Medijsko središče  Novice  

Spremembe v vrhu Skupine PRVAGregor Rovanšek prevzema vodenje PRVE Pokojninske družbe (Foto: Marko Delbello Ocepek)

LJUBLJANA, 9. marec 2023  – PRVA Pokojninska družba, ki velja za največjega zasebnega ponudnika prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, ima novo vodstvo. Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij je danes predsednik uprave postal Gregor Rovanšek. Dosedanji predsednik uprave Janez Kranjc odhaja na čelo zavarovalniškega holdinga Skupina PRVA, ki v jugovzhodni Evropi skrbi za več kot pol milijona uporabnikov storitev in upravlja 1,5 milijarde evrov.

Po trinajstih letih v zavarovalništvu je Janez Kranjc prevzel vodenje uprave finančnega holdinga Skupina PRVA, ki s petimi hčerinskimi družbami deluje v Sloveniji, Makedoniji, Srbiji in na Kosovu. Ob tem zdaj vodenje Prve Pokojninske družbe, ki jo je pred dvaindvajsetimi leti po pokojninski reformi ustanovila Alenka Žnidaršič Kranjc, danes pa uživa zaupanje devetdeset tisoč članov pokojninskih skladov in ima sklenjeno pogodbo o izvajanju kolektivnega zavarovanja s skoraj tri tisoč podjetji, predaja Gregorju Rovanšku. Borko Vrečko ostaja član uprave.

Gregor Rovanšek velja za dobrega poznavalca slovenskega gospodarstva in strokovnjaka s področja financ, računovodstva in kontrolinga. Novo funkcijo prevzema po večletnem vodenju Poslovne skupine Sava. V sedemnajstletni karieri v skupini Sava je prehodil pot od analitika, notranjega revizorja, direktorja kontrolinga do predsednika uprave. Pod njegovim vodstvom so družbo uspešno prestrukturirali in ji postavili novo strategijo, med drugim je deloval tudi kot član nadzornega sveta Gorenjske banke ter različnih revizijskih komisij.

Lansko leto je bilo za pokojninske sklade najbolj zahtevno leto v dvajsetletni zgodovini. Novo vodstvo pa je pripravljeno na nove izzive: »Vesel in ponosen sem, da sem se pridružil izjemni ekipi, ob tej priložnosti se tudi zahvaljujem nadzornemu svetu za izkazano zaupanje. Pred pokojninskimi družbami in zavarovalnicami je obdobje prilagajanja gospodarskim razmeram in višjim obrestnim meram, predvsem pa širši družben izziv: staranje prebivalstva in s tem povezana ustreznost nadaljnjih pokojninskih reform. Ob dosedanjem uspešnem poslovanju in širokem spektru izkušenj imamo v PRVI zdrave temelje, na podlagi katerih bomo nadaljevali odgovorno upravljanje prihrankov naših zavarovancev. Zavedamo se tudi, da le s spodbujanjem finančnega opismenjevanja in transparentno komunikacijo z našimi varčevalci naprej gradimo zaupanje v varčevanje za dodatno pokojnino, « je ob imenovanju izpostavil Gregor Rovanšek.

 Skupaj s PRVO Osebno zavarovalnico, tudi članico Skupine PRVA ima vodstvo ambiciozne načrte za implementacijo razvojne strategije na domačem trgu. Novi predsednik uprave Janez Kranjc je povzel: »Glavni cilj poslovanja družb na domačem trgu ostaja spodbujanje varčevanja posameznikov v drugem in tretjem stebru. Za zagotavljanje finančne varnosti posameznika v prihodnosti si bomo prizadevali upoštevati tudi pomen reševanja (so)financiranja zdravstvenih storitev kot dolgotrajne oskrbe. Skladno s trendi bomo nadaljevali pomembna vlaganja v digitalizacijo, ob čemer ostajamo osredotočeni na osebni pristop in celovito uporabniško izkušnjo.«

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo.

Lep pozdrav.

Katerina Steiner,

vodja komunikacij v Skupini PRVA

E: katerina.steiner@prva.si, T: 041 616 766

 


Ključne besede: