Borut

50 let, zaposlen

Borut in žena sta oba še zaposlena, otroci so se odselili in spet imata več časa le zase. Imata veliko načrtov, zato skrbno razmišljata, kako jih bosta uresničila. Po upokojitvi bi rada
ostala aktivna in samostojna ter si privoščila udoben življenjski slog, kakršnega sta ustvarila in jima ustreza.

Komaj pa tudi čakata, da bosta lahko razvajala svoje vnuke. Že danes vesta, da bosta vsakemu ob rojstvu podarila naložbeno varčevalno polico in varčevala do njihovega 18. leta, da bodo nato lahko prejemali štipendijo in lažje študirali.

Za Boruta je pomembno:

  • udoben življenjski slog po upokojitvi
  • finančna varnost v nepredvidljivih situacijah
  • samostojnost

Kako lahko sam poskrbim za svojo finančno varnost?

Borut ne želi obremenjevati otrok z dodatnimi skrbmi, zato meni, da mora sam poskrbeti za svojo finančno varnost v prihodnosti. Izbral je življenjsko zavarovanje PRVA Varnost, pri čemer je največji poudarek namenil zavarovanju za primer bolezni ali nezgode, predvsem pa se mu zdi pomembno zavarovanje za primer izpada dohodka. Če bi zaradi bolezni ali nezgode postal delno ali v celoti nesposoben za delo, bi do dopolnjenga 65. leta prejemal invalidsko rento.

Izračun:

Borut je življenjsko zavarovanje PRVA Varnost sklenil pri 50. letih. Določil je nižjo zavarovalno vsoto za primer smrti, in sicer v višini 3000 EUR, kar bi bilo dovolj, da bi žena lahko pokrila pogrebne ali nekatere druge stroške. Mesečna premija je 2,21 EUR.

Dodatno zdravstveno zavarovanje 20,93* EUR na mesec

Zavarovalno vsoto za primer, če bi zbolel za katero od 30 kritičnih bolezni, je določil v višini 25.000 EUR.

Dodatno zavarovanje za primer poklicne invalidnosti 9,17* EUR na mesec

Ker se zaveda, kako pomemben izpad dohodka bi pomenil primer trajne poklicne invalidnosti, ko ne bi več mogel opravljati svojega poklica, je z dodatnim zavarovanjem poskrbel, da bi prejemal 400 EUR mesečne rente.

Dodatno nezgodno zavarovanje 9,95* EUR na mesec

Z mesečno premijo 9,95 EUR na mesec je zavarovan z zavarovalno vsoto 50.000 EUR za primer trajne nezgodne invalidnosti. Poleg enkratnega izplačila pa bi bil upravičen tudi do 500 EUR nezgodne mesečne rente, ki bi jo prejemal 10 let.

* Informativni izračun predvideva da se je Borut zavaroval pri 50 letih za dobo 15 let. Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave.

 

Dogovorite se za termin

 

Kako lahko ohranim udoben življenjski slog po upokojitvi?

Borut in žena želita tudi po upokojitvi potovati, uživati v skupnih trenutkih in si občasno privoščiti malo razvajanja. Da bi lahko ohranila takšen življenjski slog tudi ko ne bosta več delovna aktivna, sta oba sklenila dodatno pokojninsko zavarovanje. Z dodatno pokojnino vsak mesec si bosta lažje privoščila vse, v čemer uživata.

Izračun:

Borut varčuje v dodatnem pokojninskem zavarovanju od 40. leta. Z mesečnimi vplačili po 120 EUR bo do upokojitve privarčeval  46.913,21 EUR. 

* Pri izračunu je upoštevana starost  40 let, upokojitvena starost 64 let in predpostavka o 1 % vstopnih stroških. V informativnem izračunuje upoštevana  2,5 % letna donosnost v Zajamčenem skladu PRVA+ Zajamčeni. Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave ter ne upošteva učinka inflacije na realno vrednost prihrankov.

 

POMEMBNE STVARI PRI IZBIRI

  • Življenjsko zavarovanje lahko sproti prilagaja glede na življenjske situacije.
  • Možnost zavarovanja za primer izpada dohodka, če bi postal delovno nesposoben.
  • Če se Borutu karkoli zgodi, bodo žena ali otroci lahko brez dodatnih finančnih skrbi.

Pogosta vprašanjaPrikaži več

To je bolezen, stanje ali poškodba, ki se ponavlja z izmenjavo boljšega in slabšega zdravstvenega stanja, z vmesnimi remisijskimi obdobji. Bolezen ni kronična in je ozdravljiva. Šteje se, da je bolezen, stanje ali poškodba ponavljajoča se, ko je to medicinsko ugotovljeno ali zavarovanec opravi več kot pet (5) specialističnih storitev ali zahtevnih diagnostičnih preiskav zaradi […]

To so dolgotrajne ali trajne bolezni, poškodbe ali stanja, ki se ponavljajo ali obstaja prihodnji sum na  ponovitev, zanje so potrebni stalen zdravniški nadzor in zdravljenje, lajšanje simptomov, rehabilitacija ali zdravstvena nega. Kronična bolezen, poškodba ali bolezensko stanje lahko povzročajo trajne zdravstvene posledice, poleg tega se na njihovi podlagi ugotavljajo morebitni prihodnji zapleti, stanja ali […]

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]