V PRVI sredstva upravljamo varno in preudarno. V zajamčenem skladu zagotavljamo zajamčen donos najmanj v višini 40 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom, zavarovancem pa pripisujemo celotni ustvarjen donos. Če je ta višji od zajamčenega, se iz razlike med zajamčenim in doseženim donosom na osebnih računih zavarovancev oblikujejo rezervacije. Te so namenjene pokrivanju razlik v primerih nedoseganja zajamčenega donosa, in tako delež rezervacij, ki pripada posameznemu zavarovancu lahko niha. V primeru izplačila družba zavarovancu izplača celotno stanje, ki ga ima takrat na računu – torej zajamčen donos in donos nad zajamčenim.

V dinamičnem in uravnoteženem skladu posamezniki varčujejo brez zajamčenega donosa.

Več o naložbeni politiki skladov si preberite tukaj.

»Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2019 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v juniju 2020.«

»Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2019 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v marcu 2019.«

* pred 1. 1. 2016 KS01
**  pred 1. 1. 2016 KS02, KS03, KS04

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam

    X
    Naročite termin