Ali se morajo v podjetju v dodatno pokojninsko zavarovanje vključiti vsi zaposleni?Dodatno pokojninsko zavarovanje je prostovoljno, zato se posameznik o tem odloča sam. Je pa skladno z zakonodajo, ki področje ureja (ZPIZ-2), delodajalec vključitev dolžan ponuditi vsem zaposlenim. Tako se v zavarovanje vključijo vsi, razen tisti zaposleni, ki tega izrecno ne želijo in podpišejo izjavo.Delodajalec pa lahko omeji pravico do kolektivnega zavarovanja za tiste delavce, ki so pri njem zaposleni manj kot eno leto.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]