Jerneja

32 let, mlada mamica

Jerneja je pred kratkim postala mamica. Njeno življenje je v trenutku preplavila neizmerna ljubezen, po tihem pa so se prikradle tudi nove skrbi, ki jih prej ni poznala. Finančna varnost družine je postala njena skrb in odgovornost.

Čeprav je Jerneja danes zdrava in polna energije, se ji zdi zelo pomembno, da bi bilo za njenega sina poskrbljeno, če bi se njej karkoli zgodilo. Ker imata z možem kredit za stanovanje, čuti še večjo odgovornost, da zaščiti družinsko finančno stanje. Če bi zbolela, se poškodvala ali postala delovno nesposobna, njen sin ne bi smel biti za karkoli prikrajšan zaradi manjšega prihodka. Prav tako bi moralo biti zanj finančno poskrbljeno, če bi Jerneja umrla.

Za Jernejo je pomembno:

  • Finančna varnost družine
  • Pokrito odplačilo kredita in dolgov, če bi umrla, preden bi jih odplačala
  • Uresničitev družinskih želja v prihodnosti

KAKO POSKRBETI ZA FINANČNO VARNOST OTROK SEBE IN NAJBLIŽJIH?

Jerneja je izbrala življenjsko zavarovanje PRVA Varnost, ki v eni polici združuje različna kritja, zavarovanje pa bo lahko kasneje poljubno spremenila. Poleg dejstva, da bi višina zavarovalne vsote pokrila vrednost kredita, je za Jernejo pomembno tudi zavarovanje za primer bolezni ter izpad dohodka, če bi postala delovno nesposobna. Zavarovala je tudi sina – če bi ga zaradi bolezni ali nezgode morala negovati, bi prejela nadomestilo.

Izračun:

Zavarovalno vsoto za življenjsko zavarovanje je Jerneja določila na podlagi izračuna, ki upošteva trenutni mesečni dohodek in dolgove, ki jih ima. Da bi družina v primeru njene smrti lahko ohranila obstoječi življenjski slog, je upoštevala prihodek, ki bi ga prejela v 5 letih (1000 EUR x 12 mesecev x 5 let = 60.000 EUR). Ker ima še približno 50.000 EUR kredita, je njena zavarovalna vsota 110.000 EUR. Mesečna premija je 14,64* EUR.

Dodatna zdravstvena zavarovanja 24,71* EUR na mesec

Zavarovalno vsoto za 30 kritičnih bolezni je Jerneja določila v višini 20.000 EUR, poleg tega se je odločila, da se zavaruje tudi za primer izpada dohodka – v primeru poklicne invalidnosti bi tako prejemala mesečno rento v višini 500 EUR. Zavarovala pa se je tudi za primer bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni. Za vsak mesec bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni, bi Jerneja dobila 350 EUR.  

Dodatno nezgodno zavarovanje 9,95* EUR na mesec

Za primer trajne nezgdne invalidnosti je Jerneja izbrala zavarovalno vsoto v višini 50.000 EUR in obenem poskrbela še za zaščito dohodka, saj bi 10 let prejemala mesečno rento v višini 500 EUR.

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok 3,36 ER na mesec

Sina je Jerneja zavarovala za primer:

  • trajne invalidnosti (zavarovalna vsota 20.000 EUR),
  • kritičnih bolezni (zavarovalna vsota 10.000 EUR),
  • zloma kosti (zavarovalna vsota 1.000 EUR),
  • nege na domu (nadomestilo 500 EUR na mesec) in
  • nege v bolnišnici (nadomestilo 10 EUR na dan).

* Informativni izračun predvideva da se je Jerneja zavarovala pri 32 letih za dobo 25 let. Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave.

 

Dogovorite se za termin

 

Z MAJHNIMI KORAKI DO URESNIČITVE VELIKIH ŽELJA?

Jerneja in njen mož imata veliko želja za svojo družino. Zato je Jerneja sklenila tudi naložbeno življenjsko varčevanje in vsak mesec temu nameni manjši znesek, seveda z mislijo, kako lepo bo uresničiti družinske želje. PRVA Prava naložba ji omogoča prilagajanje varčevanja glede na to, koliko je pripravljena tvegati – z več tveganja lahko doseže tudi večji donos.

Izračun:

Odločila se je za naložbeno strategijo življenjskega cikla PRVE. Z mesečnimi vplačili po 80 EUR bo po 10 letih varčevanja prihranila 11.421,70 EUR.*

* Izračun je narejen ob predpostavki, da je starost 32 let, da so sredstva razdeljena v razmerju 80 % v Skladu PRVA Delniški in 20 % v Skladu  PRVA Obvezniški, da je pričakovana letna donosnost 7 % (povprečen donos sklada v zadnjih 3 letih) za Sklad PRVA Delniški in 3 % (povprečen donos sklada v zadnjih 3 letih) za sklad PRVA Obvezniški.  Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave. Več o naložbeni strategiji življenjskega cikla PRVA.

 

KAKO DO VEČJE DODATNE POKOJNINE?

Jerneja je že takoj, ko se je zaposlila, začela varčevati v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja. Čeprav je do upokojitve še zelo daleč, pa je ravno to prednost, saj lahko z manjšimi zneski v daljšem obdobju privarčuje več. Skladi življenjskega cikla ji omogočajo, da v svojem starostnem obdobju sprejme več tveganja s tem doseže višje donose na privarčevana sredstva in dolgoročno prihrani več.

Izračun:

Jerneja varčuje v dodatnem pokojninskem zavarovanju. Z mesečnimi vplačili po 80 EUR bo do upokojitve privarčevala 75.601,65 EUR.*

* Pri izračunu je upoštevana starost 32 let, upokojitvena starost 64 let in predpostavka o 1 % vstopnih stroških. V informativnem izračunu so upoštevani pričakovani donosi glede na starost zavarovanca in pripadajočo naložbeno politiko pokojninske strategije (7 % letna donosnosti v Dinamičnem skladu  do 46 leta starosti, 5 % letna donosnost v Uravnoteženem skladu od 46 do 60 leta starosti in 2,5 % letna donosnost v Zajamčenem skladu od 60 leta do 64 leta starosti). Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave ter ne upošteva učinka inflacije na realno vrednost prihrankov.

Pogosta vprašanjaPrikaži več

To so dolgotrajne ali trajne bolezni, poškodbe ali stanja, ki se ponavljajo ali obstaja prihodnji sum na  ponovitev, zanje so potrebni stalen zdravniški nadzor in zdravljenje, lajšanje simptomov, rehabilitacija ali zdravstvena nega. Kronična bolezen, poškodba ali bolezensko stanje lahko povzročajo trajne zdravstvene posledice, poleg tega se na njihovi podlagi ugotavljajo morebitni prihodnji zapleti, stanja ali […]

To je bolezen, stanje ali poškodba, ki se ponavlja z izmenjavo boljšega in slabšega zdravstvenega stanja, z vmesnimi remisijskimi obdobji. Bolezen ni kronična in je ozdravljiva. Šteje se, da je bolezen, stanje ali poškodba ponavljajoča se, ko je to medicinsko ugotovljeno ali zavarovanec opravi več kot pet (5) specialističnih storitev ali zahtevnih diagnostičnih preiskav zaradi […]

Če ste zdravljenje zaključili in ste že prejeli vso zdravstveno dokumentacijo, lahko prijavo škode skupaj s skeni ali fotografijami dokumentacije oddate na skode@prva.si Tudi v primeru, če zdravstvene dokumentacije še nimate, lahko oddate škodni zahtevek, dokumentacijo pa boste dopolnili takrat, ko bo to mogoče. V kolikor želite, da zdravstveno dokumentacijo namesto vas pridobi zavarovalnica, na […]

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]