Varčujem v dodatnem pokojninskem zavarovanju. Ali se dopolnilo dohodninske napovedi zgodi avtomatično?Da. V dohodninski napovedi bo višina sredstev, ki ste jih vplačali na vaš osebni varčevalni račun navedena kot olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Finančna institucija je dolžna te podatke posredovati davčni upravi.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]