Jure

25 let, prvič redno zaposlen

Jure se je pred časom redno zaposlil v manjšem podjetju. Življenje brez študijskih obveznosti in z rednimi prihodki je prijetno, saj se lahko v prostem času sproščeno zabava.

Med vikendi in počitnicami s prijatelji uživajo v najrazličnejših dogodivščinah, polnih adrenalina.

Čeprav trenutno živi pri starših, si vseeno želi enkrat zaživeti na svojem. Zato del svojih prihodkov vsak mesec nameni varčevanju. Naložbeno varčevanje je zanj idealna rešitev, saj lahko tudi nekoliko več tvega in tako dolgoročno prihrani več.

Za Jureta je pomembno:

  • dobro oplemenititi prihranke
  • finančna varnost v primeru nezgode
  • z malo odrekanja poskrbeti za dodatno pokojnino

Kako lažje zaživeti na svojem?

Jure se sicer doma dobro počuti, a vseeno si želi kmalu ustvariti svoj dom. Zato je izbral naložbeno življenjsko zavarovanje PRVA Prava naložba, kjer varčuje z namenom, da si bo lažje uresničil sanje in z dekletom zaživel na svojem. Naložbeno strategijo lahko prilagodi tveganju, ki ga je pripravljen sprejeti – ker je Jure še mlad in bo varčeval še dlje časa, je izbral bolj tvegano strategijo, saj mu ta lahko prinese najvišje donose.

Izračun:

Vsak mesec da na stran 250 EUR in v 10 letih bo lahko prihranil do 37.739,32 EUR, ki jih bo lahko prejel v obliki enkratnega izplačila ali kot mesečno rento.

* Izračun je narejen ob predpostavki, da je starost 25 let, da se vsa sredstva nalagajo v sklad PRVA Delniški in da je letni donos Sklada PRVA Delniški 7 % (povprečen donos sklada v zadnjih 3 letih). Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave.

 

Dogovorite se za termin

 

Kako z najmanj odrekanja do najboljšega cilja?

Ko si mlad, se sicer upokojitev upravičeno zdi še daleč, vendar je prav v tem največja prednost – daljša doba varčevanja pomeni, da lahko z bistveno nižjimi mesečnimi vplačili dosežeš zastavljeni cilj. Zato Jure varčuje tudi v dodatnem pokojninskem zavarovanju.

Izračun:

Jure varčuje v življenjskih skladih dodatnega pokojninskega zavarovanja od 25. leta. Z mesečnimi vplačili po 80 EUR bo do upokojitve privarčeval 126.394,40 EUR.*

* Pri izračunu je upoštevana starost 25 let, upokojitvena starost 64 let in predpostavka o 1 % vstopnih stroških. V informativnem izračunu so upoštevani pričakovani donosi glede na starost zavarovanca in pripadajočo naložbeno politiko pokojninske strategije (7 % letni donosnosti v dinamičnem skladu od do 46 leta starosti, 5 % letni donosnosti v Uravnoteženem skladu od 46 do 61 leta starosti in 2,5 % letni donosnosti v uravnoteženem skladu od 60 leta do 64 leta starosti). Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave ter ne upošteva učinka inflacije na realno vrednost prihrankov.

 

Nezgodno zavarovanje ni le za otroke

Nesreče se ne dogajajo le najmlajšim, zato je smiselno poskrbeti za nezgodno zavarovanje, tudi ko si starejši. Jure je izbral PRVO Nezgodno varnost, ki vključuje kritja za zlome in izpahe, pa tudi nadomestila za rehabilitacijo in pripomočke za mobilnost, če bi jih kadarkoli potreboval.

Izračun:

Le za 3,33 EUR mesečno ima Jure zagotovljeno nadomestilo do 5000 EUR v primeru zloma ali izpaha ter nadomestilo za rehabilitacijo v višini 500 EUR in za nakup pripomočkov za mobilnost do 500 EUR.

Pogosta vprašanjaPrikaži več

Izvajalec je skladno z zakonodajo upravičen do obračunavanje naslednjih stroškov: Vstopni stroški največ do 3% od vsake vplačane premije. Provizija za upravljanje sredstev v višini največ 1 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada. Izstopni stroški v primeru izrednega prenehanja zavarovanja, ki znašajo 1 % čiste odkupne vrednosti.

Dosedanja zakonodaja je na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja omogočala varčevanje le v skladih z minimalnim zajamčenim donosom, kjer so izvajalci morali na vplačana sredstva pripisati donos najmanj v višini 40 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom. V primeru, da je dejanski donos, ki ga izvajalec ustvari z […]

Dodatno pokojninsko zavarovanje se sklepa do upokojitve. Po upokojitvi se privarčevana sredstva črpajo v obliki pokojninske rente oz. dodatne pokojnine. V primeru, da se posameznik znajde v situaciji, ko premije iz kakršnihkoli razlogov ne more plačevati (izguba zaposlitve, finančna stiska), se kadar koli lahko odloči za t.i. mirovanje. Mirovanje je obdobje, v katerem posameznik ne […]

Za individualno vključitev posameznik izpolni pristopno izjavo, ki jo najdete tukaj. Kolektivno se posameznik vključi preko podjetja, v katerem je zaposlen, če ima ta sklenjeno pogodbo o financiranju pokojninskega načrta z enim od izvajalcev.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam
X
Naročite termin