PRVA+ ZAJAMČENI

Varčevanje v ZAJAMČENEM SKLADU je ena od najvarnejših oblik varčevanja, saj v njem prevladujejo konservativne naložbe (državne in podjetniške obveznice ter bančni depoziti) , Prva pa mora kot izvajalka zavarovancem zagotavljati najmanj minimalni zajamčen donos, predpisan s strani države v višini 40 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom). Zajamčeni sklad je namenjen posameznikom, ki so stari vsaj 58 let in jim do upokojitve manjka manj kot 10 let.

»Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2019 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v marcu 2019.«


Izbrano obdobje

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam
X
Naročite termin