PRVA in PRVA+ URAVNOTEŽENI

URAVNOTEŽENI SKLAD je namenjen posameznikom, starim od 47 do 59 let. Naložbeni cilj kritnega sklada je ob razpršitvi naložb med različne vrste naložb dosegati zmerno donosnost sredstev, predvsem v daljšem časovnem obdobju in ob prevzemanju srednje stopnje naložbenega tveganja*. Tudi tu so sredstva naložena v delnice velikih in perspektivnih podjetij, a prevladujejo pa podjetniške in državne obveznice ter druge varnejše naložbe. Zavarovanci so ob manjšem tveganju upravičeni do višjega donosa, hkrati pa bodo prihranki bolje zaščiteni pred morebitnimi kratkoročnimi nihanji.

*V primeru izbire kritnega sklada PRVA in PRVA+ URAVNOTEŽENI s srednjo delniško izpostavljenostjo naložbeno tveganje v celoti prevzema zavarovanec. Navedeni podatki o pretekli donosnosti kritnega sklada ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. Več o naložbeni politiki Kritnega sklada lahko preberete v Pravilih upravljanja in v Izjavi o naložbeni politiki.

Upravljalec pokojninskega sklada je PRVA Pokojninska družba, d.d.


Izbrano obdobje

X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam

    X
    Naročite termin