Prilagodljivo varčevanje za pokojnino

Pogosto je v življenju tako, da z nekoliko več tveganja lahko dosežete več. To velja tudi za varčevanje – manj tveganja pomeni zajamčen, a manjši donos, več tveganja pa lahko na dolgi rok bolj oplemeniti vaše pihranke in vam zagotovi višjo dodatno pokojnino.

Možnost višje dodatne pokojnine

Optimalno razmerje med donosom in tveganjem

S starostjo se tveganje zmanjšuje

Skladi življenjskega cikla

V PRVI vam omogočamo prilagodljivo varčevanje za dodatno pokojnino in tako lahko do upokojitve privarčujete več. Varčevanje v skladih življenjskega cikla je prilagojeno vaši starosti – mlajši varčevalci lahko izberete bolj dinamično naložbeno politiko in tako dolgoročno dosežete večji znesek. Za nekoliko starejše je na voljo uravnoteženi sklad, najstarejši varčevalci pa varčujete v zajamčenem skladu.

Sklenite zavarovanje

Nova zakonodaja in skladi življenjskega cikla

Do leta 2013 je bilo mogoče za dodatno pokojnino varčevati le na najmanj tvegan, a hkrati tudi najmanj donosen način. Zakon je omogočal le varčevanje v skladih z minimalnim zajamčenim donosom. Takšno varčevanje je bilo predvsem varno, a tudi nizko donosno. Zdaj je zakonodaja bolj naklonjena tudi varčevalcem, ki želite doseči višje donose za svoj denar, ki ga namenite varčevanju, in ste hkrati pripravljeni prevzeti več tveganja.

S skladi življenjskega cikla se pokojninsko varčevanje prilagodi vaši starosti. Varčevanje je razdeljeno v več ciklov glede na starostna obdobja. Če je pred vami še daljše delovno obdobje, na primer 20 ali 30 let, je v tem času z bolj tvegano naložbeno politiko možno ustvariti večje donose. Starejši zavarovanci, ki imate pred seboj manj delovne dobe, lahko varčujete v uravnoteženem skladu, v letih tik pred upokojitvijo pa lahko varčujete le v zajamčenem skladu.
Tveganost naložbene politike je tako prilagojena vaši starosti oziroma času do upokojitve. Ko se približujete upokojitvi, vaša sredstva vlagamo le v zajamčeni sklad, kjer je sicer donos nižji, a hkrati tudi ni več tveganja.
V PRVI so vam na voljo trije skladiDINAMIČNI, URAVNOTEŽENI in ZAJAMČENI. Priporočljivo je, da izberete sklad, ki je predviden za vašo starostno skupino, vedno pa lahko izberete tudi manj tvegan sklad. Bolj tveganega sklada, kot je priporočen glede na vašo starost, ne morete izbrati.

 

PRIPOROČENA CILJNA NALOŽBENA STRUKTURA


Izberite pravi sklad zase

Starost: 36

Dinamični sklad

Delnice: 65%

Obveznice (srednja varnost): 15%

Obveznice (visoka varnost) depoziti: 20%

Minimalni zajamčen donos: NE

Ciljna neto donosnost: 7,5 %


SKLADI ŽIVLJENJSKEGA CIKLA GLEDE NA STAROSTNE SKUPINE

 DINAMIČNI SKLADURAVNOTEŽENI SKLADZAJAMČENI SKLAD
Starostna skupinado 47 letod 47 do 59 letnad 59 let
Ciljna naložbena struktura skladaDINAMIČNI SKLADURAVNOTEŽENI SKLADZAJAMČENI SKLAD
Delnice65%35%5%
Obveznice (srednja varnost)15%10%5%
Obveznice (visoka varnost), depozit20%55%90%
Minimalni zajamčen donosNENEDA
Ciljna neto donosnost7%5%2,5%

Varčevanje po meri

Visoka ciljna neto donosnost

Možnost izbire naložbene politike

Postopek sklenitve

  1. Postopek za vključitev v dolgoročno varčevanje za vašo dodatno pokojnino je enostaven. Na spodnji povezavi snemite pristopno izjavo.

  2. Pristopno izjavo za vključitev v individualno dodatno pokojninsko zavarovanje izpolnite in podpišite.

  3. Izpolnjeno izjavo pošljite na naš naslov PRVA osebna zavarovalnica, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana ali po e-pošti info@prva.net.


Preverite višino vračila dohodnine za svojo plačo*

Mesečna bruto plača:

Mesečna premija:

Razlika do maksimalne mesečne premije:

28.44

? Izkoriščenost davčne olajšave

? Povrnjena dohodnina

* Izračun davčne olajšave je informativen in ne predstavlja ponudbe ali jamstva Prve osebne zavarovalnice. Najvišja mesečna premija, upravičena do davčne olajšave, znaša 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. 5,844 % bruto plače posameznika vendar letno ne več kot 2.819,09 EUR.
Informativni izračun predpostavlja neto znesek premije, ki je enak vplačani premiji zmanjšani za vstopne stroške. Predpostavljamo, da je plača posameznika njegov edini obdavčljivi vir dohodka, ki jo prejema mesečno celotno koledarsko leto v enakem znesku. Nadalje predpostavljamo, da posameznik ne uveljavlja nikakršnih davčnih olajšav razen dodatnega pokojninskega zavarovanja. V izračunu izkoriščenosti davčne olajšave smo predpostavili, da se mesečna plača in znesek skupne mesečne premije (delodajalec in zaposleni) v letu ne spreminja in sta vsak mesec v celotnem koledarskem letu enaka. V primeru spremembe mesečne premije predpostavljamo, da se premija spremeni v vseh mesecih koledarskega leta. V primeru, da se spremeni za krajši čas je izkoriščenost davčne olajšave ustrezno nižja. V primeru, da se posameznik odloči za dodatno izredno letno vplačilo premije predpostavljamo, da bo le-to izvršeno v koledarskem letu na katerega se nanaša izračun.
Informativni izračun za Prvo osebno zavarovalnico ni zavezujoč in ne predstavlja jamstva. Prva osebna zavarovalnica tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in uporabljene predpostavke v izračunu in/ali nerazumevanje izračuna.

Prednosti varčevanja v skladih življenjskega cikla


 

Višja dodatna pokojnina

Z varčevanjem v skladih življenjskega cikla je mogoče doseganje višjih donosov kot v sistemu minimalne zajamčene donosnosti. Tako lahko v daljšem obdobju privarčujete več in si zagotovite višjo dodatno pokojnino.

 

Optimalno razmerje med donosom in tveganjem

Glede na življenjsko obodobje, v katerem se nahajate, lahko pri varčevanju tvegate bolj ali manj. Mlajši lahko tvegate več, ko se bližate upokojitvi, pa prevzemanje tveganja ni smiselno, zato lahko varčujete le v zajamčenem skladu.

 

Od večjega k manjšemu tveganju

Z vključitvijo v sklade življenjskega cikla boste aktivno upravljanje premoženja prepustili nam. Glede na vašo starost se bo z leti tveganost vaših naložb zmanjševala tako, da se bodo vaša sredstva premikala v manj tvegan sklad. Ne glede na to imate enkrat na leto možnost, da ob upoštevanju starostne omejitve izberete brezplačen prenos zbranih sredstev v drug, manj tvegan sklad.

Sklenite zavarovanje

Pogosta vprašanjaPrikaži več

Dosedanja zakonodaja je na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja omogočala varčevanje le v skladih z minimalnim zajamčenim donosom, kjer so izvajalci morali na vplačana sredstva pripisati donos najmanj v višini 40 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom. V primeru, da je dejanski donos, ki ga izvajalec ustvari z […]

Dodatno pokojninsko zavarovanje se sklepa do upokojitve. Po upokojitvi se privarčevana sredstva črpajo v obliki pokojninske rente oz. dodatne pokojnine. V primeru, da se posameznik znajde v situaciji, ko premije iz kakršnihkoli razlogov ne more plačevati (izguba zaposlitve, finančna stiska), se kadar koli lahko odloči za t.i. mirovanje. Mirovanje je obdobje, v katerem posameznik ne […]

Za individualno vključitev posameznik izpolni pristopno izjavo, ki jo najdete tukaj. Kolektivno se posameznik vključi preko podjetja, v katerem je zaposlen, če ima ta sklenjeno pogodbo o financiranju pokojninskega načrta z enim od izvajalcev.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam
X
Naročite termin