Novice  

20 let pobud in ozaveščanja o prihodnostiDanes je dan, ko lahko ustvarimo spremembe in s tem obrnemo naš jutrišnji svet na bolje. V Prvi osebni zavarovalnici zato v sklopu našega poslanstva, ki je v ozaveščanju o pomembnosti pravočasnega prevzemanja odgovornosti za lastno prihodnost, v ta namen obeležujemo t.i. dan prihodnosti. Namenjen je konstruktivnemu premisleku o naših osebnih vizijah in željah, 14. decembra ga bomo zaznamovali že petič.

Na naš prvi Dan prihodnosti, 14. 12. 2016 smo skupaj z županom Mestne občine Ljubljana, Zoranom Jankovićem, postavili časovno kapsulo in vanjo oddali želje in vizije našega življenja čez 20 let. Čez 20 let jo bomo skupaj odprli in v Ljubljani pripravili javno razstavo vseh prejetih vizij, ki jih bomo lahko primerjali z dejanskim stanjem.

Od tu nas je rdeča nit vodila k pomembni vzpostavitvi sinergij med generacijami, s čimer lahko oplemenitimo naše življenje. V ta namen smo z vami ustvarjali priložnostni znak “Med generacijami”, v centrih starejših DEOS so se starostniki družili ob pletenju copatkov, na dan prihodnosti pa smo s temi na še nepopisano življenjsko pot pospremili vse novorojenčke po Sloveniji. Ob bok temu smo z donacijo podprli projekt Porodnišnice Ljubljana Slojenčki, porodnišnico pa obarvali v rdeče.

Ker izhajamo iz želje po bolj kakovostnem bivanju zanamcev, smo za bolj zeleno prihodnost ob dnevu prihodnosti leta 2018 pomagali slovenskim gozdovom. V občini Črna na Koroškem so vetrolomi povzročili velikansko in nepopravljivo škodo, zato smo jim predali donacijo za več kot 7.250 sadik gozdnih dreves za obnovo gozdov, pozneje pa so na našo pobudo skupaj stopili številni prostovoljci, zavihali rokave in prispevali svoj košček k obnovi.

Ker je najboljši zgled družbi začeti pri sebi, smo k sodelovanju najprej povabili vse svoje sodelavce. Prostovoljno delo je za nas pomemben element, saj nagovarja naše zaposlene in širšo družbo. Gozdovi so naše naravno bogastvo in pomembno vplivajo na kakovost našega življenja, zato skrb zanje štejemo za pomembno naložbo v prihodnost. So tudi čudovit simbol medgeneracijskega povezovanja, saj bodo drevesa rasla z nami in našimi zanamci.

Prihajajoči dan prihodnosti pa bo letos že drugič zapored pri najpomembnejšem živem bitju, čebeli. Zaščita čebel je naložba v trajnostno prenovo in ustvarjanje bolj varnega okolja za prihodnje generacije. Skupaj s partnerjem, Čebelarsko zvezo Slovenije, smo ob lanskem dnevu prihodnosti snovali projekt #PRVAčebela. V okviru tega projekta mlade spodbujamo, naj začnejo spoznavati pomen in vlogo čebel in čebelarstva v Sloveniji in svetu, se seznanijo z osnovami čebelarjenja in nadaljujejo našo tradicionalno panogo.

V letu 2020 smo k sajenju medovitih rastlin spodbujali naše zavarovance, s sponzorskimi sredstvi pa smo omogočili postavitev učnih čebelnjakov pri štirih čebelarskih društvih, izbranih na podlagi javnega razpisa in glasovanja ljudstva: ČD Lovrenc na Pohorju, ČD Vojnik, ČD Pivka in ČD Stična. Glede na odlične odzive bo dan prihodnosti ostal projekt tudi v dneh v prihodnosti. V naslednjih dneh se #PRVAčebela spet prebuja. Na osnovi javnega razpisa bomo štirim čebelarskim društvom, pri katerih delujejo čebelarski krožki, omogočili postavitev tipiziranega učnega čebelnjaka. Simbolični sklep bo na svetovni dan čebel 20. maja, ki se zaznamuje s sloganom Bee Engaged (Angažiraj se), namen naše akcije pa je natanko to.Ključne besede:
Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]