Novice  

Poziv za oddajo kandidature za člane Odbora skupine pokojninskih kritnih skladov življenjskega cikla PRVA in PRVA+PRVA Pokojninska družba, d.d. razpisuje poziv za oddajo kandidature za člane Odbora skupine pokojninskih kritnih skladov življenjskega cikla PRVA IN PRVA+.

Rok za oddajo kandidatur je do 6. 2. 2024. Kandidati so v navedenem roku dolžni predložiti svoje pisne kandidature na naslov: PRVA Pokojninska družba, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana.

Kandidati morajo kandidaturi priložiti življenjepis in podpisano Izjavo o neodvisnosti. Kandidati za mesto predstavnika delodajalca predložijo izpolnjeno Izjavo kandidata – predstavnik delodajalcev. Kandidati za mesto predstavnika članov predložijo izpolnjeno Izjavo kandidata – predstavnik članov. Izjave kandidatov so priložene v spodnjih povezavah.

Pogoji za kandidate in postopek kandidiranja so natančneje opisani v Pravilniku o volitvah članov pokojninskega odbora skupine kritnih skladov življenjskega cikla PRVA in PRVA+ , ki je dostopen na spodnjih povezavah.

Ljubljana dne, 22. 1. 2024

Uprava PRVE Pokojninske družbe, d.d

Priloge:


Ključne besede: