Koliko naj plačujem za dodatno pokojninsko zavarovanje?Priporočamo vam, da plačujete po svojih zmožnostih. Premija dodatnega pokojninskega zavarovanja je lahko poljubno visoka in zavarovanec jo lahko kadar koli spreminja. Omejena pa je maksimalna davčna olajšava, ki jo iz tega naslova uveljavljamo in znaša največ 5,844 % bruto plače posameznika oziroma v absolutnem znesku, kot je določeno v vsakokratnem pravilniku o določitvi davčnih olajšav za posamezno leto.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]