PRVA in PRVA+ URAVNOTEŽENI

URAVNOTEŽENI SKLAD je namenjen posameznikom, starim od 48 do 60 let. Naložbeni cilj kritnega sklada je ob razpršitvi naložb med različne vrste naložb dosegati zmerno donosnost sredstev, predvsem v daljšem časovnem obdobju in ob prevzemanju srednje stopnje naložbenega tveganja*. Tudi tu so sredstva naložena v delnice velikih in perspektivnih podjetij, a prevladujejo pa podjetniške in državne obveznice ter druge varnejše naložbe. Zavarovanci so ob manjšem tveganju upravičeni do višjega donosa, hkrati pa bodo prihranki bolje zaščiteni pred morebitnimi kratkoročnimi nihanji.

*V primeru izbire kritnega sklada PRVA in PRVA+ URAVNOTEŽENI s srednjo delniško izpostavljenostjo naložbeno tveganje v celoti prevzema zavarovanec. Navedeni podatki o pretekli donosnosti kritnega sklada ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. Več o naložbeni politiki Kritnega sklada lahko preberete v Pravilih upravljanja in v Izjavi o naložbeni politiki.

Upravljalec pokojninskega sklada je PRVA Pokojninska družba, d.d.

Donosi pokojninskih skladov


Izbrano obdobje

Nalagam podatke...