Koliko moram varčevati za dodatno pokojnino?

S preprostim izračunom* lahko preverite, koliko bi morali vsak mesec varčevati, da bi si zagotovili ustrezno visoko dodatno pokojnino.ž

Izračun prikazuje, koliko bi z izbrano višino premije do 65. leta lahko privarčevali za dodatek k pokojnini, če bi z varčevanjem v dodatnem pokojninskem zavarovanju začeli danes.

KOLIKO MORAM VARČEVATI ZA DODATNO POKOJNINO?*

Vnesite starost:

18
65

Vnesite višino bruto plače:

0,00 €
10.000,00 €

Mesečna premija za višjo pokojnino:

0,00 €
58,44 €
?
Neto plača

?
Priporočeni dohodki po upokojitvi

?
Predvidena pokojnina

Želite poskrbeti za finančno varnost ob upokojitvi?

Označite svojo starost in višino mesečne bruto plače, nato pa z izbiro različno visokih premij preverite, koliko bi s privarčevanimi mesečnimi zneski zmanjšali svojo pokojninsko vrzel.

Pokojninska vrzel je izračunana kot razlika med priporočenimi dohodki po upokojitvi in vašo predvideno pokojnino. Kako velika bo vrzel, lahko preverite tako, da označite premijo 0 € –
takšna bi bila vrzel, če ne bi dodatno varčevali. Z vsakim privarčevanim zneskom pa se vrzel zmanjšuje. Če imate pred seboj še daljšo delovno dobo, lahko z maskimalno premijo vrzel občutno zmanjšate.

 

Se vam zdi OSNOVNA pokojnina prENIZKA?

Že danes pokojnina in naslova obveznega pokojninskega zavarovanja (prvi steber) dosega le polovico posameznikove neto plače in tudi napovedi za v prihodnje niso bolj obetavne. Spodbudno pa je, da lahko z izbiro dodatnega pokojninskega zavarovanja sami poskrbite za finančno stanje v starosti. Že z majhnimi mesečnim zneskom boste nekaj privarčevali in nekaj je vedno bolje kot nič.

 

Ali BO VARČEVANJE V DODATNEM POKOJNINSKEM VARČEVANJU DOVOLJ?

Na žalost za nekatere samo varčevanje v dodatnem pokojninskem zavarovanju (drugi steber) ne bo dovolj, da bi pokrili razliko znižanja pokojnin iz prvega stebra. Da bi zapolnili vrzel med osnovno pokojnino in 80% zadnje neto plače bo tako potrebno tudi varčevanje v različnih naložbenih produktih (varčevanje v obveznicah, delnicah, preko vzajemnih skladov, naložbenih zavarovanj …), ki predstavljajo različne možnosti individualnega pokojninskega zavarovanja za starost.

Z dolgoročnim varčevanjem PRVA Prava naložba boste z majhnimi in neopaznimi koraki zagotovo prišli do cilja. PRVA Prava naložba je varčevanje, s katerim lahko dolgoročno privarčujete želeni znesek, obenem pa dosežete višje donose kot z varčevanjem na banki. In ne le to – če bi sredstva potrebovali prej kot načrtovano, lahko do svojih prihrankov dostopate tudi predčasno, že po šestih mesecih od začetka varčevanja.

 

* Pri izračunu je upoštevana vaša izbrana starost, upokojitvena starost 65 let in predpostavka o 1 % vstopnih stroških. V informativnem izračunu so upoštevani pričakovani donosi glede na starost zavarovanca in pripadajočo naložbeno politiko pokojninske strategije (7 % letni donosnosti v dinamičnem skladu od do 46 leta starosti, 5 % letni donosnosti v Uravnoteženem skladu od 46 do 61 leta starosti in 2,5 % letni donosnosti v uravnoteženem skladu od 60 leta do 64 leta starosti). Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave ter ne upošteva učinka inflacije na realno vrednost prihrankov. Informativni izračun za PRVO pokojninsko družbo ni zavezujoč in ne predstavlja jamstva. PRVA Pokojninska družba tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in uporabljene predpostavke v izračunu in/ali nerazumevanje izračuna.