Izračun davčne olajšave

Na tej strani vnesite podatke za pristop k dolgoročnemu varčevanju. Odločite se za mesečno varčevanje in izkoristite subvencijo v celoti.

PREVERITE VIŠINO VRAČILA DOHODNINE ZA SVOJO PLAČO.*

Mesečna bruto plača:

0,00 €
10.0000,00 €

Mesečna premija, ki jo vplačujete sami:

0,00 €
0 €
Razlika do najvišje mesečne premije

?
Izkoriščenost davčne olajšave

?
Prihranek pri odmeri dohodnine

Vas zanima kako do vračila dohodnine?

Do konca leta imate čas, da si znižate dohodnino za leto 2024. Če za pokojnino varčujete v dodatnem pokojninskem zavarovanju, vam država ob končnem obračunu dohodnine povrne del vplačanega zneska.

 

Kdaj ste upravičeni do davčne olajšave?

Do olajšave ste upravičeni, če dolgoročno varčujete. Na svoj osebni varčevalni račun za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje vplačate izbran znesek oz. premijo, država pa vam pri obračunu dohodnine vrne delež vplačanega zneska v višini do 1.451,88 EUR letno. Celoten znesek premije, ki jo vplačate se prizna kot davčna olajšava in znižanje dohodninske osnove posameznika, zato ste upravičeni do povračila dohodnine. Dolgoročno varčevanje spodbuja in subvencionira Ministrstvo za finance RS.

 

Dodatno varčevanje za pokojnino je nujno!
  • Povprečna državna pokojnina v Sloveniji danes znaša 822 EUR in predstavlja le še 57 % povprečne neto plače.**
  • V povprečju posameznik uživa pokojnino 38 let (ženske 38 let in 10 mesecev, moški 38 let in 11 mesecev).**
  • Da bi moral posameznik za ustrezno zapolnitev pokojninske vrzeli privarčevati najmanj 6-kratnik svoje letne neto plače.

* Izračun davčne olajšave je informativen in ne predstavlja ponudbe ali jamstva PRVE Pokojninske družbe. Najvišja mesečna premija, upravičena do davčne olajšave, znaša 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. 5,844 % bruto plače posameznika vendar letno ne več kot 2.903,66 EUR.
Informativni izračun predpostavlja neto znesek premije, ki je enak vplačani premiji zmanjšani za vstopne stroške. Predpostavljamo, da je plača posameznika njegov edini obdavčljivi vir dohodka, ki jo prejema mesečno celotno koledarsko leto v enakem znesku. Nadalje predpostavljamo, da posameznik ne uveljavlja nikakršnih davčnih olajšav razen dodatnega pokojninskega zavarovanja. V izračunu izkoriščenosti davčne olajšave smo predpostavili, da se mesečna plača in znesek skupne mesečne premije (delodajalec in zaposleni) v letu ne spreminja in sta vsak mesec v celotnem koledarskem letu enaka. V primeru spremembe mesečne premije predpostavljamo, da se premija spremeni v vseh mesecih koledarskega leta. V primeru, da se spremeni za krajši čas je izkoriščenost davčne olajšave ustrezno nižja. V primeru, da se posameznik odloči za dodatno izredno letno vplačilo premije predpostavljamo, da bo le-to izvršeno v koledarskem letu na katerega se nanaša izračun.
Informativni izračun za PRVO Pokojninsko družbo ni zavezujoč in ne predstavlja jamstva. PRVA Pokojninska družba tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in uporabljene predpostavke v izračunu in/ali nerazumevanje izračuna.

**vir: ZPIZ in Statistični urad RS; podatki za leto 2023