Kako uveljavljam nezgodno zavarovanje, če se poškodujem in zaradi razmer v zdravstvu ne morem zbrati vse dokumentacije?Če ste zdravljenje zaključili in ste že prejeli vso zdravstveno dokumentacijo, lahko prijavo škode skupaj s skeni ali fotografijami dokumentacije oddate na skode@prva.si

Tudi v primeru, če zdravstvene dokumentacije še nimate, lahko oddate škodni zahtevek, dokumentacijo pa boste dopolnili takrat, ko bo to mogoče. V kolikor želite, da zdravstveno dokumentacijo namesto vas pridobi zavarovalnica, na obrazcu za prijavo škodnega dogodka, pod »Druga obvestila in opombe« to ustrezno zapišite.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]