V PRVI smo mnenja, da so zadovoljni zaposleni ključ do uspešnosti in nadaljnje rasti podjetja, zaradi česar si prizadevamo zagotavljati spodbudno delovno okolje.

Vas zanima delo na PRVI – si želite biti sami ustvarjalci svoje prihodnosti? Vabimo vas, da spremljate naša prosta delovna mesta oziroma nam pošljite vašo ponudbo za sodelovanje na zaposlitev@prva.si s pripisom za katero področje dela se zanimate.

Zakaj se zaposliti na PRVI?

Janez Kranjc, izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice: “Mnenja naših zaposlenih nam veliko pomenijo, zato jim skušamo nuditi veliko podpore tako pri njihovem izobraževanju kot pri njihovem delu. Skrbimo za kakovostno obveščenost in vključenost zaposlenih, obenem pa podpiramo nove ideje in kreativnost. Poslušamo, slišimo in motiviramo!”

Janez Kranjc, Prva osebna zavarovalnica

 

PROSTA DELOVNA MESTA:

V svoje vrste vabimo samoiniciativnega, odgovornega, dinamičnega, zanesljivega ter timsko usmerjenega sodelavca, za koordinacijo eksterne prodaje na področju distribucije zavarovanj.

TVOJE poglavitne naloge bodo:

 • organiziranje, koordiniranje in širitev eksterne prodajne mreže na področju distribucije zavarovanj,
 • strokovna podpora svetovalcem partnerjev pri distribuciji zavarovanj,
 • sodelovanje pri razvoju in vzpostavljanju novih prodajnih poti in razvoju novih storitev,
 • aktivno spremljanje trga in konkurence ter priprava različnih poročil,
 • odgovornost in skrb za izvajanje in doseganje individualnih ciljev ter ciljev oddelka,
 • opravljanje sorodnih del po navodilih nadrejenih. 

Od TEBE pričakujemo:

 • 5 let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih,
 • stopnjo izobrazbe,
 • odlične komunikacijske, organizacijske in pogajalske sposobnosti,
 • sposobnost hitrega prilagajanja različnim situacijam,
 • samoiniciativnost ter naravnanost za skupinsko delo,
 • veselje do terenskega dela,
 • aktivno znanje angleškega jezika.

PREDNOST pri izboru bodo imeli kandidati:

 • s pridobljeno licenco za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja,
 • s poznavanjem področja zavarovalništva.

Menjamo našo podporo za TVOJO zavzetost

 V PRVI smo mnenja, da so zadovoljni in zavzeti zaposleni ključ do uspešnosti in dolgoročne rasti podjetja, zato si prizadevamo zagotavljati spodbudno delovno okolje. V svoje vrste izbiramo pozitivno naravnane, angažirane posameznike, ki jim nudimo stimulativne delovne pogoje:

 • Strokovna, visoko usposobljena in mlada ekipa sodelavcev, ob kateri se boste lahko učili veščin velikanov, obenem pa cenimo in spodbujamo kreativnost in drugačen pogled na reševanje izzivov.
 • V novih, trendovsko opremljenih prostorih imamo polno kotičkov za druženje ter sprostitev ob svežem sadju ali kavici.
 • Maksimalno vplačevanje na osebni varčevalni račun prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in temeljno nezgodno zavarovanje po 1 letu zaposlitve ter druge ugodnosti pri storitvah podjetja.
 • Službeno vozilo.
 • Druženje in povezovanje ob športnih dejavnostih ter na občasnih izletih in zabavah ter druge ugodnosti družini prijaznega podjetja.

Tvoja prijava naj vključuje CV in prepričljivo spremno pismo. Pošlji nam jo do 31.10.2020 na zaposlitev@prva.si, s pripisom za delovno mesto Koordinator eksterne prodaje.

Osebi, s katero si bomo najbolj ustrezali, bomo omogočili zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

V svoje vrste vabimo samoiniciativnega, odgovornega ter organiziranega sodelavca oz. sodelavko, za delo v našem oddelku skladnosti poslovanja.

TVOJE poglavitne naloge bodo:

 • raziskovanje in analiziranje obvezujoče zakonodaje v povezavi s poslovanjem družbe,
 • spremljanje in redno ocenjevanje primernosti in učinkovitosti rednih postopkov in ukrepov, sprejetih za odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti na področju skladnosti poslovanja družbe s predpisi in drugimi zavezami,
 • svetovanje in pomoč pri uskladitvi poslovanja družbe z obveznostmi, ki jih določajo predpisi, in z drugimi zavezami,
 • opredeljevanje in ocenjevanje tveganja glede skladnosti poslovanja družbe s predpisi in drugimi zavezami,
 • skrb za obvladovanje določenih vsebinskih področij kot so npr. varstvo osebnih podatkov, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, krepitev korporativne integritete, spremljanje izpolnjevanja obveznosti poročanja v družbi, preprečevanje nasprotja interesov, upravljanje sistema preprečevanja in odkrivanja notranjih prevar, ….
 • reševanje primerov neskladja in priprava ukrepov,
 • opredeljevanje ali soustvarjanje notranjih pravil oziroma izvedbenih aktov,
 • priprava različnih poročil,
 • svetovanje in priprava izobraževalnih programov s področja dela,
 • opravljanje sorodnih del po navodilih nadrejenih.

Od TEBE pričakujemo:

 • pravno izobrazbo (opravljen pravosodni izpit je prednost) oziroma izkušnje iz notranje revizije,
 • osebno integriteto in poslovno etičnost,
 • poznavanje področja korporacijskega, delovnega ali obligacijskega prava in/ali davčnega prava,
 • samostojnost , iznajdljivost ter organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje dela z orodji MS Office,
 • vsaj 2 leti delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih,
 • znanje angleškega jezika,
 • pozitiven odnos do dela.

Menjamo našo podporo za TVOJO zavzetost

V PRVI smo mnenja, da so zadovoljni in zavzeti zaposleni ključ do uspešnosti in dolgoročne rasti podjetja, zato si prizadevamo zagotavljati spodbudno delovno okolje. V svoje vrste izbiramo pozitivno naravnane, angažirane posameznike, ki jim nudimo stimulativne delovne pogoje:

 • Strokovna, visoko usposobljena in mlada ekipa sodelavcev, ob kateri se boste lahko učili veščin velikanov, obenem pa cenimo in spodbujamo kreativnost in drugačen pogled na reševanje izzivov.
 • Nove, trendovsko opremljene poslovne prostore, polne kotičkov za druženje ter sprostitev ob svežem sadju ali kavici.
 • Plačevanje prostovoljnega pokojninska zavarovanja z vključenim nezgodnim zavarovanjem po 1 letu zaposlitve.
 • Skrbimo za posameznikov razvoj in učenje (dodatna izobraževanja).
 • Druženje in povezovanje ob športnih dejavnostih ter na občasnih izletih in zabavah ter druge ugodnosti družini prijaznega podjetja.

Tvoja prijava naj vključuje CV in prepričljivo spremno pismo. Pošlji nam jo do 20.10.2020 po e-pošti na naslov: zaposlitev@prva.si s pripisom za delovno mesto Pooblaščenec za skladnost poslovanja.

Osebi, s katero si bomo najbolj ustrezali, bomo omogočili zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Imaš veselje do dela z ljudmi, uživaš v trženju, te zanima področje osebnih zavarovanj in obožuješ dinamično terensko delo?

V ekipo naših svetovalcev za trženje osebnih zavarovanj pri fizičnih osebah, vabimo nove visoko motivirane sodelavce ter sodelavke.

TVOJE poglavitne naloge bodo:

 • svetovanje fizičnim osebam s področja dolgoročne finančne varnosti,
 • svetovanje in priprava zavarovalnih ponudb s področja osebnih, zdravstvenih ter pokojninskih zavarovanj,
 • opravljanje skrbniških aktivnosti pri obstoječih strankah in
 • opravljanje drugih trženjskih aktivnosti podjetja, ki so vezane na širše območje bivanja.

Od TEBE pričakujemo:

 • dobre komunikacijske sposobnosti,
 • visoko motiviranost, fleksibilnost ter pozitiven odnos do dela,
 • veselje do terenskega dela in dela z ljudmi,
 • najmanj 5. stopnjo izobrazbe,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • zaželeno dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, sprejemamo pa tudi kandidate, ki še nimate pridobljene licence,
 • vozniški izpit B kategorije.

Menjamo našo podporo za TVOJO zavzetost

V PRVI smo mnenja, da so zadovoljni in zavzeti zaposleni ključ do uspešnosti in dolgoročne rasti podjetja, zato si prizadevamo zagotavljati spodbudno delovno okolje. V svoje vrste izbiramo pozitivno naravnane, angažirane posameznike, ki jim nudimo stimulativne delovne pogoje.

 • Pri nas bomo poskrbeli za stalno mentorsko podporo ter te bogatili na rednih izobraževanjih ter usposabljanjih.
 • Delavnik si lahko prilagajaš lastnemu ritmu življenja, kar omogoča odlično ravnotežje med strastjo do dela in prostim časom.
 • Višina osebnega dohodka je odvisna od lastne uspešnosti, saj je osebni dohodek sestavljen iz fiksnega in variabilnega dela.
 • Ob nastopu dela poskrbimo za vsa potrebna delovna orodja: osebni računalnik s podpisno komponento za elektronsko pripravo ponudb, mobilni telefon, ko pa si pridobiš naše zaupanje poskrbimo še za službeno vozilo, ki se lahko uporablja tudi v privatne namene.
 • Po enem letu zaposlitve na Prvi, k osebnemu dohodku dodamo maksimalno zakonsko določeno višino vplačila na osebni varčevalni račun prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, temeljno nezgodno zavarovanje ter druge ugodnosti pri storitvah podjetja.
 • V kolikor zavarovalniške licence še nimaš, nič hudega! Zanjo te bomo izobraževali ter ti krili vse stroške povezane z njeno pridobitvijo.

Za delovno mesto ne morejo kandidirati posamezniki nad katerimi je začet postopek osebnega stečaja ali pa so bili v zadnjih petih letih pravnomočno in nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni promet na kazen zapora več kot treh mesecev.

Tvoja prijava naj vključuje CV in prepričljivo spremno pismo. Pošlji nam jo na zaposlitev@prva.si, s pripisom za delovno mesto Svetovalec za fizične osebe.

Z izbranim kandidatom bomo sprva sklenili zaposlitev za določen čas 3 mesecev s poskusno dobo 1 meseca, z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas.

Imaš veselje do dela z ljudmi, uživaš v trženju, te zanima področje osebnih zavarovanj? Rad komuniciraš preko telefona?

V ekipo naših svetovalcev klicnega centra za trženje osebnih zavarovanj, vabimo nove, visoko motivirane sodelavce ter sodelavke.

TVOJE poglavitne naloge bodo:

 • svetovanje fizičnim osebam s področja dolgoročne finančne varnosti,
 • svetovanje in priprava zavarovalnih ponudb s področja osebnih, zdravstvenih ter pokojninskih zavarovanj,
 • telefonsko dogovarjanje sestankov skrbnikom naših strank,
 • opravljanje skrbniških aktivnosti pri obstoječih strankah in
 • opravljanje drugih trženjskih aktivnosti podjetja.

Od TEBE pričakujemo:

 • dobre komunikacijske sposobnosti,
 • visoko motiviranost, fleksibilnost ter pozitiven odnos do dela,
 • najmanj 5. stopnjo izobrazbe,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • zaželeno dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, veseli pa bomo tudi kandidatov, ki še nimate pridobljene licence.

 Menjamo našo podporo za TVOJO zavzetost

 V PRVI smo mnenja, da so zadovoljni in zavzeti zaposleni ključ do uspešnosti in dolgoročne rasti podjetja, zato si prizadevamo zagotavljati spodbudno delovno okolje. V svoje vrste izbiramo pozitivno naravnane, angažirane posameznike, ki jim nudimo stimulativne delovne pogoje.

 • Pri nas bomo poskrbeli za stalno mentorsko podporo ter te bogatili na rednih izobraževanjih ter usposabljanjih.
 • Višina osebnega dohodka je odvisna od lastne uspešnosti, saj je osebni dohodek sestavljen iz fiksnega in variabilnega dela.
 • Po enem letu zaposlitve na Prvi, k osebnemu dohodku dodamo maksimalno zakonsko določeno višino vplačila na osebni varčevalni račun prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, temeljno nezgodno zavarovanje ter druge ugodnosti pri storitvah podjetja.
 • V kolikor zavarovalniške licence še nimaš, nič hudega! Zanjo te bomo izobraževali ter ti krili vse stroške povezane z njeno pridobitvijo.
 • Tvoji zavzetost in uspešnost bosta osnova za karierni razvoj.

Za delovno mesto ne morejo kandidirati posamezniki nad katerimi je začet postopek osebnega stečaja ali pa so bili v zadnjih petih letih pravnomočno in nepogojno obsojeni za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni promet na kazen zapora več kot treh mesecev.

Tvoja prijava naj vključuje CV in prepričljivo spremno pismo. Pošlji nam jo do 30.9.2020 na zaposlitev@prva.si, s pripisom za delovno mesto Svetovalec v klicnem centru.

Z izbranim kandidatom bomo sprva sklenili zaposlitev za določen čas 3 mesecev s poskusno dobo 1 meseca, z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas.

 

Vseh novih izzivov se lotevamo skupaj

 

Simona Planinšek, samostojna zavarovalna zastopnica: “Zaposlitev na PRVI priporočam vsakemu zavarovalnemu agentu – usposabljanje ter motiviranje prodajne mreže potekata na visokem nivoju, s čimer je možno doseči dobre prodajne rezultate že na pričetku prodajne poti. Pri svojem delu dajemo veliko poudarka na prijaznosti, poštenosti in strokovnosti, saj so to lastnosti, s katerimi kakovostno odgovarjamo na potrebe naših strank in izboljšujemo njihovo zaupanje v naše storitve. Zaradi vedno prisotne podpore zaposlenim, so odnosi v podjetju temu ustrezno zelo pozitivni in nam dajejo vedno znova nov delovni zagon!”

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam
X
Naročite termin