Medijsko središče  

Skupina PRVA skupaj s Prvo osebno zavarovalnico na poti v bančništvoLjubljana, 17.1.2017 – Včeraj so predstavniki Skupine Prva, Prve osebna zavarovalnica in Kapitalske zadruga podpisali tudi pogodbo o nakupu lastniškega deleža v višini 25 % plus ena delnica v Deželni banki Slovenije.

V petek, 12. januarja so članice Kapitalske zadruge na občnem zboru potrdile predlog upravnega odbora zadruge, da je za nakup lastniškega deleža Deželne banke Slovenije v višini 25 % in ene delnice najugodnejša ponudba Skupine Prva skupaj s Prvo osebno zavarovalnico. Včeraj pa so predstavniki vseh vpletenih podpisali še pogodbo.

Skupina Prva je finančni holding, katerega članice se ukvarjajo predvsem s prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem. Svoja podjetja ima v Sloveniji, Srbiji, Makedoniji in v Kosovem. Najširši portfelj storitev ponuja Prva osebna zavarovalnica, hčerinska družba v Sloveniji. Prva osebna zavarovalnica, ki se je leta 2008 preoblikovala iz Prve pokojninske družbe, danes na slovenskem trgu poleg prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ponuja tudi druge oblike namenskega varčevanja ter riziko življenjska, zdravstvena in nezgodna zavarovanja. Skupina Prva danes upravlja z nekaj manj kot 900 mio EUR premoženja, zaupa pa ji okoli 500.000 zavarovancev.

»Za oddajo ponudbe za nakup lastniškega deleža Deželne banke Slovenje, s katero poslovno že sodelujemo pri trženju riziko življenjskih zavarovanj, smo se v PRVI odločili, ker želimo še resneje zasesti mesto na slovenskem trgu finančnih storitev. Z izbiro smo zadovoljni, saj s tem udejanjamo naš želeni položaj in svojo moč. Zgolj za primerjavo lahko povem, da bilančna vsota PRVE in Deželne banke Slovenije skupaj znaša okoli dve milijardi EUR.

Banka z našim vstopom pridobi trdnega, strateškega lastnika, katerega cilj je krepitev banke kot take in razvoj ponudbe finančnih storitev na slovenskem trgu. Prva osebna zavarovalnica in Deželna banka Slovenije se s finančnimi produkti dobro dopolnjujeta. S tem gre pričakovati, da bomo tako obstoječim kot tudi novim strankam, lahko ponudili celoten spekter storitev za zagotavljanje njihove finančne varnosti.«, je povedal Janez Kranjc, izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice.

Pogodba je sklenjena pod več odložnimi pogoji, med drugim morajo stranke pridobiti še dovoljenje Banke Slovenije in Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence.


Ključne besede:
Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]