Novice  

Spremembe določb Posebnih pogojev zdravstvenega zavarovanjaObveščamo vas, da je Prva osebna zavarovalnica, d.d. sprejela spremembe določb posebnih pogojev za zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje in PRVA Diagnoza. Spremembe določb posebnih pogojev veljajo za zavarovalne pogodbe sklenjene po spodaj navedenih posebnih pogojih in veljajo za pogodbene stranke od dne objave sprememb določb dalje. Sprejete spremembe določb posebnih pogojev so v celoti v korist zavarovalca oziroma zavarovanca in ne spreminjajo bistvenih sestavin pogodbe, niti ne zavarovalnega kritja ali obsega zavarovanja.


Za zavarovalne pogodbe zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje, sklenjenih po Posebnih pogojih za zdravstveno zavarovanje Specialisti, šifra PRVA_02PZ01_S01/18 s 1.3.2018, velja dokument:

IZJAVA O SPREMEMBI DOLOČB POSEBNIH POGOJEV ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SPECIALISTI (2018)

Spreminjajo se določbe:

 • 3. člena: Trajanje in zavarovalno jamstvo
 • 9. člena: Posledice zaradi neplačila premije
 • 10. člena: Uveljavljanje pravic iz zavarovanja

Za zavarovalne pogodbe zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje, sklenjenih po Posebnih pogojih za zdravstveno zavarovanje Specialisti, šifra PRVA_02PZ01_S01/19 s 1. 5. 2019, velja dokument:

IZJAVA O SPREMEMBI DOLOČB POSEBNIH POGOJEV ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE (2019)

Spreminjajo se določbe:

 • 3. člena: Trajanje in zavarovalno jamstvo
 • 9. člena: Posledice neplačila premije
 • 10. člena: Uveljavljanje pravic iz zavarovanja

Za zavarovalne pogodbe zdravstvenega zavarovanja Prva Zdravje, sklenjene po Posebnih pogojih za zdravstveno zavarovanje Rehabilitacije, šifra PRVA_02PZ01_R01/19 s 1. 5. 2019, velja dokument:

IZJAVA O SPREMEMBI DOLOČB POSEBNIH POGOJEV ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE REHABILITACIJE

Spreminjajo se določbe:

 • 3. člena: Trajanje in zavarovalno jamstvo
 • 9. člena: Posledice neplačila premije
 • 10. člena: Uveljavljanje pravic iz zavarovanja

Za zavarovalne pogodbe zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje, sklenjene po  Posebnih pogojih za zdravstveno zavarovanje Operativni posegi, šifra PRVA_02PZ01_OP01/19 s 1. 5. 2019, velja dokument:

IZJAVA O SPREMEMBI DOLOČB POSEBNIH POGOJEV ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OPERATIVNI POSEGI 

Spreminjajo se določbe:

 • 3. člena: Trajanje in zavarovalno jamstvo
 • 9. člena: Posledice neplačila premije
 • 10. člena: Uveljavljanje pravic iz zavarovanja

Za zavarovalne pogodbe zdravstvenega zavarovanja PRVA Diagnoza, sklenjene po Posebnih pogojih za zdravstveno zavarovanje PRVA Diagnoza, šifra: PRVA_02PZ02E_S01/18 s 1. 6. 2018, velja dokument:

IZJAVA O SPREMEMBI DOLOČB POSEBNIH POGOJEV ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE PRVA DIAGNOZA (2018)

Spreminjajo se določbe:

 • 3. člena: Trajanje in zavarovalno jamstvo
 • 9. člena: Posledice zaradi neplačila premije
 • 10. člena: Uveljavljanje pravic iz zavarovanja

Za zavarovalne pogodbe zdravstvenega zavarovanja Prva Diagnoza, sklenjene po Posebnih pogojih za zdravstveno zavarovanje PRVA Diagnoza, šifra: PRVA_02PZ01E_S01/19 s 1. 5. 2019, velja dokument:

IZJAVA O SPREMEMBI DOLOČB POSEBNIH POGOJEV ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE PRVA DIAGNOZA (2019)

Spreminjajo se določbe:

 • 3. člena: Trajanje in zavarovalno jamstvo
 • 9. člena: Posledice zaradi neplačila premije
 • 10. člena: Uveljavljanje pravic iz zavarovanja

Za zavarovalne pogodbe zdravstvenega zavarovanja Prva Diagnoza, sklenjene po Posebnih pogojih za zdravstveno zavarovanje Prva Diagnoza, šifra: PRVA_02PZ01E_S04/20 s 1. 4. 2020, velja dokument:

IZJAVA O SPREMEMBI DOLOČB POSEBNIH POGOJEV ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE PRVA DIAGNOZA (2020)

Spreminjajo se določbe:

 • 3. člena: Trajanje in zavarovalno jamstvo
 • 9. člena: Posledice zaradi neplačila premije
 • 10. člena: Uveljavljanje pravic iz zavarovanja

V Ljubljani, 12. 8. 2020

Prva osebna zavarovalnica, d.d.


Ključne besede:
Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]