PRVA Osebna zavarovalnica je članica zavarovalniškega holdinga Skupina PRVA (PRVA Group) in ena od petih hčerinskih družb v lasti družbe Skupina PRVA.

Glavno dejavnost PRVE Osebne zavarovalnice predstavljajo osebna zavarovanja. Oblikujemo jih, da bi posamezniku in tudi njegovi družini zagotovili varnost in celovito finančno zaščito v različnih življenjskih obdobjih ter življenjskih situacijah.

Naše življenje je le eno in pomembno je v njem uživati v polni meri. V PRVI strankam svetujemo, da ga postavijo na prvo mesto in poskrbijo za varno prihodnost svojih najbližjih. Zagotavljamo kakovostna riziko življenjska zavarovanja, ki posamezniku s kritji kritičnih bolezni, nezgod in ostalimi kritji za zaščito dohodka, zaradi kratkoročne ali dolgoročne delovne nesposobnosti, pomagajo skozi najrazličnejše življenjske preizkušnje. Poskrbimo pa tudi za naložbena življenjska zavarovanja, s pomočjo katerih posameznik varčuje za doseganje svojih dolgoročnih ciljev in izpolnitev velikih želja.

Osnovna in najpomembnejša človeška vrednota je zdravje. Glede na aktualne potrebe trga, v PRVI vse od leta 2018 izdatno pozornost namenjamo hitremu zagotavljanju kakovostnih nadstandardnih zdravstvenih storitev v sklopu dodatnega zdravstvenega zavarovanja in kritij, ki posamezniku pomagajo pri ohranjanju zdravja oziroma v primeru bolezni ali poškodbe.

Ostajamo polni odgovornosti za skupni lepši jutri. Eno izmed osnovnih dejavnosti PRVE predstavlja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer veljamo za enega največjih ponudnikov v Sloveniji. Upravljanje pokojninskih skladov je oktobra 2021 prevzela PRVA Pokojninska družba, ki bo še naprej izpolnjevala obljubo o odgovornem upravljanju prihrankov za dodatno pokojnino in izplačevanje rent.

Osebno svetovanje in kakovostna uporabniška izkušnja sta pri nas na PRVEM mestu. Zavarovanja oblikujemo skupaj z našimi strankami in jih popolnoma prilagodimo njihovim potrebam.

Poleg organov notranjega nadzora, ki jih imajo vse delniške družbe, je organizacijska struktura PRVE prilagojena tako, da zavarovancem zagotavlja večjo transparentnost poslovanja.

Poslovanje PRVE Osebne zavarovalnice nadzira Agencija RS za zavarovalni nadzor.


POSLANSTVO

Našim strankam nudimo dodatno zaščito in varnost skozi vsa življenjska obdobja. Svoje partnerje ozaveščamo o pomembnosti pravočasnega prevzemanja odgovornosti za lastno prihodnost. S poštenim in preudarnim poslovanjem skrbimo za dolgoročno zadovoljstvo kupcev in lastnikov. Imamo kompetentne, odgovorne in zadovoljne sodelavce, zaradi katerih uspešno sledimo skupnim ciljem.

 

VIZIJA

Postati vodilni specializirani ponudnik produktov s področja osebnih zavarovanj in namenskih oblik varčevanja. PRVA bo prepoznana kot referenca kakovostne in poštene uporabniške izkušnje.

 

VREDNOTE

Pogum

V našem poslovanju se zanašamo nase in postavljamo trende za naše uporabnike.

Odgovornost

Biti odgovoren pomeni, da se aktiviramo in to zahtevamo tudi od drugih. Odgovoren sodelavec ne čaka na navodila, temveč predlaga. Odgovorni predlogi upoštevajo vpliv dejanj na okolico in so najboljši za družbo in ne nujno samo zame.

Enostavnost

Vse naše aktivnosti sledijo principu »manj je več«. Izogibamo se nepreglednosti in skrivanju za formalizmi.

PRVA je bila ustanovljena leta 2000 po uvedbi pokojninske reforme, takrat še pod imenom Prva pokojninska družba. Ta se je v okviru zakona ZPIZ-I specializirano ukvarjala s prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem oziroma t. i. drugim pokojninskim stebrom.

Leta 2003 je PRVA prevzela družbo Druga penzija in njen pokojninski sklad, leta 2004 pa še pokojninski sklad Slovenice.

Leta 2005 se je začel preboj na tuje trge, najprej v Makedonijo in nato naprej na druge trge jugovzhodne Evrope.

Leta 2007 je bila ustanovljena hčerinska družba PRVA Osebna zavarovalnica, PRVA Pokojninska družba pa se je preoblikovala v zavarovalniški holding Skupina PRVA. Dodatno pokojninsko zavarovanje je od takrat izvajala PRVA Osebna zavarovalnica, ki je svoje delovanje razširila na celotno področje osebnih zavarovanj. Skupina PRVA je kot zavarovalniški holding zadolžena tudi za zavarovanja v drugih državah.

1. oktobra 2021, več kot dvajset let od ustanovitve PRVE, je vodstvo z željo po ohranjanju dosedanjega nivoja kakovosti storitev, sprejelo strateško odločitev glede nove organizacijske strukture podjetja. Ta prinaša oddelitev pokojninskega dela PRVE Osebne zavarovalnice na novoustanovljeno PRVO Pokojninsko družbo.

Novi kapitalsko močni in robustni specializirani družbi bosta vsaka na svojem področju, vendar pod skupno blagovno znamko PRVA, zavarovancem še naprej zagotavljali rešitve in kakovostno uporabniško izkušnjo.

Danes PRVI zaupa več kot 125.000 zavarovancev in več kot 2.900 podjetij.

Ime podjetja:PRVA Osebna zavarovalnica, d.d., Ljubljana
Sedež podjetja:Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana
Telefon:01 234 58 00
Faks:01 436 12 15
Matična številka:2295431
Ident. št. za DDV:SI86404024
SRG (sodni register):Okrožno sodišče v Ljubljani, št. Vl. 46967
Dovoljenje: Agencija za zavarovalni razvoj
TRR:SI56 0291 3025 6578 434
E-pošta:info@prva.si
Spletno mesto:www.prva.si
www.prva.net
moja.prva.si
Pooblaščena osebo za varstvo osebnih podatkov:Naslov:
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
Prva osebna zavarovalnica, d.d.
Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana

Elektronski naslov:
pooblascenec.vop@prva.si
Datum ustanovitve:05.07.2007
Osnovni kapital:6.700.000,00 EUR

Od leta 2009 ima Družba vpeljan enotirni sistem upravljanja, kar pomeni, da jo vodi upravni odbor. Upravni odbor je sestavljen iz naslednjih članov:

Neizvršni direktorji:

  • Gregor Rovanšek, predsednik
  • Alenka Žnidaršič Kranjc, članica
  • Boštjan Krakar, član

Izvršni direktorji

  • Nataša Hajdinjak, članica
  • Janez Kranjc, član
  • Roman Frelih, član
Lastništvo PRVE že od ustanovitve ostaja nespremenjeno. Smo hčerinska družba PRVA Group, ki je prisotna v 4 evropskih državah ter je vodilni ponudnik dodatnega pokojninskega zavarovanja v regiji.

Največji lastniki PRVE Group so:

  • PRVA FINANCE, d.o.o. 77,93 %
  • KYMAH LIMITED, London 14,83 %
  • Ostale pravne in fizične osebe 7,24 %

Predsednik uprave PRVE Group je Janez Kranjc, predsednik nadzornega sveta Prve Group pa Nicholas Andrew Lindsay Stuart, predstavnik Kymah Limited.

Letno poročilo 2023

Letno poročilo 2010

Letno poročilo 2009

Letno poročilo 2008

FATCA

Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in Davčne uprave RS, v zvezi z izvajanjem FATCA. Po zahtevah iz Sporazuma so v Sloveniji finančne institucije dolžne poročati slovenskim davčnim organom informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije pa bodo nato sporočene ameriški davčni upravi IRS – Internal Revenue Service.

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) je Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini. Namen FATCA je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA, z uvedbo sistema poročanja podatkov s strani finančnih institucij o takšnem premoženju. FATCA zahteva od neameriških finančnih institucij izvedbo identifikacije ameriških imetnikov finančnih računov in podjetij, v katerih so obvladujoče osebe ameriški davčni zavezanci in izvedbo poročanja o finančnem premoženju takšnih oseb.

V skladu z zgoraj navedenim sporazumom se je Prva osebna zavarovalnica, d.d., registrirala v FATCA register pri ameriški davčni upravi.

Članice FATCA skupine (Naziv, ki je registriran v FATCA sistem)Tip registracijeGIIN ali FATCA statusDržava
Skupina Prva d.d.Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija, kar vključuje tudi Poročevalske finančne institucije po modelu 1 IGADW3SMF.00000.LE.705Slovenija
Prva osebna zavarovalnica, d. d.Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija, kar vključuje tudi Poročevalske finančne institucije po modelu 1 IGADW3SMF.00001.ME.705Slovenija

Poslovanje Skupine Prva je skladno z zahtevami FATCA in jih posamezne članice Skupine Prva izvajajo od 1. 7. 2014 dalje. Posamezne članice Skupine Prva pri tem ne izvajajo pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

Več informacij o FATCA:

Koristne povezave v slovenskem jeziku:

Koristne povezave v angleškem jeziku:

CRS

Z namenom učinkovite zaščite davčnih prihodkov je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) razvila nov standard za avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih v davčnih zadevah – t.i. CRS, ki je že vključen tudi v zakonodajo EU. Slovenija je ena izmed držav in jurisdikcij podpisnic večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih, ki se je zavezala k sprejemu novega mednarodnega standarda avtomatične izmenjave informacij za davčne namene. Slovenija je standard avtomatične izmenjave podatkov v nacionalni pravni red prenesla z Zakonom o davčnem postopku.

Več informacij o CRS:

 

 

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]