Zavarovanje za tretje življenjsko obdobje

Kritje za primer raka do 85. leta

Možnost organizacije pogreba

Kakšen bo svet takrat, ko nas ne bo več?

Kako zelo bo izguba prizadela naše bližnje? Pravilno in odgovorno od nas je, da ta trenutek razmišljanja izkoristimo kot priložnost, ob kateri bomo pokazali svojo zrelost in osebam, ki jih imamo najraje, omogočili finančno zaščito.

Če ste stari od 50 do vključno 80 let in ne želite svojih bližnjih bremeniti s pogrebnimi ali drugimi zapuščinskimi stroški, je dosmrtno življenjsko zavarovanje za starejše z več možnosti izbire prava rešitev za vas.

Ob sklenitvi življenjskega zavarovanja za starejše se lahko odločate med:

 • možnostjo finančnega izplačila zavarovalne vsote vašim bližnjim ali
 • možnostjo organizacije pogreba, s čimer boste svojcem olajšali neprijeten življenjski dogodek.
Sklenite zavarovanje

Prednosti zavarovanja PRVA Varnost Senior

 • Po 90. letu starosti vaša obveznost plačevanja premije za primer smrti preneha, vaše življenjsko zavarovanje pa ostaja veljavno.
 • V primeru vaše smrti kadar koli po dveh letih od sklenitve vašega zavarovanja vašemu upravičencu izplačamo zavarovalno vsoto za primer smrti že v dveh dneh po pisni prijavi zavarovalnega primera.
 • V primeru vaše smrti prej kot v dveh letih po sklenitvi vašega zavarovanja, vašemu upravičencu namesto zavarovalne vsote za primer smrti izplačamo 110 % vaših vplačanih premij, brez premij za dodatna zavarovanja.
 • Z življenjskim zavarovanjem ste zaščiteni tudi za primer rakavih obolenj, saj vključuje zavarovalno kritje za rakava obolenja do vašega 85. leta starosti.
 • Če do 85. leta starosti prvič zbolite za rakom, vam zavarovalno kritje zagotavlja finančno izplačilo, saj vam predčasno izplačamo 50 % zavarovalne vsote za primer smrti. Kljub bolezni se vaše življenjsko zavarovanje ne prekine, preostanek zavarovalne vsote pa bo zavarovalnica izplačala vašemu upravičencu ob smrti.

 

 

Moj pogrebni načrt – razbremeni družino v težkih trenutkih

Prva Moj pogrebni načrt

Smrt nas lahko preseneti v vsakem trenutku in tudi nanjo se je smiselno premišljeno ter odgovorno pripraviti. V sklopu življenjskega zavarovanja se zdaj lahko odločite, da zavarovalnino za primer smrti namenite za svoj pogreb. S pogrebnim načrtom sami določite, kje in kako želite biti pokopani. S to odgovorno odločitvijo svojce razbremenite glede sprejemanja organizacijskih in finančnih odločitev, ki bi jim bili v stanju čustvenega pretresa težko kos.

S pogrebnim načrtom ob sklenitvi zavarovanja pooblastite našega izbranega pogodbenega izvajalca za pripravo in izvedbo pogreba na način, kot si želite, obenem pa svoje bližnje razbremenite skrbi.

 

Praktični primer izplačila – zavarovanje za primer smrti z dodatno pogrebno storitvijo:

StarostIzplačilo v primeru smrtiMesečna premija
66 let3.000,00 EUR20,75 EUR

Tanja sklene življenjsko zavarovanje PRVA Varnost Senior za primer smrti z zavarovalno vsoto 3.000 EUR. Mesečna premija je 20,75 EUR. Ob sklenitvi zavarovanja se odloči, da zavarovalnica v primeru njene smrti prek pogodbenega izvajalca poskrbi za celotno organizacijo pogreba. Ob njeni nenadni smrti se hči Ana spoprijema z bolečo izgubo, pogodbeni izvajalec PRVE pa Ani olajša težek življenjski dogodek in med tem, ko Ana žaluje, poskrbi za vse pokopališke, pogrebne in druge storitve, povezane z maminim pogrebom, in sicer skladno z željami, ki jih je Tanja že zapisala v pogrebni načrt. Ker so stroški pogreba nižji od zavarovalne vsote za primer smrti, zavarovalnica Ani izplača razliko.

 


Dodatna finančna zaščita za primer raka

 • Z zavarovanjem  PRVA Varnost Senior ste dosmrtno življenjsko zavarovani, čeprav po 90. letu starosti premije ne boste več plačevali.
 • Zavarovalna vsota se v primeru smrti zavarovane osebe izplača le v dveh dneh po prijavi zavarovalnega primera.

 

Informativni izračun za osebo, staro 62 let:

StarostIzplačilo v primeru smrtiIzplačilo v primeru rakaMesečna premija
66 let2.091 EUR1.045,50 EUR15 EUR

Zavarovanje za tretje življenjsko obdobje

Kritje za primer raka do 85. leta

Možnost organizacije pogreba

Zavarovanje za sprejem v dom

Postopek sklenitve

 1. Izpolnite obrazec za naročilo svetovalca ali pa nas pokličite na brezplačno številko 080 88 08.

 2. Dogovorite se za termin obiska našega svetovalca. Na katerem boste določili za vas najbolj primerna kritja in zavarovalne vsote.

 3. Podpišite ponudbo in vplačajte prvo premijo.

Osnovnemu paketu priključite razna dodatna zavarovalna kritja in si s tem povečajte finančno zaščito zase in za svoje bližnje!


S starostjo se povečuje verjetnost hujših poškodb, katerih zdravljenje je dolgotrajnejše in s pogostimi zapleti, kar nemalokrat terja dodatna finančna sredstva. Z izbranim paketom nezgodnega zavarovanja si zagotovite dodatno zaščito, da se lahko v primeru poškodbe posvetite čimprejšnjemu okrevanju.

 

Z nezgodnimi paketi PRVA Varnost Senior si zagotovite:

 • izplačilo zavarovalne vsote od 10.000 do 30.000 EUR v primeru nezgodne smrti,
 • finančno nadomestilo v primeru težjih opeklin že pri izbiri paketa A nezgodnega zavarovanja,
 • nadomestilo v primeru zlomov kosti in izpahov,
 • nadomestilo za hospitalizacijo, mobilnost in pomoč na domu,
 • nezgodno zavarovanje do 90. leta starosti.

 

Zavarujte se za nezgodo do svojega 90. leta starosti

PaketNezgodna smrtTežje opeklineZlom kosti
brez kolka
Zlom kolkaIzpahiHospitalizacija
zaradi nezgode
Nadomestilo
za mobilnost
Nadomestilo za
pomoč na domu
Paket A15.000 EUR1.500 EUR//////
Paket B10.000 EUR1.000 EUR1.000 EUR1.200 EUR500 EUR100 EUR150 EUR150 EUR
Paket C20.000 EUR2.000 EUR2.000 EUR2.400 EUR1.000 EUR200 EUR300 EUR300 EUR
Paket D30.000 EUR3.000 EUR3.000 EUR3.600 EUR1.500 EUR300 EUR450 EUR450 EUR

Paket A se lahko sklene ne glede na zdravstveno stanje osebe. Za vse druge pakete je potrebna izjava o dobrem zdravstvenem stanju.

 

Informativni izračun za osebo, staro 62 let:

PaketMesečna premija
Paket A3,96 EUR
Paket B5,16 EUR
Paket C9,75 EUR
Paket D14,34 EUR

Kogar doleti težka nezgodna invalidnost, potrebuje za nadaljevanje posebnim potrebam prilagojenega življenja trajen vir dodatnih sredstev, še posebej če je omejena njegova delovna sposobnost. S tem namenom PRVA Varnost Senior omogoča izplačevanje mesečne nezgodne rente za 5 ali 10 let.

 

Kritje za vsako ocenjeno stopnjo invalidnosti

Zavarovalnica izplača odstotni delež zavarovalne vsote za trajno invalidnost, ki ustreza odstotnemu deležu delne invalidnosti, če je zavarovanec zaradi nezgode postal delni invalid. Torej, če je skupni odstotni delež priznane delne invalidnosti 33 %, zavarovalnica izplača 33 % zavarovalne vsote za delno invalidnost.

 

Naraščajoče izplačilo za resnejše oblike invalidnosti

Če je skupni odstotni delež priznane invalidnosti zavarovanca več kot 50 %, zavarovalnica izplača dvakratnik odstotnega deleža zneska za izračun zavarovalnine. Torej, če je skupni odstotni delež priznane invalidnosti 70 %, zavarovalnica izplača 140 % zavarovalne vsote za invalidnost.

 

Kombinacija enkratnih in rentnih izplačil v primeru več kot 50-odstotne invalidnosti in dnevnega nadomestila za oskrbo na domu

PaketMesečna premijaNezgodna invalidnostMesečna nezgodna
renta za več kot 50 %
invalidnost za 10 let
Dnevno nadomestilo
za oskrbo na domu
v primeru nezgode
Osnovni6,10 EUR20.000 EUR100 EUR10 EUR
Standard10,19 EUR30.000 EUR300 EUR20 EUR
Nadstandard11,59 EUR30.000 EUR400 EUR40 EUR

 

Kombinacija enkratnih in rentnih izplačil v primeru več kot 25-odstotne invalidnosti in dnevnega nadomestila za oskrbo na domu

PaketMesečna premijaNezgodna invalidnostMesečna nezgodna
renta za več kot 25 %
invalidnost za 5 let
Dnevno nadomestilo
za oskrbo na domu
v primeru nezgode
Osnovni +7,04 EUR10.000 EUR200 EUR10 EUR
Standard +10,49 EUR15.000 EUR300 EUR20 EUR
Nadstandard +15,39 EUR25.000 EUR400 EUR40 EUR

 

prva doktor 24

Sobota zvečer, slabo počutje, vročina, … kaj narediti? Moramo na urgenco ali naj počakamo do jutra?

V sklopu vašega življenjskega zavarovanja nudimo možnost koriščenja storitve, ki vam in vaši družini omogoča telefonski stik in posvet s strokovno usposobljenim zdravnikom – 24-ur na dan, vse dni v letu za samo 5,45 EUR mesečno.*

* V primeru neposredne življenjske ogroženosti, pokličite na številko 112.

Predvsem v starosti nas življenje velikokrat ujame šibke in nepripravljene, zato takrat pomoč potrebujemo takoj. S tem dodatnim paketom lahko pravočasno poskrbimo zase in si zagotovimo namestitev v domu za starejše, če bi jo nemudoma potrebovali.

 

Dodatni paket PRVA Oskrba vam omogoča:

 • namestitev v domu za starejše v nujnih primerih v 30 dneh po dopolnilnih pogojih Prva Oskrba;
 • namestitev v domu, ki je lokacijsko čim bližje vaši želji;
 • izplačilo zavarovalne vsote do 10.000 EUR v primeru nujne namestitve v domu za starejše, s katero lahko krijete del stroškov namestitve.

 

Zavarovalni paketi in informativni izračun premije za osebo, staro 62 let

ZAVAROVALNI PAKETMesečna premija (za osebo, staro 62 let)Izplačilo v prvih 10 letih trajanja zavarovanjaIzplačilo med 10. in 20. letom trajanja zavarovanjaIzplačilo po 20. letu trajanja zavarovanja
Paket 19,47 EUR1.000 EUR1.500 EUR2.500 EUR
Paket 2 12,82 EUR2.000 EUR3.000 EUR5.000 EUR
Paket 3 19,54 EUR4.000 EUR6.000 EUR10.000 EUR

V sklopu vašega življenjskega varčevanja imate možnost dodatno varčevati brez vstopnih stroškov, vse do 90. leta starosti. To pomeni, da se celotni znesek, ki ste ga namenili za varčevanje, naloži na vaš varčevalni račun.

 

PRVA Varnost Senior omogoča:

 • varno naložbo, saj zagotavlja jamstvo pred zmanjšanjem vrednosti vaših vplačanih sredstev;
 • jamstvo za izplačilo vplačane premije tako v primeru doživetja kot v primeru smrti;
 • s sredstvi na svojem varčevalnem računu lahko razpolagate, ko privarčevani znesek na računu doseže 100 evrov.

Informativni izračun privarčevanih sredstev:

Mesečna PremijaZavarovalna dobaZajamčena vrednost v primeru smrti ali doživetja Vrednost premoženja ob predvidenem donosu 1,5%Vrednost premoženja ob predvidenem donosu 2 %
10 EUR22 let2.640 EUR2.640 EUR3.740,61 EUR
20 EUR15 let3.600 EUR3.600 EUR4.549,58 EUR
30 EUR10 let3.600 EUR3.600 EUR4.201,98 EUR

Donos notranjega sklada je predpostavljen in ne dejanski/zajamčen.

Sklenite zavarovanje

Datum izdaje dokumenta 31. 7. 2023:

Datum veljavnosti dokumentov 10. 1. 2023:

Datum veljavnosti dokumentov 1. 1. 2023:

Datum veljavnosti dokumentov 1. 1. 2023:

Datum veljavnosti dokumentov 19. 12. 2019:

Datum veljavnosti dokumentov 10. 12. 2018:

Datum veljavnosti dokumentov 11. 12. 2017:

Pogosta vprašanjaPrikaži več

To so dolgotrajne ali trajne bolezni, poškodbe ali stanja, ki se ponavljajo ali obstaja prihodnji sum na  ponovitev, zanje so potrebni stalen zdravniški nadzor in zdravljenje, lajšanje simptomov, rehabilitacija ali zdravstvena nega. Kronična bolezen, poškodba ali bolezensko stanje lahko povzročajo trajne zdravstvene posledice, poleg tega se na njihovi podlagi ugotavljajo morebitni prihodnji zapleti, stanja ali […]

To je bolezen, stanje ali poškodba, ki se ponavlja z izmenjavo boljšega in slabšega zdravstvenega stanja, z vmesnimi remisijskimi obdobji. Bolezen ni kronična in je ozdravljiva. Šteje se, da je bolezen, stanje ali poškodba ponavljajoča se, ko je to medicinsko ugotovljeno ali zavarovanec opravi več kot pet (5) specialističnih storitev ali zahtevnih diagnostičnih preiskav zaradi […]

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]