PRVA Pokojninska družba je članica zavarovalniškega holdinga Skupina PRVA (PRVA Group) in ena od petih hčerinskih družb v lasti družbe Skupina PRVA.

Glavno dejavnost PRVE predstavlja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer veljamo za enega največjih ponudnikov v Sloveniji.

Življenje je le eno in pomembno je v njem uživati, tudi ko nastopi jesen. V PRVI zato strankam svetujemo, da sebe in bolj varno prihodnost pravočasno postavijo na svoje prvo mesto. Zagotavljamo kolektivno in individualno obliko dodatnega pokojninskega zavarovanja z namenom zbiranja denarnih sredstev z vplačili premij na osebni račun in doseganjem donosa, za ustvarjanje prihrankov za dodatno pokojnino ob upokojitvi.

Smo polni bogatih izkušenj za vaš lepši jutri. Več kot dvajset let od ustanovitve smo pod enakim imenom kot nekoč s PRVO Pokojninsko družbo ponovno prevzeli upravljanje pokojninskih skladov PRVE,  s čemer bomo tudi v prihodnje izpolnjevali obljubo o odgovornem upravljanju prihrankov za dodatno pokojnino in izplačevanje rent.

Osebno svetovanje in kakovostna uporabniška izkušnja sta pri nas na PRVEM mestu.

Poleg organov notranjega nadzora, ki jih imajo vse delniške družbe, je organizacijska struktura PRVE prilagojena tako, da zavarovancem zagotavlja večjo transparentnost poslovanja.

Poslovanje PRVE Pokojninske družbe nadzirajo Ministrstvo RS za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti in Agencija RS za zavarovalni nadzor. Poslovanje pokojninskih skladov pa posebej nadzirata tudi banka skrbnica in pokojninski odbor.


POSLANSTVO

Našim strankam nudimo temeljno obliko varčevanja za ohranjanje socialne in finančne varnosti po upokojitvi in izplačevanje rent, kot ga omogoča Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Svoje partnerje ozaveščamo o pomembnosti pravočasnega prevzemanja odgovornosti za lastno prihodnost.

S poštenim in preudarnim poslovanjem skrbimo za dolgoročno zadovoljstvo kupcev in lastnikov. Imamo kompetentne, odgovorne in zadovoljne sodelavce, zaradi katerih uspešno sledimo skupnim ciljem.

 

VIZIJA

Postati vodilni specializirani ponudnik prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. PRVA želi postati prepoznana kot referenca kakovostne in poštene uporabniške izkušnje.

 

VREDNOTE

Pogum

V našem poslovanju se zanašamo nase in postavljamo trende za naše uporabnike.

Odgovornost

Biti odgovoren pomeni, da se aktiviramo in to zahtevamo tudi od drugih. Odgovoren sodelavec ne čaka na navodila, temveč predlaga. Odgovorni predlogi upoštevajo vpliv dejanj na okolico in so najboljši za družbo in ne nujno samo zame.

Enostavnost

Vse naše aktivnosti sledijo principu »manj je več«. Izogibamo se nepreglednosti in skrivanju za formalizmi.

PRVA je bila ustanovljena leta 2000 po uvedbi pokojninske reforme, takrat še pod imenom PRVA Pokojninska družba. Ta se je v okviru zakona ZPIZ-I specializirano ukvarjala s prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem oziroma t. i. drugim pokojninskim stebrom.

Leta 2003 je PRVA prevzela družbo Druga penzija in njen pokojninski sklad, leta 2004 pa še pokojninski sklad Slovenice.

Leta 2005 se je začel preboj na tuje trge, najprej v Makedonijo in nato naprej na druge trge jugovzhodne Evrope.

Leta 2007 je bila ustanovljena hčerinska družba PRVA Osebna zavarovalnica, PRVA Pokojninska družba pa se je preoblikovala v zavarovalniški holding Skupina PRVA. Dodatno pokojninsko zavarovanje je od takrat izvajala PRVA Osebna zavarovalnica, ki je svoje delovanje razširila na celotno področje osebnih zavarovanj. Skupina PRVA je kot zavarovalniški holding zadolžena tudi za zavarovanja v drugih državah.

1. oktobra 2021, več kot dvajset let od ustanovitve PRVE, je vodstvo z željo po ohranjanju dosedanjega nivoja kakovosti storitev, sprejelo strateško odločitev glede nove organizacijske strukture podjetja. Ta prinaša oddelitev pokojninskega dela PRVE Osebne zavarovalnice na novoustanovljeno PRVO Pokojninsko družbo.

Novi kapitalsko močni in robustni specializirani družbi bosta vsaka na svojem področju, vendar pod skupno blagovno znamko PRVA, zavarovancem še naprej zagotavljali rešitve in kakovostno uporabniško izkušnjo.

Danes PRVI zaupa več kot 125.000 zavarovancev in več kot 2.900 podjetij.

Ime podjetja:PRVA Pokojninska družba, d.d.
Sedež podjetja:Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana
Telefon:01 234 58 00
Faks:01 436 12 15
Matična številka:8961468000
Ident. št. za DDV:SI33250804
SRG (sodni register):Okrožno sodišče v Ljubljani, št. Vl. 39858
Dovoljenje:Agencija za zavarovalni razvoj
TRR:SI56 0292 2026 3831 653
E-pošta:info@prva.si
Spletno mesto:www.prva.si/pokojninska-druzba
moja.prva.si
Pooblaščena osebo za varstvo osebnih podatkov:Naslov:
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
PRVA Pokojninska družba, d.d.
Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana

Elektronski naslov:
ppd.pooblascenec.vop@prva.si
Datum ustanovitve:01. 10. 2021
Osnovni kapital:6.550.000,00 EUR

Nadzorni svet

  • Nataša Hajdinjak, predsednica nadzornega sveta
  • dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, namestnica predsednice nadzornega sveta
  • Tinkara Godec, članica nadzornega sveta – predstavnica članov pokojninskih skladov

Uprava družbe

  • Gregor Rovanšek, predsednik uprave
  • Borko Vrečko, član uprave
Lastništvo PRVE že od ustanovitve ostaja nespremenjeno. Smo hčerinska družba PRVA Group, ki je prisotna v 4 evropskih državah ter je vodilni ponudnik dodatnega pokojninskega zavarovanja v regiji.

Največji lastniki PRVE Group so:

  • PRVA FINANCE, d.o.o. 77,93 %
  • KYMAH LIMITED, London 14,83 %
  • Ostale pravne in fizične osebe 7,24 %

Predsednik uprave PRVE Group je Janez Kranjc, predsednik nadzornega sveta PRVE Group pa Nicholas Andrew Lindsay Stuart, predstavnik Kymah Limited.

FATCA

Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in Davčne uprave RS, v zvezi z izvajanjem FATCA. Po zahtevah iz Sporazuma so v Sloveniji finančne institucije dolžne poročati slovenskim davčnim organom informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije pa bodo nato sporočene ameriški davčni upravi IRS – Internal Revenue Service.

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) je Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini. Namen FATCA je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA, z uvedbo sistema poročanja podatkov s strani finančnih institucij o takšnem premoženju. FATCA zahteva od neameriških finančnih institucij izvedbo identifikacije ameriških imetnikov finančnih računov in podjetij, v katerih so obvladujoče osebe ameriški davčni zavezanci in izvedbo poročanja o finančnem premoženju takšnih oseb.

V skladu z zgoraj navedenim sporazumom se je Prva osebna zavarovalnica, d.d., registrirala v FATCA register pri ameriški davčni upravi.

Članice FATCA skupine (Naziv, ki je registriran v FATCA sistem)Tip registracijeGIIN ali FATCA statusDržava
Skupina Prva d.d.Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija, kar vključuje tudi Poročevalske finančne institucije po modelu 1 IGADW3SMF.00000.LE.705Slovenija
Prva osebna zavarovalnica, d. d.Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija, kar vključuje tudi Poročevalske finančne institucije po modelu 1 IGADW3SMF.00001.ME.705Slovenija

Poslovanje Skupine PRVA je skladno z zahtevami FATCA in jih posamezne članice Skupine PRVA izvajajo od 1. 7. 2014 dalje. Posamezne članice Skupine PRVA pri tem ne izvajajo pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

Več informacij o FATCA:

Koristne povezave v slovenskem jeziku:

Koristne povezave v angleškem jeziku:

CRS

Z namenom učinkovite zaščite davčnih prihodkov je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) razvila nov standard za avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih v davčnih zadevah – t.i. CRS, ki je že vključen tudi v zakonodajo EU. Slovenija je ena izmed držav in jurisdikcij podpisnic večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih, ki se je zavezala k sprejemu novega mednarodnega standarda avtomatične izmenjave informacij za davčne namene. Slovenija je standard avtomatične izmenjave podatkov v nacionalni pravni red prenesla z Zakonom o davčnem postopku.

Več informacij o CRS: