Prva osebna zavarovalnica, d.d. (zavarovalnica), skladno z načelom mirnega reševanja sporov svojim zavarovancem v okviru sheme izvensodnega reševanja sporov omogoča interni postopek za reševanje pritožb pred pritožbenim organom zavarovalnice ter možnost izvensodnega reševanja morebitnih sporov.

1. Interni pritožbeni postopek

Pravilnik o načinu reševanja pritožb strank najdete tukaj.

2. Postopek pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov

V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo o pritožbi v internem pritožbenem postopku ali če zavarovalnica o pritožbi ne odloči v 30 dneh po prejemu pritožbe, ima zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) pravico podati pobudo za začetek postopka mediacije pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov:

Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana (telefon: 01/300 93 81, elektronski naslov: irps@zav-zdruzenje.si, spletni naslov: www.zav-zdruzenje.si)

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam
X
Naročite termin