Novice  

Novela (ZDoh-2Z) prinaša dvig maksimalne premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanjaDržavni zbor RS je dne 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (22. 3. 2022) in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

 

Dvig maksimalne premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje se prizna največ do zneska premije, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca oziroma 5,844 % pokojnine zavarovanca in ne več kot 2.903,66 evrov letno.

Vse novosti in davčnim zavezancem namenjene usmeritve pojasnila, ki se nanaša na postopke, v katerih lahko uveljavljajo svoje pravice iz novele ZDoh-2Z, so padane v priloženem dokumentu ki ga je pripravila Finančna uprava Republike Slovenije.

Prenesite dokument