Zaradi dolgo trajajočega obdobja pridobivanja izkušenj na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja danes veljamo za enega največjih in najbolj kakovostnih ponudnikov v Sloveniji. Med vsemi ponudniki imamo največjo ekipo strokovnih svetovalcev, ki podjetjem pomagajo pri vseh vidikih vključevanja v varčevanje. Tako podjetja svoje zaposlene lažje ozaveščajo o dodatni skrbi za njihovo dolgoročno dobrobit.

PRVA ZAJAMČENIPRVA+ ZAJAMČENI
Zajamčen letni donos1,58 %1,05 %

20 LET IZKUŠENJ NA PODROČJU PROSTOVOLJNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

Kot dokaz našega kakovostnega in odgovornega upravljanja prihrankov naših članov pokojninskih skladov nas je v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 revija MOJE finance nagradila z nazivom Najboljši pokojninski sklad. Uspešnost poslovanja osmih slovenskih pokojninskih skladov so v reviji ocenjevali z zvezdicami od ena do pet v pet-, deset- in 15-letnem preteklem obdobju. V petletnem obdobju je v letu 2020 zmagal naš kritni sklad PRVA ZAJAMČENI, ki je poleg petih zvezdic prejel kristalni kipec. V letu 2019 je v isti kategoriji zmagal naš sklad PRVA+ ZAJAMČENI, ki je pri letošnjem ocenjevanju dosegel pet zvezdic in v razvrstitvi zasedel 3. mesto. Sklad je tudi pri ocenjevanju 10-letnega obdobja prejel pet zvezdic in v razvrstitvi zasedel 2. mesto.

Kolektivno shemo dodatnega pokojninskega zavarovanja ima pri PRVI danes vzpostavljeno več kot 3.000 podjetij oziroma z nami varčuje že več kot 86.000 posameznikov. Med razloge za več zavarovancev štejemo zaposlovanje v obstoječih podjetjih, vključevanje novih podjetij in povečevanje števila individualnih vključitev. Te so zagotovo posledica večje prepoznavnosti blagovne znamke PRVA v segmentu poslovanja s strankami, davčnih ugodnosti, ki jih tovrstna oblika zavarovanja prinaša, in čedalje boljšo ozaveščenost družbe glede varčevanja v drugem pokojninskem stebru.

»Certifikat Naj pokojninski sklad 2023 je nagrada revije Moje finance, ki je izvedla raziskavo med pokojninskimi skladi na slovenskem trgu.«

»Certifikat Naj pokojninski sklad 2023 je nagrada revije Moje finance, ki je izvedla raziskavo med pokojninskimi skladi na slovenskem trgu

»Certifikat Naj pokojninski sklad 2022 je nagrada revije Moje finance, ki je izvedla raziskavo med pokojninskimi skladi na slovenskem trgu.«

»Certifikat Naj pokojninski sklad 2022 je nagrada revije Moje finance, ki je izvedla raziskavo med pokojninskimi skladi na slovenskem trgu

Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2021 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v maju 2021.

»Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2021 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v maju 2021.«

»Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2020 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v juniju 2020.«

»Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2019 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v marcu 2019.«

VARNO IN PREUDARNO UPRAVLJANJE SREDSTEV

V zajamčenem skladu zagotavljamo zajamčen donos najmanj v višini 40 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom, zavarovancem pa pripisujemo celotni ustvarjen donos. Če je ta višji od zajamčenega, se iz razlike med zajamčenim in doseženim donosom na osebnih računih zavarovancev oblikujejo rezervacije. Te so namenjene pokrivanju razlik v primerih nedoseganja zajamčenega donosa, in tako delež rezervacij, ki pripada posameznemu zavarovancu lahko niha. V primeru izplačila družba zavarovancu izplača celotno stanje, ki ga ima takrat na računu – torej zajamčen donos in donos nad zajamčenim. V dinamičnem in uravnoteženem skladu posamezniki varčujejo brez zajamčenega donosa.

V dinamičnem in uravnoteženem skladu posamezniki varčujejo brez zajamčenega donosa. Več o naložbeni politiki skladov si preberite tukaj.