Novice  

Če že morate stati v čakalni vrsti, bodite na vrsti prviOb hitrem tempu življenja se vse prepogosto nad lastnim zdravjem zamislimo šele, ko se nam zgodijo neljube zdravstvene težave. Takrat si želimo hiter dostop do specialističnih pregledov in diagnozo, ki je temelj za hiter začetek zdravljenja. Čas je nemalokrat ključen dejavnik za uspešno ozdravitev. Obisk osebnega zdravnika in dolge čakalne vrste v javnem zdravstvu velikokrat ta čas še podaljšajo, med čakanjem na termin zdravstvene obravnave pa se lahko pojavijo tudi s tem povezani zdravstveni zapleti.

V želji po čimprejšnjem diagnosticiranju in okrevanju se lahko obrnemo na zasebne izvajalce specialističnih zdravstvenih storitev. Tako si lahko namreč v trenutnih razmerah omogočimo hitrejšo pot do diagnoze, zdravljenja in predvsem ozdravitve.

 

Dejstva – Slovenci pri zdravniku

  • V Sloveniji gremo vsako leto k osebnemu zdravniku v povprečju približno trikrat, skoraj vsak šesti bolnik pa rešitev za svojo zdravstveno težavo najde šele pri specialistu.
  • V letu 2016 je bilo v specialističnih ambulantah 18.863 preventivnih obiskov, 20.177 triažnih obiskov in kar 4.787.860 kurativnih obiskov.*
  • Splošni zdravnik lahko uporabi štiri vrste napotnice na pregled pri zdravniku specialistu. Pri redni napotnici se na prvo obravnavo čaka šest mesecev oziroma se ta doba določi na podlagi trenutnih čakalnih vrst – na pregled za nekatere zdravstvene storitve se čaka tudi leto dni in več. Hitra napotnica nam omogoča dostop do obravnave v treh mesecih po izdaji, zelo hitra v 14 dneh, nujna napotnica pa omogoča najpozneje v 24 urah po izdaji.

*Vir: SI-STAT.si, Splošno zdravstveno stanje oseb, 2016.

 

Hiter dostop do specialistov, tudi brez napotnice

Da bi odgovorili na potrebe prebivalstva po hitrejšem dostopu do zdravnika, ki lahko po­stavi ustrezno diagnozo in skupaj z bolnikom načrtuje nadaljnje postopke in zdravljenje, smo v Prvi osebni zavarovalnici zasnovali novo zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje. S tem zavarovanjem pri novih bolezenskih stanjih in poškodbah zavarovancem zagotavljajo hi­ter dostop do pregleda in preiskav pri zdrav­niku specialistu v njihovi partnerski mreži specialističnih ambulant, ki vključuje več kot 55 zasebnih zdravstvenih ustanov in 310 uveljavljenih specialistov, ki pokrivajo 21 raz­ličnih medicinskih področij. Zavarovanje omogoča res hiter dostop do specialista tudi brez napotnice, zavarovanec pa čaka na pregled največ deset delovnih dni.

 

zdravstveno zavarovanje prva zdravje specialisti prednosti

 

Specialistične obravnave, preiskave in posegi

Zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje zavarovancem zagotavlja najširši spekter specialistično-am­bulantnih pregledov pri specialistih, saj je znano da so čakalne dobe sicer precej dol­ge. Tako med drugim omogočajo preglede pri abdominalnem kirurgu, flebologu, kar­diologu, gastroenterologu, tirologu, endo­krinologu, dermatovenerologu, pulmologu, oftalmologu, ginekologu, psihiatru, ortopedu in drugih. Zdravstveno zavarovanje vključuje tudi zelo potrebne diagnostično-terapevtske postop­ke in posege, kot so RTG, EKG, UZ, CT, CTA, MR in MRA, ter različne vrste labo­ratorijskih preiskav. Pri nekaterih zahtevnih diagnostičnih postopkih, pri katerih smo iz­postavljeni dodatnemu sevanju, kot so MR, MRA, RTG, CT in CTA, kljub zavarovanju potrebujemo zdravniško napotitev. V razveja­ni mreži zdravstvenih zavodov zavarovancem sicer omogočajo še preventivno diagnostiko, kot je ugotavljanje predrakavih sprememb – test PAP; preventivno diagnostiko raka na prostati – test PSA; preventivno diagnostiko srčnega infarkta in možganske kapi z meritvi­jo gleženjskega indeksa ter preventivno dia­gnostiko popuščanja venskih zaklopk – foto­pletizmografska preiskava. Zavarovanje krije tudi stroške prvega in kontrolnega pregleda pri specialistu psihiatru.

 

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujete se lahko vsi med dopolnjenim 15. in 64. letom, tudi bolniki z nekaterimi kroničnimi obolenji.

 

Zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje paketi

Izbirate lahko med dvema paketoma. Paket Stan­dard omogoča hiter dostop do zdravnika spe­cialista in krije stroške pregledov pri zdrav­niku specialistu ter zahtevnih diagnostičnih preiskav na podlagi napotnice osebnega zdravnika. Paket Nadstandard dodatno zagotavlja kritje stroškov dodatnih preventivnih diagno­stičnih preiskav pri izvajalcu specialističnih zdravstvenih storitev, tudi brez napotnice osebnega zdravnika.

 

zdravstveno zavarovanje prva zdravje specialisti paket standard
V primeru paketa Standard, mora zavarovanec za koriščenje zavarovanja pridobiti napotnico osebnega zdravnika.

 

zdravstveno zavarovanje prva zdravje specialisti paket nadstandard
V primeru paketa Nadstandard, je osnova za koriščenje zavarovanja, ko zavarovanec izkaže utemeljen sum na bolezensko stanje.

 

Sklenite zavarovanje PRVA Zdravje Specialisti

Ključne besede:
Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]