Novice  

Razpis za člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese članov pokojninskih skladovV skladu s 337. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ 2, objavljen v Uradnem listu RS, št.: 96/2012, 39/2013, 102/2015, 23/2017, 40/2017, 65/2017, 28/2019, 75/2019, 139/2020 in 51/21) in točko 4.1.1. Statuta delniške družbe Prva pokojninska družba d.d. ter Pravilnikom o postopku in načinu za določitev članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese članov pokojninskih skladov uprave družbe Prva pokojninska družba, d.d. (v nadaljevanju: družba) objavlja razpis za zbiranje kandidatur za člana oziroma člane nadzornega sveta družbe, ki zastopajo interese članov pokojninskih skladov.

Uprava družbe poziva, da kandidati najkasneje do 10. 02. 2022 do 23.59 ure posredujejo svoje pisne kandidature za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese članov pokojninskih skladov.

Prijavi se lahko vsaka oseba, ki je član kritnega sklada oz. je predstavnik delodajalca, ki financira pokojninski načrt družbe, je polnoletna in popolnoma opravilno sposobna oseba in izpolnjuje pogoje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta pokojninske družbe.

Prijavi je potrebno priložiti:

  • obrazložitev prijave
  • življenjepis z navedbo svojih delovnih izkušenj in pridobljenih znanj
  • izjavo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta pokojninske družbe

Prijavo s prilogami je potrebno posredovati v zaprti kuverti na naslov:

Prva pokojninska družba, d.d.
Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana
s pripisom – NE ODPIRAJ, KANDIDACIJSKI POSTOPEK!

Vse kandidature, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev oz. so prepozne se kot neprimerne zavržejo in se ne sprejmejo v nadaljnje obravnavanje. Vloga se šteje za prepozno, če na sedež družbe ne prispe do 10. 02. 2022 do 23.59.

Obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev in pogoji za člana nadzornega sveta so objavljeni na povezavi.

Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko +386 1 2345 802 (int. 666) ali pošljite  elektronsko sporočilo na: sabina.novakovic@prva.si.

Družba bo o izbiri člana oziroma članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese članov pokojninskih skladov  pisno obvestila vse kandidate v roku 8 dni od izvedbe skupščine družbe.

 

Ljubljana, 31. 01. 2022

Prva pokojninska družba, d.d.

Predsednik uprave
Janez Kranjc

Član uprave
Borko Vrečko

 


Ključne besede: