Prva osebna zavarovalnica je članica zavarovalniškega holdinga Skupina Prva (Prva Group) in je ena od petih hčerinskih družb v lasti Prve Group. Glavno dejavnost PRVE predstavlja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer velja za enega največjih ponudnikov v Sloveniji. 

Vse od leta 2007 PRVA svojo ponudbo dopolnjuje z življenjskimi zavarovanji in drugimi namenskimi oblikami varčevanja, s čemer posameznikom nudi zaščito in varnost skozi vsa življenjska obdobja. V odlični formi in ob zavedanju, da je zdravje skupaj s preventivo naša najbolj pomembna vrednota, je novo prelomnico družbe lani zaznamoval vstop na trg zdravstvenih zavarovanj.

Poleg organov notranjega nadzora, ki jih imajo vse delniške družbe, je organizacijska struktura Prve prilagojena tako, da zavarovancem zagotavlja večjo transparentnost poslovanja.

Poslovanje Prve osebne zavarovalnice nadzirajo Ministrstvo RS za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti in Agencija RS za zavarovalni nadzor.


POSLANSTVO

Našim strankam nudimo dodatno zaščito in varnost skozi vsa življenjska obdobja. Svoje partnerje ozaveščamo o pomembnosti pravočasnega prevzemanja odgovornosti za lastno prihodnost. S poštenim in preudarnim poslovanjem skrbimo za dolgoročno zadovoljstvo kupcev in lastnikov. Imamo kompetentne, odgovorne in zadovoljne sodelavce, zaradi katerih uspešno sledimo skupnim ciljem.

 

VIZIJA

Postati vodilni specializirani ponudnik produktov s področja osebnih zavarovanj in namenskih oblik varčevanja. Prva bo prepoznana kot referenca kakovostne in poštene uporabniške izkušnje.

 

VREDNOTE

Pogum

V našem poslovanju se zanašamo nase in postavljamo trende za naše uporabnike.

Odgovornost

Biti odgovoren pomeni, da se aktiviramo in to zahtevamo tudi od drugih. Odgovoren sodelavec ne čaka na navodila, temveč predlaga. Odgovorni predlogi upoštevajo vpliv dejanj na okolico in so najboljši za družbo in ne nujno samo zame.

Enostavnost

Vse naše aktivnosti sledijo principu »manj je več«. Izogibamo se nepreglednosti in skrivanju za formalizmi.

Prva je bila ustanovljena leta 2000 po uvedbi pokojninske reforme, takrat še pod imenom Prva pokojninska družba. Leta 2003 je Prva prevzela družbo Druga penzija in z njo njen pokojninski sklad, leta 2004 pa pokojninski sklad Slovenice. Leta 2005 se je začel preboj na tuje trge, najprej v Makedonijo in nato naprej na druge trge Jugovzhodne Evrope. Leta 2007 je bila ustanovljena hčerinska družba Prva osebna zavarovalnica, Prva pokojninska družba pa se je preoblikovala v zavarovalniški holding Prva Group. Dodatno pokojninsko zavarovanje od takrat izvaja Prva osebna zavarovalnica, ki je svojo dejavnost začela širiti tudi na druga zavarovanja, Prva Group pa je kot zavarovalniški holding zadolžena tudi za zavarovanja v drugih državah.

Danes PRVI zaupa že več kot 125.000 zavarovancev in več kot 2.900 podjetij, naša sredstva v upravljanju pa znašajo več kot 330 milijonov eurov.

Ime podjetja:Prva osebna zavarovalnica, d.d., Ljubljana
Sedež podjetja:Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana
Telefon:01 234 58 00
Faks:01 436 12 15
Matična številka:2295431
Ident. št. za DDV:SI86404024
SRG (sodni register):Okrožno sodišče v Ljubljani, št. Vl. 46967
TRR:SI56 0291 3025 6578 434
E-pošta:info@prva.si
Spletno mesto:www.prva.si
www.prva.net
moja.prva.si
Pooblaščena osebo za varstvo osebnih podatkov:Naslov:
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
Prva osebna zavarovalnica, d.d.
Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana

Elektronski naslov:
pooblascenec.vop@prva.si
Datum ustanovitve:05.07.2007
Osnovni kapital:13.100.000,00 EUR
Neizvršni direktorji

 • dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, predsednica upravnega odbora
 • Tinkara Godec, namestnica predsednice upravnega odbora
 • Boštjan Krakar, član upravnega odbora
 • Boštjan Škufca Zaveršek, član upravnega odbora

Izvršni direktorji

 • Janez Kranjc
 • Nataša Hajdinjak
Lastništvo Prve že od ustanovitve ostaja nespremenjeno. Smo hčerinska družba Prva Group, ki je prisotna v 4 evropskih državah ter je vodilni ponudnik dodatnega pokojninskega zavarovanja v regiji.

Največji lastniki Prve Group so:

 • Dej d. o. o., Ljubljana – 70,20 %
 • Kymah Limited, London – 12,22 %
 • Ostale pravne in fizične osebe – 17,58 %

Predsednik uprave Prve Group je Boštjan Škufca Zaveršek, predsednik nadzornega sveta Prve Group pa Nicholas Andrew Lindsay Stuart, predstavnik Kymah Limited.

Letno poročilo 2010

Letno poročilo 2009

Letno poročilo 2008

FATCA

Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in Davčne uprave RS, v zvezi z izvajanjem FATCA. Po zahtevah iz Sporazuma so v Sloveniji finančne institucije dolžne poročati slovenskim davčnim organom informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije pa bodo nato sporočene ameriški davčni upravi IRS – Internal Revenue Service.

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) je Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini. Namen FATCA je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA, z uvedbo sistema poročanja podatkov s strani finančnih institucij o takšnem premoženju. FATCA zahteva od neameriških finančnih institucij izvedbo identifikacije ameriških imetnikov finančnih računov in podjetij, v katerih so obvladujoče osebe ameriški davčni zavezanci in izvedbo poročanja o finančnem premoženju takšnih oseb.

V skladu z zgoraj navedenim sporazumom se je Prva osebna zavarovalnica, d.d., registrirala v FATCA register pri ameriški davčni upravi.

Članice FATCA skupine (Naziv, ki je registriran v FATCA sistem)Tip registracijeGIIN ali FATCA statusDržava
Skupina Prva d.d.Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija, kar vključuje tudi Poročevalske finančne institucije po modelu 1 IGADW3SMF.00000.LE.705Slovenija
Prva osebna zavarovalnica, d. d.Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija, kar vključuje tudi Poročevalske finančne institucije po modelu 1 IGADW3SMF.00001.ME.705Slovenija

Poslovanje Skupine Prva je skladno z zahtevami FATCA in jih posamezne članice Skupine Prva izvajajo od 1. 7. 2014 dalje. Posamezne članice Skupine Prva pri tem ne izvajajo pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

Več informacij o FATCA:

Koristne povezave v slovenskem jeziku:

Koristne povezave v angleškem jeziku:

CRS

Z namenom učinkovite zaščite davčnih prihodkov je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) razvila nov standard za avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih v davčnih zadevah – t.i. CRS, ki je že vključen tudi v zakonodajo EU. Slovenija je ena izmed držav in jurisdikcij podpisnic večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih, ki se je zavezala k sprejemu novega mednarodnega standarda avtomatične izmenjave informacij za davčne namene. Slovenija je standard avtomatične izmenjave podatkov v nacionalni pravni red prenesla z Zakonom o davčnem postopku.

Več informacij o CRS:

 

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam

  X
  Naročite termin