Kakšna je razlika med individualnim in kolektivnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem?V individualno zavarovanje se posameznik vključi sam in premijo plačuje iz svoje neto plače, preko položnice, trajnika ali odtegljaja od plače. Davčne olajšave, ki so glavna prednost DPZ, posameznik uveljavlja na koncu leta v obliki znižane osnove za odmero dohodnine (za celoten znesek, ki ga na letni ravni vplačamo v DPZ, se nam zniža davčna osnova; največ do 5,844 % bruto plače oziroma v absolutnem znesku, kot je določeno v vsakokratnem pravilniku o določitvi davčnih olajšav za posamezno leto). Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se izvaja preko delodajalca, ki premijo lahko delno ali v celoti financira. Način financiranja v podjetju je stvar internega dogovora med delodajalcem in zaposlenimi. Del premije, ki jo pri kolektivnem varčevanju plačuje posameznik, se večinoma obračuna iz bruto plače. S tem se mu znižuje osnova za odmero dohodnine in plačilo prispevkov, s čimer je varčevanje zanj ugodnejše. Davčno olajšavo posameznik tako uveljavlja že sproti na mesečni ravni in je ne more ponovno uveljavljati ob koncu leta.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]