Izračun za delodajalce

Primerjajte učinek davčne ugodnosti premije vplačane v dodatno pokojninsko zavarovanje v primerjavi s povišanjem bruto plače.

INFORMATIVNI IZRAČUN DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA ZA DELODAJALCE*

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v podjetju:

0,00 €
6.000,00 €

Znesek dodatne mesečne nagrade delodajalca na zaposlenega:

0,00 €
58,44 €
?
Prejemek za zaposlenega in strošek nagrade za delodajalca, če celotni znesek nagrad izplača kot premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja

?
Povišanje neto plače zaposlenega, če delodajalec nagrado izplača v obliki povišanja bruto plače.

?
Strošek za delodajalca, če delodajalec celoten znesek nagrade izplača v obliki povišanja bruto plače.

 

* Izračun dodatnega pokojninskega zavarovanja za delodajalce je informativen in ne predstavlja ponudbe ali jamstva PRVE Pokojninske družbe. Najvišja mesečna premija, upravičena do davčne olajšave, znaša 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. 5,844 % bruto plače posameznika vendar letno ne več kot 2.903,66 EUR.
V izračunu je uporabljena neto premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je enaka bruto premiji zmanjšani za vstopne stroške. Informativni izračun za PRVO Pokojninsko družbo ni zavezujoč in ne predstavljajo jamstva. PRVA Pokojninska družba tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in uporabljene predpostavke v izračunu in/ali nerazumevanje izračuna.