Ali lahko dodatno pokojninsko zavarovanje prekinem? Kaj se zgodi, če v nekem trenutku ne morem plačevati premije?Dodatno pokojninsko zavarovanje se sklepa do upokojitve. Po upokojitvi se privarčevana sredstva črpajo v obliki pokojninske rente oz. dodatne pokojnine. V primeru, da se posameznik znajde v situaciji, ko premije iz kakršnihkoli razlogov ne more plačevati (izguba zaposlitve, finančna stiska), se kadar koli lahko odloči za t.i. mirovanje. Mirovanje je obdobje, v katerem posameznik ne plačuje premije, vendar sredstva ostanejo na njegovem računu, kjer se še naprej obrestujejo. Za mirovanje se posameznik lahko odloči kadar koli, trajanje mirovanja pa časovno ni omejeno.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]