NALOGA

Predmet razpisa je izbor posameznika ali skupine izvajalca-ev/oblikovalca-ev priložnostnega znaka z delovnim naslovom MED GENERACIJAMI. Znak mora vsebovati besedno zvezo MED GENERACIJAMI.

 

PROBLEMATIKA

Pri medgeneracijskem povezovanju gre predvsem za medčloveški odnos in uresničevanje medgeneracijske solidarnosti.

Sodelujočim prinaša novo kakovost življenja, krepi duševno in telesno zdravje, zagotavlja občutek sprejetosti in varnosti ter zmanjšuje občutek osamljenosti.

Starejši nimajo stika z mladimi in ne razumejo današnjega načina odraščanja. Mlajši pa so prikrajšani za sobivanje s starejšo populacijo in njihovo življenjsko modrostjo.

Vsa življenjska obdobja v procesu staranja ponujajo polno novih in drugačnih izzivov in novih spoznanj. Naša naloga je, da vspostavimo sinergijo med generacijami in s tem oplemenitimo naša življenja ter vzpodbudimo miselnost, da je medgeneracijska pomoč pomembna naši družbi. 

Nagrada

1 najboljši predlog bomo odkupili in nagradili s 500 EUR.

 

Natečaj je zaključen

Zmagovalni predlog je pripravila:

NADJA JEZNIK

 

Kdo lahko sodeluje Splošni pogoji

UPORABA

Znak se bo uporabljal za komunikacijske in promocijske namene ob vrsti dogodkov, ki bodo povezovali, navdihovali in promovirali sodelovanje med generacijami.

KAJ ŽELIMO SPOROČITI?

Sodelovanje med generacijami je edina smiselna pot za obstoj in prihodnost zdrave družbe.

Kriterij ocenjevanja

Vizualna podoba znaka naj bo:

  • tehnično ustrezna
  • unikatna
  • hitro prepoznavna in privlačna;
  • kreativna, drzna, kritična in inovativna;

TRAJANJE RAZPISA


Kandidati se lahko prijavijo na razpis od 04. 10. 2017 od 12:00 dalje do 20.10. 2017 do 12:00. Med vsemi prijavami se naredi ožji izbor 5 del. Končni izbor zmagovalca bo potekal 27. 10. 2017. Razglasitev zmagovalca bo 6. 11. 2017 najkasneje do konca dne in bo objavljena na spletni strani www.prva.si/medgeneracijami.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]