Individualno že varčujem v dodatnem pokojninskem zavarovanju. Ali se lahko vključim tudi kolektivno preko podjetja?Če individualno že varčujete, lahko to polico pustite v mirovanju in z varčevanjem nadaljujete v kolektivni shemi preko podjetja. Lahko pa poleg kolektivnega hkrati še naprej varčujete tudi individualno, pri tem morate le paziti, da skupno vplačana premija po vseh policah ne presega 5,844 % vaše bruto plače.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]