Novice  

Komentar dogajanja na finančnih trgih avgust 2023PRVA komentar dogajanja na finančnih trgih

Avgusta je bilo moč na delniških trgih zaznati povečano nestanovitnost. Globalne delnice so, kot posledica trenutnega stresa na kitajskem nepremičninskem trgu in šibkejših makroekonomskih podatkov v drugem največjem svetovnem gospodarstvu, izgubile na vrednosti. Globalni delniški indeks MSCI World se je avgusta gledano v očeh evrskega vlagatelja znižal za 0,88%. Ameriške delnice so merjene z Indeksom 500 največjih ameriških podjetij (S&P500) avgusta gledano v ameriških dolarjih izgubile 1,59 %, a je ob upoštevanju krepitve dolarja, donosnost za evrskega vlagatelja bila ta le rahlo v negativnem območju (-0,07 %). Evropske delnice merjene z indeksom STOXX Europe 600 so se znižale za 2,54 %. kljub temu pa so bili padci slednjih nižji, kot delnic trgov v razvoju (MSCI Emerging Markets Indeks). Te so mesec zaključile močno v rdečem območju (-4,71%).

Poleg prej omenjenega znižanja vrednosti indeksa S&P 500, sta negativno mesec avgust zaključila tudi ameriški industrijski indeks Dow Jones (-2,01 % v USD), ter tehnološki indeks Nasdaq 100 (-1,5 % v USD). Slednji je zabeležil prvi mesečni padec po februarju, saj je sedem tehnoloških velikanov (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta in Tesla), ki so odgovorni za velik del donosnosti omenjenega tehnološkega indeksa v letošnjem letu, avgusta doseglo mešane rezultate. Na znižanje delnic na drugi strani Atlantika je vplivala prisotnost strahu, da bi lahko obrestne mere ostale na povišanih ravneh dlje časa. Predsednik ameriške centralne banke Fed Jerome Powell je v svojem govoru na srečanju centralnih bank v Jackson Holeu namreč poudaril, da bodo nadaljnje odločitve glede obrestnih mer še naprej odvisne od prihajajočih ekonomskih podatkov, ter hkrati poudaril zavezanost centralne banke k znižanju inflacije na ciljno raven 2 %.

Stopnja brezposelnosti v ZDA je avgusta znašala 3,8 % in je bila za 0,3 odstotne točke višja glede na julijski podatek in hkrati najvišja po lanskem februarju. Kljub upočasnjevanju trga dela, zgodovinsko gledano ostaja brezposelnost še vedno na zelo nizkih ravneh. Inflacija se je avgusta na letni ravni rahlo zvišala na 3,2 %, iz julijskih 3,0 %. Finančne trge pa je v začetku avgusta presenetilo znižanje kreditne ocene ZDA s strani ene izmed vodilnih bonitetnih hiš – Fitch, ki je zaradi naraščajočega ameriškega dolga in zmanjšanega zaupanja v fiskalno upravljanje države, znižala bonitetno oceno ZDA iz najvišje ocene AAA na AA+. Znižanje bonitetne ocene je kljub vročim razpravam v političnih in gospodarskih krogih po sami objavi imelo majhen vpliv na donosnost 10-letne ameriške državne obveznice. Zahtevane donosnosti so, kot posledica makroekonomskih podatkov, ki so bili nad pričakovanji in povišanja kratkoročnih potreb po zadolževanju porasle kasneje v mesecu. Donosnost 10-letne obveznice je na konec avgusta znašala 4,11 % (julija 3,96 %).

Trg dela ostaja močan tudi v evroobmočju. Stopnja brezposelnosti je v juliju znašala 6,4 % in je zgodovinsko gledano na najnižji ravni. Vendar pa gospodarski obeti ostajajo negotovi. Kompozitni PMI indeks je padel na 47 točk, kar predstavlja najnižjo raven v zadnjih 33 mesecih. Naj dodamo, da vrednost indeksa pod 50 točkami pomeni krčenje gospodarske aktivnosti, vrednost nad mejo 50 točk pa rast aktivnosti. Inflacija evroobmočja (5,3 %) je bila avgusta v primerjavi s preteklim mesecem nespremenjena, a vseeno višja od pričakovanj analitikov. Jedrna inflacija, ki ne upošteva cen hrane in energentov, je avgusta na letni ravni upadla iz 5,5 % na 5,3 %. Čeprav se inflacija izboljšuje, še vedno ostaja precej nad ciljem ECB, ki je postavljen pri 2 %, kar podpira možnost dodatnega zaostrovanja denarne politike. Kot predhodno omenjeno, so evropske delnice avgusta upadle. Med delnicami, katere so najbolj izgubile na vrednosti, so bile delnice sektorja trajnih potrošnih dobrin, ki je med občutljivejšimi na razmere v gospodarstvu. Nestanovitnost je bilo zaznati med bančnimi delnicami, potem, ko je Italija napovedala davek na presežne dobičke bank. Delnice le-teh so si kasneje opomogle, ko je italijanska vlada pojasnila, da davek ne bo presegel 0,1% sredstev banke. Na obvezniških trgih so zahtevane donosnosti evropskih obveznic avgusta ostale stabilne in relativno nespremenjene. Donosnost nemške 10-letne državne obveznice se je glede na julij znižala za dve bazični točki in je konec avgusta znašala 2,47 %, zahtevana donosnost dvoletne obveznice pa je upadla iz 3,04 % na 2,98 %.

Medtem, ko se preostala gospodarstva spopadajo z visoko inflacijo, se Kitajska sooča z deflacijskimi pritiski. Ti so se sicer po tem, ko so se cene življenjskih potrebščin na letni ravni julija znižale za 0,3 %, avgusta nekoliko zmanjšali, saj se je indeks cen življenjskih potrebščin vrnil v pozitivno območje (0,1 %). Poslabšanje gospodarskih kazalnikov in nadaljnje težave nepremičninskega trga na Kitajskem, je vplivalo na Izrazito negativne rezultate kitajskih delnic in razpoloženje vlagateljev. Med slednjimi se namreč porajajo dvomi, da bo kitajska vlada ponudila dovolj spodbud za obuditev gospodarstva.  Z namenom spopadanja s težavami v nepremičninskem sektorju in deflacijskimi tveganji, je tamkajšnja Ljudska banka Kitajske avgusta sicer dvakrat znižala obrestno mero.

Gibanje borznih indeksov*sprememba / pretekli mesecletos (do 31. 8. 2023)
Evropa (STOXX Europe 600 )-2,54 %10,36 %
ZDA (S&P 500)-0,07 %17,33 %
Svetovni razviti trgi (MSCI World)-0,88 %14,74 %
Trgi v razvoju (MSCI Emerging Markets)-4,71 %3,32 %
Slovenija (SBITOP Index)-7,72 %10,83 %
USD/EUR-1,53 %1,25 %
* cenovni indeksi v EUR, vir: Bloomberg

Donosnost državnih obveznic31. 8. 202331. 12. 2022
10 - letna slovenska državna obveznica3,33 %3,78 %
10 - letna nemška državna obveznica2,47 %2,57 %
10 - letna ameriška državna obveznica4,11 %3,87 %
Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]