Ena polica za vsa življenjska obdobja

Za primer smrti in kritičnih bolezni

Zaščita za primer izpada dohodka

Življenjsko zavarovanje je odgovorna izbira za vsakogar

Zagotovite sebi in svoji družini varno prihodnost ne glede na to, kaj vam bo prinesla. Če vas kdaj spreleti misel, da se vam lahko zgodi kaj hujšega, verjetno želite na to čim prej pozabiti. Vseeno pa je prav, da tudi o takšnih situacijah razmišljate preudarno in poskrbite za zaščito, kolikor lahko – še posebej, če imate otroke. Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost je odgovorna izbira za vsakogar, ki želi biti brez finančnih skrbi ob neprijetnih življenjskih dogodkih. Posamezne sklope PRVE Varnosti lahko prilagodite svojim potrebam:

 • zavarovanje za primer smrti in kritičnih bolezni,
 • zavarovanje za primer izpada dohodka,
 • nezgodna zavarovanja.
Sklenite zavarovanje

Celovita zaščita v eni potezi

Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost je sestavljeno tako, da ga lahko prilagodite svojim potrebam v različnih življenjskih obdobjih – ko imate kredit, ko so otroci majhni ipd. Sprva je običajno v ospredju varnost otrok, če bi se vam kaj zgodilo in zato mora biti zavarovalna vsota življenjskega zavarovanja ustrezno visoka, z zavarovanjem pa poskrbite tudi za primer izpada dohodka ali primer nezgode. Izbirate lahko med različnimi višinami kritij zavarovanja za primer smrti in zavarovanja za primer kritičnih bolezni.

To kritje je pravzaprav namenjeno vašim družinskim članom, saj jim v primeru vaše smrti zagotavlja denarno nadomestilo. Da svojim najbližjim ne bi zapustili finančnih bremen, kot so poplačilo dolgov, izpad vašega dohodka in pogrebni stroški, sklenitev življenjskega zavarovanja priporočamo vsem, ki imate družino ali jo načrtujete. Poskrbite, da bo zavarovalna vsota primerna.

Kot da žalost in trpljenje ob hudi bolezni ne bi bila dovolj, se pogosto pojavijo še finančne skrbi – kako plačati zdravljenje ali poskrbeti za tekoče stroške kljub daljši bolniški odsotnosti. Z zavarovanjem za primere 30 kritičnih bolezni lahko bistveno olajšate neprijetno situacijo sebi in svojim najbližjim. Kaj krije zavarovanje?

Popolna ali trajna poklicna invalidnost, ki nastopi zaradi nezgode ali bolezni, lahko bistveno vpliva na finančno varnost vas in vaše družine. Z zavarovanjem za primer invalidnosti si omogočite dodaten dohodek do svojega 65. leta starosti v obliki mesečne rente, ki znaša od 100 do 2000 EUR.

Če se nezgoda konča z delno ali popolno invalidnostjo, se lahko pojavi veliko stroškov. Dodatno nezgodno zavarovanje omogoča dodatno finančno varnost v primeru invalidnosti. Nezgodno rento lahko prejemate tudi do 25 let, zavarovalnica pa vam izplača vsoto za vsako stopnjo invalidnosti, ne le za 100 %. Več o dodatnem nezgodnem zavarovanju.

Čeprav je večja verjetnost, da resneje zboli odrasla oseba, pa se žal to včasih pripeti tudi najmlajšim. Takrat se lahko pojavijo tudi nepričakovani stroški, na primer za zdravljenje, manjši mesečni družinski prihodki, ker je eden od staršev odsoten z dela ipd. Da bi omilili takšne posledice ob morebitni neprijetni situaciji, lahko svojemu zavarovanju priključite dodatno zavarovanje svojih otrok in mladostnikov.

Sklenete lahko tudi dodatno zavarovanje za rehabilitacijo po nezgodi in zavarovanje za zdravniško zdravljenje, kar omogoča izplačilo v primeru zlomov in izpahov, nadomestilo za rehabilitacijo, stroške zdravljenja, bolniško odsotnost in dneve v bolnišnici.

Če ste ob bolezni ali nezgodi primorani dlje časa mirovati v postelji, bo vsaka pomoč dobrodošla, včasih pa tudi nujna. Da je za zdravljenje, daljše od 10 dni, potrebna nega na domu, mora potrditi vaš zdravnik, zavarovanje pa vam pomagalo kriti stroške oskrbe.

 

Kako določiti ustrezno zavarovalno vsoto za življenjsko zavarovanje?

Ko razmišljate o izplačilu, ki bi bilo primerno za vaše najbližje, upoštevajte vse svoje dolgove in izpad vašega osebnega dohodka. To so tista finančna bremena, s katerimi bi se morali vaši otroci in partner soočiti ob vaši smrti. Da jih vaši dolgovi ne bi bremenili, hkrati pa izpad dohodka ne bi poslabšal njihovega standarda, naj bo to osnova za izračun.

 

Primer:

Življenjsko zavarovanje sklepa oseba, ki je stara 35 let in živi s partnerjem in enim otrokom, starim pet let. Mesečno zasluži 1.000 EUR (neto plača), pri tem pa odplačuje posojilo v višini 30.000 EUR in lizing za avto v višini 5.000 EUR. Drugih življenjskih zavarovanj nima. Zavarovalna vsota mora pokriti naslednje potrebe.

A – NADOMESTITEV DOHODKA:
LETNI NETO DOHODEK x 10 LET = (1.000 EUR x 12) x 10 let = 120.000 EUR.
Predvidite višino sredstev, ki bi jih družina potrebovala za ohranitev obstoječega življenjskega sloga. Pri tem upoštevajte, koliko zaslužite zdaj, katere stroške z dohodkom pokrivamo in za koliko časa mora znesek zadostovati. V našem primeru upoštevamo dobo 10 let.

B – POPLAČILO POSOJIL IN DOLGOV:
ZNESEK VSEH DOLGOV = 30.000 EUR + 5.000 EUR = 35.000 EUR
Upoštevajte vse zneske neodplačanih posojil, lizingov, izkoriščenih limitov na osebnih računih in drugih dolgov.

C – OBSTOJEČA ZAVAROVANJA
VIŠINA ZAVAROVALNIH VSOT = 0 EUR
Odštejete zavarovalne vsote že sklenjenih zavarovanj.

PRIPOROČLJIVA ZAVAROVALNA VSOTA ZA PRIMER SMRTI:
A + B – C = 120.000 EUR + 35.000 EUR – 0 EUR = 155.000 EUR

 

30 kritih bolezni (največ na trgu)

Renta za invalidnost do 25 let

Postopek sklenitve

 1. Izpolnite obrazec za naročilo svetovalca ali pa nas pokličite na brezplačno številko 080 88 08.

 2. Dogovorite se za termin obiska našega svetovalca. Na katerem boste določili za vas najbolj primerna kritja in zavarovalne vsote.

 3. Podpišite ponudbo in vplačajte prvo premijo.

PRVO Varnost lahko poljubno razširite z dodatnimi kritji


V primeru kritičnih bolezni vam življenjsko zavarovanje PRVA Varnost pomaga premagati morebitne finančne težave, povezane z zdravljenjem, spremenjenim načinom življenja in izpadom dohodka ob dolgotrajnejši delovni nesposobnosti.

30 kritih bolezniV zavarovanje smo zajeli širok nabor bolezni, med drugim tudi srčno-žilne operacije in mikroinvazivne vrste raka.
Izplačilo, ko ga najbolj potrebujeteHuda bolezen pomeni dodatne stroške in izpad dohodka zaradi pogoste odsotnosti z dela. PRVA Varnost omogoča izplačilo zavarovalnine že v času, ko je bolezen še v zgodnji fazi.
Naraščajoče izplačilo glede na resnost bolezniVišina izplačila je odvisna od resnosti bolezni, ki je razdeljena v šest ravni. Resnejše kot je stanje, višje je izplačilo.
Možnost večkratnih izplačilTudi po diagnozi življenjsko zavarovanje velja še naprej- V primeru napredovanja iste bolezni zavarovalnica izplača razliko med trenutno in predhodno stopnjo bolezni – v okviru ene skupine bolezni lahko prejmete do 100 % zavarovalne vsote.
Skupno do 300% zavarovalne vsoteZavarovancu omogočamo do 100-odstotno izplačilo zavarovalne vsote za tri od štirih skupin kritičnih bolezni.
Zavarovani kljub bolezniZavarovanec tudi po izplačilu kritja za primer kritičnih bolezni ostane zavarovan za primer smrti in drugih nevšečnosti.

Če svojemu zavarovanju priključite nezgodno zavarovanje otrok in mladostnikov, bo to krilo naslednje primere:

 • Trajna invalidnost zaradi nezgode
 • 100-odstotna trajna invalidnost
  Če je skupni odstotni delež invalidnosti 100 %, se prizna dvojna zavarovalna vsota.
 • Nezgodna renta
  Zavarovalnica izplačuje nezgodno rento za 10 let, če je otrokova skupna invalidnost večja od 50 %.
 • Kritične bolezni: rak, infarkt, možganska kap
  Zavarovalna vsota se izplača, če je bila zavarovancu postavljena diagnoza za eno izmed bolezni, ki so opredeljene v splošnih pogojih.
 • Zlom kosti
  Če si zavarovanec zlomi katero izmed kosti, ki so navedene v splošnih pogojih, zavarovalnica izplača enkratno nadomestilo v višini, ki je odvisna od vrste zloma.
 • Nadomestilo za primer bolnišničnega zdravljenja
  Dnevno nadomestilo se izplača za čas zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode (za število nočitev v bolnišnici).
 • Nega na domu zaradi bolezni ali nezgode
  Kadar je zaradi bolezni ali nezgode otroka potrebna nega na domu, zavarovalnica izplača dogovorjeno dnevno nadomestilo za vsak dan bolniške odsotnosti, če ta traja neprekinjeno več kot 14 dni.

K osnovnemu zavarovanju lahko priključite ugodne dodatne nezgodne pakete. Sebi in svojim bližnjim tako zagotovite dodatno varnost za primer invalidnosti.

 • Nezgodna renta
  V primeru trajne invalidnosti, ki je posledica nezgode, PRVA Varnost omogoča izplačevanje nezgodne rente tudi za dobo do 25 let.
 • Kritje za vsako ocenjeno stopnjo invalidnosti
  Zavarovalnica izplača odstotni delež zavarovalne vsote za trajno invalidnost, ki ustreza odstotnemu deležu delne invalidnosti (primer: pri 30-odstotni invalidnosti se izplača 30 % zavarovalne vsote).
 • Naraščajoče izplačilo za resnejše oblike invalidnosti
  Če je skupni odstotni delež priznane invalidnosti zavarovanca več kot 50 %, zavarovalnica izplača dvakratnik zavarovalnine. Torej, če je skupni delež priznane invalidnosti 70 %, zavarovalnica izplača 140 % zavarovalne vsote za invalidnost.

Nekatere kombinacije nezgodnih paketov:

Izplačilo v primeru nezgodne smrtiZavarovalna vsota za nezgodno invalidnostIzplačilo v primeru 100-odstotne invalidnostiMesečna nezgodna rentaDoba izplačila rente
12.50012.50025.000250, 500 ali 10005, 10 ali 25 let
25.00025.00050.000 250, 500 ali 10005, 10 ali 25 let
50.00050.000100.000250 ali 5005, 10 ali 25 let
100.000100.000 200.000 250 ali 5005, 10 ali 25 let

 

Tabela kritičnih bolezni in ravni izplačila

Sklenite zavarovanje

Pogosta vprašanjaPrikaži več

To so dolgotrajne ali trajne bolezni, poškodbe ali stanja, ki se ponavljajo ali obstaja prihodnji sum na  ponovitev, zanje so potrebni stalen zdravniški nadzor in zdravljenje, lajšanje simptomov, rehabilitacija ali zdravstvena nega. Kronična bolezen, poškodba ali bolezensko stanje lahko povzročajo trajne zdravstvene posledice, poleg tega se na njihovi podlagi ugotavljajo morebitni prihodnji zapleti, stanja ali […]

To je bolezen, stanje ali poškodba, ki se ponavlja z izmenjavo boljšega in slabšega zdravstvenega stanja, z vmesnimi remisijskimi obdobji. Bolezen ni kronična in je ozdravljiva. Šteje se, da je bolezen, stanje ali poškodba ponavljajoča se, ko je to medicinsko ugotovljeno ali zavarovanec opravi več kot pet (5) specialističnih storitev ali zahtevnih diagnostičnih preiskav zaradi […]

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam

  X
  Naročite termin