Namen te politike je seznaniti obiskovalce spletne strani o varovanju njihove zasebnosti v Prvi osebni zavarovalnici, d. d.

Prepričani smo, da želite kot uporabnik spletnih strani Prve osebne zavarovalnice, d. d., vedeti, da vašo zasebnost varujemo:

 • z zagotavljanjem anonimnega obiskovanja naše spletne strani. Po javni spletni strani Prve osebne zavarovalnice, d. d., se lahko premikate anonimno. Predvsem lahko anonimno uporabljate interaktivna orodja za informativne izračune, grafe, tabele, orodje »Zaupajte nam vaš status«, e-priročnike, in kadar koli zapustite stran. Za izboljšanje svoje prisotnosti na spletu zbiramo samo statistične podatke in ne podatkov, ki bi jih lahko povezali z vami, če nam za to niste dali privolitve,
 • v primeru zbiranja, obdelovanja ali uporabe vaših osebnih podatkov na spletni strani, to objavimo na spletni strani. Brez vašega izrecnega soglasja ne bomo samodejno zbirali, obdelovali ali uporabljali osebnih podatkov, povezanih z vašim obiskom spletne strani, razen podatkov, ki jih navajamo v tej politiki. Če želite osebno ponudbo v zvezi s posameznim produktom naše zavarovalnice ali kakršnekoli informacije, v ta namen prostovoljno vnesete podatke,
 • z varnostnimi ukrepi, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

Odločitev o tem, katere informacije o obisku nam želite zaupati, v celoti prepuščamo vam.

Upravljavec osebnih podatkov je Prva osebna zavarovalnica, d. d., ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi in regulativnimi obveznostmi.

Podatki o upravljavcu:

Ime podjetja:Prva osebna zavarovalnica, d.d., Ljubljana
Sedež podjetja:Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana
Telefon:01 234 58 00
Faks:01 436 12 15
Matična številka:2295431
Ident. št. za DDV:SI86404024
SRG (sodni register):Okrožno sodišče v Ljubljani, št. Vl. 46967
TRR:SI56 0291 3025 6578 434
E-pošta:info@prva.si
Spletno mesto:www.prva.si
www.prva.net
Pooblaščena osebo za varstvo osebnih podatkov:Naslov:
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
Prva osebna zavarovalnica, d.d.
Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana

Elektronski naslov:
pooblascenec.vop@prva.si
Datum ustanovitve:05.07.2007
Osnovni kapital:13.100.000,00 EUR

Prva osebna zavarovalnica, d. d., lahko zbira osebne podatke, ki jih pridobi od vas, kadar:

 • uporabljate našo spletno stran,
 • uporabljate naše storitve, še zlasti storitev Moj račun,
 • stopite v stik z nami,
 • ste prejemnik naših storitev.

Zbiramo lahko naslednje vrste informacij:

Podatke ki nam jih posredujete preko elektronskih obrazcev
 • kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, pošta, kraj, elektronski naslov, telefonska številka)
 • vsebina vašega sporočila Prvi osebni zavarovalnici, d .d.
 • odgovori na nagradna vprašanja
Podatke ki jih avtomatsko zbira analitika spletne strani

Prosimo preverite podrobneje na povezavi »Piškotki«, ki so sestavni del Politike zasebnosti.

Piškotki, ki jih uporablja večina današnjih spletnih strani doma in v svetu, omogočajo hitro, prijazno in enostavno sodelovanje med vami in spletno stranjo ter vam omogoča prijazno uporabniško izkušnjo v primeru, da privolite v njihovo uporabo. S pomočjo nekaterih piškotkov lahko vzorčimo in segmentiramo obiskovalce in s tem zagotovimo vsebine, ki so najbližje interesom in preferencam posameznega spletnega uporabnika.

Piškotki, ki jih uporabljamo, ne vsebujejo podatkov, ki vas lahko osebno identificirajo, npr. imna, telefonske številke, poštnega in e-poštnega naslova, bančne povezave ali podatkov o kreditni kartici.

Več o vedenjskem oglaševanju si lahko preberete na povezavi:

http://www.youronlinechoices.com/sl/about-behavioural-advertising

Podatke v zvezi z vašimi poizvedbami ali podanimi pritožbami

Prva osebna zavarovalnica, d. d., bo vaše osebne podatke, pridobljene prek svojih spletnih strani skrbno varovala in jih ne bo posredovala tretjim osebam.

Podatke v zvezi s spletno storitvijo Moj račun

Spletna storitev Moj račun je namenjena zavarovancem Prve osebne zavarovalnice, d. d.

Aplikacija omogoča pregled vplačil in stanja na računu, pregledovati pa je možno tudi podatke o polici, spreminjati kontaktne podatke ter se naročiti na prejemanje različnih obvestil. Pred prvo uporabo je treba opraviti registracijo, s katero se kreira uporabniško ime in geslo. Za registracijo so potrebni naslednji podatki:

 • številka police (ali ene izmed polic, v kolikor jih je več),
 • davčna številka,
 • datum rojstva,
 • osebni elektronski naslov.

Vrste osebnih podatkov, ki se v zvezi z uporabnikom spletne storitve Moj račun obdelujejo v spletni storitvi:

podatki, ki se nanašajo na uporabnika:

 • ime in priimek,
 • stalni naslov in/ali naslov za obveščanje,
 • datum rojstva,
 • davčna številka,
 • elektronski naslov.

podatki, ki se nanašajo na polico (ali več polic), uporabnika spletne storitve:

 • številka police,
 • oznaka police in/ali načrta,
 • veljavnost,
 • podatki o upravičencu za primer smrti (ime, priimek in datum rojstva upravičenca),
 • stanje na polici,
 • podatki o mesečnih letnih vplačilih,
 • znesek individualnih vplačil, ki se upoštevajo pri dohodnini.

podatki o uporabi spletne storitve:

 • datum zadnje prijave (aktivna prijava),
 • datum predzadnje prijave,
 • šifrirano geslo,
 • IP številka, iz katere se je uporabnik zadnjič prijavil,
 • datum zadnje zahteve za ponastavitev gesla.

O storitvi in pravilih uporabe spletne storitve se lahko podrobneje seznanite tudi v Splošnih pogojih uporabe spletne storitve Moj račun.

Osebne podatke in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih sme Prva osebna zavarovalnica, d. d., obdelovati, določa predvsem Zakon o zavarovalništvu in so razvidni v Pregledu zakonskih določb navedenega zakona.

Osebne podatke lahko obdelujemo zaradi izvajanja zavarovalne pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., zbira vaše osebne podatke z namenom, da:

 • vam zagotovi informacije, ki ste jih zahtevali od nas,
 • izboljša uporabniško izkušnjo v zvezi z našimi storitvami in spletno stranjo,
 • vam pošilja redne elektronske novice o storitvah in novostih Prve osebne zavarovalnice, d.d., če ste na njih prijavljeni,
 • zagotavlja varnost uporabe storitev.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., od obiskovalcev svojih spletnih strani zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno in od uporabnikov ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za obiskovanje njenih spletnih strani.

Zakon o zavarovalništvu nam določa namene, v zvezi s katerimi smemo obdelovati osebne podatke (glej točko »Osebni podatki in zavarovalništvo«).

Osebne podatke posameznikov obdelujejo:

 • zaposleni v Prvi osebni zavarovalnici, d. d.,
 • pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti,
 • pogodbeni obdelovalci Prve osebne zavarovalnice, d. d.
 • Prva osebna zavarovalnica, d.d, lahko za potrebe izvajanja zavarovalne pogodbe posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov prenese na svoje pogodbene obdelovalce osebnih podatkov tudi zunaj območja držav članic Evropske unije, pri čemer zagotavlja enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala sama,
 • druge osebe izključno, če ste dali privolitev za obdelavo,
 • druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Seznam kategorij pogodbenih obdelovalcev je razviden iz naslednjega Seznama.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., zagotavlja, da bo prejete osebne podatke stranke in vse ostale podatke, obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi posameznika, ščitila pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, elektronski naslovi in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Zavarovanje prostorovV Prvi osebni zavarovalnici, d. d., prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z organizacijskimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do osebnih podatkov.

ŠifriranjePri zbiranju in prenosu občutljivih podatkov, uporabljamo šifriranje SSL (Secure Sockets Layer) s 128 bitnim kodirnim ključem. Šifriranje SSL deluje tako, da so poslani podatki nečitljivi vsem, razen nam.

Protokol SSL poleg tega zagotavlja tudi popolno avtentičnost spletišča Prve osebne zavarovalnice, d. d.

Pošiljanje elektronskih sporočilElektronski naslov, ki ga navedete, uporabimo zato, da vam posredujemo želene informacije.

Nešifriranih obvestil o podatkih strank po elektronski pošti ne pošiljamo. Če se vsebina vašega sporočila nanaša na pogodbeno razmerje, to elektronsko sporočilo shranimo.

Preden nam pošljete nezaščiteno elektronsko sporočilo prek svojega ponudnika spletnih storitev, vas prosimo, da pomislite, da njegova vsebina na spletu morda ni zaščitena pred nepooblaščenim prebiranjem, ponarejanjem itd.

Zunanji ponudniki storitev, ki za Prvo osebno zavarovalnico, d. d., zaradi zagotavljanja varnosti storitev filtrirajo vhodna elektronska sporočila z namenom izločitve neželenih sporočil oz. zlonamerne programske opreme, lahko pridobijo dostop do vašega elektronskega sporočila.

Zaščita dostopaOmrežje za obdelavo podatkov Prve osebne zavarovalnice, d. d., je zaščiteno pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu, ki ustreza najnovejšemu stanju tehnike. Notranje aplikacije zavarovalnice so dostopne samo po prijavi z individualnim uporabniškim ključem in geslom. Znotraj aplikacij so uporabniške pravice omejene glede na poslovno uporabo prek sistemov za dostop.

V Prvi osebni zavarovalnici, d. d., preverjamo, ali so sistemi zaščiteni pred poskusi nedovoljenega dostopa.

Priporočamo vam, da za varovanje vaše zasebnosti in osebnih podatkov poskrbite tudi sami.

Vsak posameznik oz. uporabnik spleta je odgovoren, da poskrbi za:

 • varnost uporabniškega imena in gesel, ki naj jih ustrezno hrani ter razkrije le tistim osebam, ki jim popolnoma zaupa,
 • varnost svojega elektronskega naslova
 • ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika oziroma drugih naprav za dostop do različnih vsebin.

Preko elektronskega obrazca na spletni strani Prve osebne zavarovalnice, d. d., se lahko naročite na prejemanje elektronskih novic, kjer lahko pričakujete finančne nasvete, in občasno tudi vabilo k nagradnim igram. V primeru, da na vaš elektronski naslov ne želite prejemati obvestil Prve osebne zavarovalnice, d. d., nam lahko to kadarkoli sporočite preko elektronskega obrazca ali po telefonu.

Ne glede na vašo izjavo, da ne želite več prejemati obvestil po elektronski pošti, vam bomo še naprej pošiljali obvestila, v primeru, da ste nam sporočili naslov elektronske pošte in v primeru, da gre za obvestila, s katerimi morate biti seznanjeni v skladu s predpisi s področja zavarovalništva, pravili h katerim ste pristopili s sklenitvijo pogodbenega razmerja ali smo vam jih dolžni posredovati v skladu s splošnimi pogoji poslovnega razmerja.

Sodelovanje in objave na družbenih omrežjih so prostovoljne.

V zvezi s pravili komuniciranja na družbenih omrežjih je uprava sprejela Pravila komuniciranja na družbenih omrežjih Prve osebne zavarovalnice, d. d., del katerih je tudi tako imenovana »netiketa« oz. internetni bonton.

Prijazno vabljeni k spremljanju Prve osebne zavarovalnice, d. d., na družbenih omrežjih!

Prva osebna zavarovalnica, d. d., uporablja naslednja družbena omrežja:

Družbeno omrežje Facebook:Prva pri življenjskih odločitvah

Družbeno omrežje LinkedIn:PRVA osebna zavarovalnica, d. d.

Družbeno omrežje YouTube:Prva pri življenjskih odločitvah

Družbeno omrežje Instagram:vedno_prva

Spletna mesta in storitve ter dejavnost Prve osebne zavarovalnice, d. d., so namenjene širši javnosti.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., osebnih podatkov otrok oz. mladoletnih oseb ne zbira namerno.

Če bo uporabnik na spletnem mestu Prve osebne zavarovalnice, d. d, ki bi zbiralo podatke o starosti, navedel, da je mlajši od 15 let, mu mesto bodisi prepreči posredovanje osebnih podatkov bodisi zahteva soglasje staršev za zbiranje, uporabo in razkritje podatkov o otroku. Starši s soglasjem iz prejšnjega stavka dovoljujejo posredovanje otrokovih podatkov in otrokovo sodelovanje v spletnih dejavnostih Prve osebne zavarovalnice, d. d. (npr. nagradnih igrah).

Osebne podatke mladoletnih oseb zavestno zbiramo samo pri njihovih zakonitih zastopnikih ali skrbnikih in samo, če in v kolikor je obdelava in uporaba osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje pogodbenega razmerja.

Opozarjamo starše, da bo lahko otrok v primeru, če mu daste soglasje za uporabo spletnih storitev, uporabljal komunikacijske storitve za širšo javnost, kot so elektronska pošta ter razkril svoje osebne podatke. Prva osebna zavarovalnica, d. d., zato staršem svetuje, da se z otroki pogovorijo o komuniciranju in razkrivanju osebnih podatkov na spletu.

Več o zagotovitvi varnosti in preventivnem ravnanju si lahko preberete na spletni strani Policije: https://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/6020-stari-in-otroci-zavarujte-se-pred-zlorabami-na-internetu-policija-svetuje

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za uresničitev namena njihove obdelave oz. do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni ali za vse namene obdelav.

V kolikor ste s Prvo osebno zavarovalnico, d. d., v pogodbenem razmerju oz. imate z nami sklenjeno zavarovalno pogodbo, rok hrambe določa Zakon o zavarovalništvu. Ta znaša največ 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera, v primeru sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb pa deset let po zaključku sodnega postopka. Po preteku roka hrambe se vaši osebni podatki izbrišejo ali anonimizirajo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., si prizadeva zagotavljati točnost in ažurnost osebnih podatkov posameznikov, kar lahko stori v skladu s predpisi in/ali na podlagi privolitve posameznika. Popolni in ažurni podatki se lahko uporabljajo samo za namene, ki jih določa Zakon o zavarovalništvu in ne za druge namene, v kolikor nam za to niste dali privolitve ali takšna uporaba ni dopustna v skladu s predpisi.

Ne glede na navedeno pa si morajo tudi posamezniki sami prizadevati, da Prvo osebno zavarovalnico, d. d., obveščajo o spremembah osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih in so pomembni za izvajanje pogodbenega razmerja. Podatke bomo popravili in dopolnili takoj, ko bomo obveščeni o spremembi.

Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki:

 • Pravica do dostopa.
 • Pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in omejitve obdelave.
 • Pravica do preklica dane osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov brez vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov.
 • Pravica, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki temelji na zakonitih interesih, vključno z oblikovanjem profilov. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Pravica, da za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Zgornje pravice uveljavite tako, da s pisno zahtevo, poslano na naslov: Prva osebna zavarovalnica, d. d., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana ali info@prva.si ali z zahtevo, podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh zavarovalnice, zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami. Na isti način lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete tudi podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor ste jih podali.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravica do pritožbe

V Prvi osebni zavarovalnici, d. d., si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bodo vaši osebni podatki pri nas skrbno obdelovani in varovani z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih in drugih zaupnih podatkov.

Ne glede na navedeno vas želimo opozoriti, da imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če menite, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi se na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.

V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako Prva osebna zavarovalnica, d.d., uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz., kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., priporoča, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako Prva osebna zavarovalnica, d. d., varuje njihovo zasebnost.

 

Ta Politika zasebnosti se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe.

Prva osebna zavarovalnica, d. d.

Ljubljana, 19. 3. 2018

 

 

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam
X
Naročite termin