
DA
NE
NE
Koma
DA
DA
DA
NE
Idiopatična Parkinsonova bolezen
DA
DA
DA
NE
Benigni možganski tumor
DA
DA
DA
NE
Skupina D: Druge bolezni
Okužba z virusom HIV
zaradi transfuzije krvnih pripravkov
DA
NE
NE
NE
Opekline tretje stopnje
DA
DA
NE
NE
Popolna izguba vida
DA
NE
NE
NE
Izguba okončin
DA
NE
NE
NE
Gluhost
NE
DA
NE
NE
Kronična primarna avtoimunska adrenokortikalna insuficienca
NE
NE
NE
DA

Zavarujte prihodnost sebe in bližnjih v eni sami potezi

Življenjsko zavarovanje nadgradite še z ostalimi zavarovalnimi kritji


Večina od nas živi od svojega dela, zaradi česar se je pomembno zaščititi za primer popolne in trajne nezmožnosti za delo. Vzroki za nastanek popolne ali trajne invalidnosti so lahko poškodba pri delu, bolezen ali poškodba zunaj dela. Posledica je predvsem izpad dohodka, saj ne moremo več opravljati svojega dela ali je opravljanje poklica močno oteženo.

Če ne bi bili več sposobni trajno opravljati svojega dela ali poklica, si z zavarovalnim kritjem Poklicna invalidnost lahko omogočite dodaten dohodek v obliki mesečne rente od dneva nastanka popolne ali trajne poklicne invalidnosti do predvidene starostne upokojitve pri 67 letih. Za pridobitev mesečne poklicne rente ne potrebujete odločbe ZPIZ o invalidski upokojitvi.

Višina mesečne poklicne rente za invalidnost lahko znaša do največ 50 % posameznikove bruto plače ob sklenitvi zavarovanja, ob čemer je najvišja poklicna renta lahko 4.000 EUR. Zavarovalnica rento izplačuje mesečno.

Krajša začasna zadržanost od dela je pogosto razlog za zmanjšanje družinskega ali osebnega proračuna. Oboleli ali poškodovani osebi se mesečni prihodki sčasoma zmanjšajo zaradi nezmožnosti opravljanja dela ali čedalje nižjih nadomestil med začasno zadržanostjo od dela.

Z zavarovalnim kritjem Nadomestilo za čas bolniške odsotnosti zaradi bolezni ali nezgode si za primer bolniškega dopusta zagotovite finančno nadomestilo za čas aktivnega zdravljenja, ko ste začasno nesposobni

za delo. Nadomestilo se izplača za čas, ko ste začasno popolnoma nesposobni za opravljanje katerega koli primerljivega dela.

Zavarujete se lahko za primer bolniške odsotnosti nad:

 • 30 dni: mesečna renta 100-500 EUR.
 • 90 dni: mesečna renta 150-1.000 EUR.

Zavarovalno kritje velja za največ 365 dni za en zavarovalni primer. Višina odobrene rente znaša največ 25 % zavarovančeve bruto plače.

Bolezen ali nezgoda nas lahko za daljši čas položi v posteljo. Če je pri tem omejena sposobnost za opravljanje osnovnih življenjskih potreb in opravil, nujno potrebujemo pomoč. Če nam pomoč nudijo domači, to za njih pomeni dodatno obremenitev, zadržanost od dela in izpad dohodka. Profesionalna zunanja pomoč pomeni dodaten strošek – toda to zavarovalno kritje je namenjeno prav temu.

Če vas preseneti začasna invalidnost, ki je posledica bolezni ali nezgode (kot na primer kap, infarkt, rak, komplicirani zlom in podobno), traja več kot deset dni in pridobite potrdilo lečečega zdravnika, da je za zdravljenje potrebna profesionalna zdravstvena nega na domu, ste upravičeni do izplačila, ki vam pomaga kriti nastale stroške.

Z zavarovalnim kritjem Nadomestilo za oskrbo na domu si lahko zagotovite do največ 45 dni finančne pomoči, brez predložitve računov.

Mesečna premija
Dnevno izplačilo
2,60 EUR*
50 EUR

*Znesek premije ne vključuje 8,5 % DPZP.

Nekaterih dogodkov v življenju preprosto ni mogoče nadzorovati. Nenehno smo izpostavljeni raznim nezgodam, ki lahko popolnoma spremenijo naše življenje. Nezgodni riziki zavarovanja PRVA Varnost vam pomagajo, da zaščitite sebe in svoje bližnje v primeru nezgod, ki običajno povzročijo izpad dohodka in precej dodatnih stroškov, ki lahko doletijo vašo družino.

 • Nezgodna renta – Če bi vas kot posledica nezgode doletela nad 25-odstotna invalidnost ali bi bila vaša delovna sposobnost omejena, bi potrebovali trajen vir dodatnih sredstev. To zavarovalno kritje vam bi omogočilo prejemanje nezgodne rente

do največ 30 let ali do največ 1.000 EUR mesečno. Nezgodna renta se v primeru smrti zavarovanca deduje.

 • Nezgodna invalidnost – Če bi zaradi nezgode postali delni invalid, vam bo zavarovalnica izplačala večkratnik odstotnega deleža zavarovalne vsote v skladu s spodnjo tabelo.

Delež invalidnosti
Izplačilo
1–50 %
1-kratnik zavarovalne vsote
51–99 %
2-kratnik zavarovalne vsote
100 %
3-kratnik zavarovalne vsote

 • Zlomi in izpahi – Lažje poškodbe običajno ne puščajo trajnih posledic, lahko pa vam povzročijo začasno nesposobnost ali okrevanje zaradi njih terja svoj čas. Če se vam kot posledica nezgode pripeti zlom ali izpah (npr. odprti zlom nadlahtnice, zaprti zlom dlančnice, izpah kolena z raztrganimi kolenskimi vezmi, odprti zlom stegnenice), vam zavarovalnica izplača nadomestilo.
  • Zavarujete se lahko z najvišjo zavarovalno vsoto 10.000 EUR.
  • V celotni dobi trajanja kritja lahko zavarovanec koristi kar 200 % izplačila dogovorjene zavarovalne vsote za seštevek vseh zlomov.

Višina nadomestila je odvisna od tipa poškodbe in znaša ustrezen odstotek, ki je določen v tabeli kritja zlomov kosti in izpahov. Zavarovalnica izplača upravičencu ustrezno nadomestilo v 14 dneh po predložitvi celotne dokumentacije.

 • Dnevno nadomestilo za zdravljenje po nezgodi – Če vas kot posledica nezgode doleti začasna nesposobnost za delo, vam zavarovalnica izplača dogovorjeno dnevno nezgodno odškodnino. Če ste zaradi nezgodnega dogodka v bolnišnici, vam zavarovalnica izplača tudi nadomestilo za dneve zdravljenja v bolnišnici.

Dnevna nezgodna odškodnina
Dan zdravljenja v bolnišnici
Mesečna premija
5 EUR
10 EUR
4,62 EUR
10 EUR
20 EUR
8,86 EUR
15 EUR
30 EUR
13,08 EUR
20 EUR
40 EUR
17,32 EUR
30 EUR
60 EUR
25,77 EUR

Znesek premije ne vključuje 8,5 % DPZP.

Dnevno nadomestilo za zdravljenje po nezgodi lahko sklenete v poljubni višini od 5 do 30 EUR (Dnevna nezgodna odškodnina) in v poljubni višini od 10 do 60 EUR (Dan zdravljenja v bolnišnici). V tabeli so prikazane nekatere od kombinacij.

Otroci so radovedna bitja, zato se nezgodam ni mogoče popolnoma izogniti, veliko otrok pa zboli tudi za boleznimi odraslih. Ozdravitvi otroka bomo starši namenili vso svojo pozornost. Takrat ni časa za druge skrbi, še najmanj za takšne, kot je zadržanost od dela.

K svojemu življenjskemu zavarovanju lahko priključite zavarovalno kritje Dodatno zavarovanje otrok. To velja za otroke, stare do 18 let:

 • Trajna nezgodna invalidnost – Če vaš otrok zaradi nezgode postane trajni invalid, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto v višini, ki ustreza odstotnemu deležu invalidnosti in se določa v skladu s tabelo invalidnosti.

Delež invalidnosti
Izplačilo
1-50 %
1-kratnik zavarovalne vsote
51-100 %
2-kratnik zavarovalne vsote

 • Nezgodna renta – Če se otroku zgodi huda poškodba, posledica katere je invalidnost, ima to finančne posledice za vso družino. Ta otrok bo namreč vse življenje odvisen od drugih. V tem primeru vam nezgodna renta pomaga prilagoditi življenjske razmere novim okoliščinam. Nezgodno rento izplačamo že, če je otrokova skupna invalidnost večja od 50 %. Nezgodna renta je dedna.
 • Kritične bolezni – rak, infarkt, možganska kap – Omogoča vam finančno zaščito, če vaš otrok zboli za eno izmed najpogostejših hujših bolezni: rak, srčni infarkt ali možganska kap. S tem zavarovalnim kritjem boste lahko svojemu otroku omogočili kakovostnejše terapije in posege, alternativno zdravljenje in rehabilitacijo po bolezni.

Zavarovalnica izplača zavarovalnino, če je bila vašemu otroku postavljena diagnoza za nastanek prve izmed naštetih bolezni.

 • Zlomi – Če vaš otrok utrpi poškodbo, ki je vključena v tabeli zlomov kosti, zavarovalnica izplača nadomestilo za zlome v višini, kot je določeno v splošnih pogojih.
 • Oskrba otroka – Kadar vaš otrok zaradi bolezni ali nezgode potrebuje nego na domu, se poleg skrbi zanj prikrade še skrb, kako boste premostili finančni primanjkljaj, ki se pojavi ob vaši dolgotrajni zadržanosti od dela. S tem zavarovalnim kritjem vam zavarovalnica izplača dogovorjeno dnevno nadomestilo za vsak dan bolniške odsotnosti ali zadržanosti od dela, če ta traja neprekinjeno več kot 14 dni.
 • Za otroke lahko izbirate med 3 paketi.

Zavarovalno kritje
Zavarovalna vsota
mali paket
Zavarovalna vsota
srednji paket
Zavarovalna vsota
veliki paket
Trajna invalidnost zaradi nezgode
20.000 EUR
45.000 EUR
100.000 EUR
Nezgodna renta za dobo 20 let
0 EUR
250 EUR
250 EUR
Hujše bolezni
(rak, infarkt, možganska kap)
10.000 EUR
0 EUR
0 EUR
Zlomi
1.000 EUR
3.000 EUR
5.000 EUR
Oskrba otroka
500 EUR
750 EUR
1.000 EUR
Mesečna premija
3,80 EUR
9,98 EUR
18,70 EUR

Znesek premije ne vključuje 8,5 % DPZP.

Če se vam v teh negotovih časih zgodi, da ostanete brez vira prihodka, vam ne bo treba prekiniti zavarovalne police. Z zavarovalnim kritjem Oprostitev plačila premije bo v primeru vaše brezposelnosti ali bolniške odsotnosti zaradi bolezni ali nezgode celotno zavarovalno premijo namesto vas plačala zavarovalnica.

Oprostitev plačila premije velja za največ 12 mesecev za posamezen zavarovalni primer oziroma za skupno največ 24 mesecev.


BO V PRIMERU VAŠE BREZPOSELNOSTI ALI
BOLNIŠKE ODSOTNOSTI ZARADI BOLEZNI ALI
NEZGODE CELOTNO ZAVAROVALNO PREMIJO
NAMESTO VAS PLAČA ZAVAROVALNICA

Pogosta vprašanjaPrikaži več

To so dolgotrajne ali trajne bolezni, poškodbe ali stanja, ki se ponavljajo ali obstaja prihodnji sum na  ponovitev, zanje so potrebni stalen zdravniški nadzor in zdravljenje, lajšanje simptomov, rehabilitacija ali zdravstvena nega. Kronična bolezen, poškodba ali bolezensko stanje lahko povzročajo trajne zdravstvene posledice, poleg tega se na njihovi podlagi ugotavljajo morebitni prihodnji zapleti, stanja ali […]

To je bolezen, stanje ali poškodba, ki se ponavlja z izmenjavo boljšega in slabšega zdravstvenega stanja, z vmesnimi remisijskimi obdobji. Bolezen ni kronična in je ozdravljiva. Šteje se, da je bolezen, stanje ali poškodba ponavljajoča se, ko je to medicinsko ugotovljeno ali zavarovanec opravi več kot pet (5) specialističnih storitev ali zahtevnih diagnostičnih preiskav zaradi […]

Če ste zdravljenje zaključili in ste že prejeli vso zdravstveno dokumentacijo, lahko prijavo škode skupaj s skeni ali fotografijami dokumentacije oddate na skode@prva.si Tudi v primeru, če zdravstvene dokumentacije še nimate, lahko oddate škodni zahtevek, dokumentacijo pa boste dopolnili takrat, ko bo to mogoče. V kolikor želite, da zdravstveno dokumentacijo namesto vas pridobi zavarovalnica, na […]

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]