Novice  

Navodila: Letno poročanje o vplačevanju kolektivnega PDPZPodjetje, ki vplačuje zaposlenim kolektivno PDPZ, mora v skladu z zakonom poročati letno vplačane kolektivne premije PDPZ z obrazcem VIR PN2 do 31.januarja tekočega leta, za vplačane premije preteklega leta. Ob zaključku leta, zavarovalnica pošlje vsem podjetjem, ki so vključeni v sistem kolektivnega zavarovanja PDPZ za svoje zaposlene, Obvestilo o vplačani premiji preteklega leta. Podjetje usklajeni podatek vplačanih premij preteklega leta poroča preko E-davkov z obrazcem: KP-KPD Podatki za odmero dohodnine VIR PN2 (ročno ali uvoz datoteke).

Povzetek vplačanih premij PDPZ za zavarovanca po pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja, ki ga je financiral delodajalec v obdobju preteklega leta oz. za Obrazec VIR PN2 se poročajo naslednje kategorije:

  • Oznaka Pokojninskega načrta v katerega je podjetje vplačevalo premije za zaposlene oz. zavarovance PDPZ.
  • Datum vstopa zavarovanca v PDPZ.
  • Letni znesek vplačane premije zavarovanca PDPZ (vplačila v letu za katero poročamo).
  • Letni znesek obračunanih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca (24,35 % ZPIZ ).

Pokojninski načrt in Pravila upravljanja so zavarovancu dostopni na spletni strani zavarovalnice, pri delodajalcu in na spletni aplikaciji moja PRVA.

Pokojninski načrt in Pravila upravljanja so zavarovancu dostopni na spletni strani zavarovalnice ali pri delodajalcu.

 

POROČANJE OLAJŠAVE V DDPO

Pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb (DDPO), delodajalec plačane kolektivne premije PDPZ izvzame iz davčno priznanih stroškov in nato v višini letno priznane olajšave, le te uveljavi kot olajšavo.

V obrazcu DDPO se plačane premije za PDPZ vpišejo:

  • Pod zaporedno številko 6.22 se vnese znesek plačanih premij v celoti kot zmanjšanje davčno priznanih odhodkov.
  • Pod zaporedno številko 15.12. se vnese znesek plačanih premij kot olajšava za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vendar največ do višine davčne osnove pod zaporedno številko 13.

 

 ODOBRENI IN VELJAVNI POKOJNINSKI NAČRTI PRVE OSEBNE ZAVAORVALNICE

  • pokojninski načrt PN PRVA+ KOLEKTIVNO je po 1. 1. 2016 nadomestil pokojninske načrte: PN PPD 02, PN PPD 03, PN PPD 04 in PN PPD 06.
  • pokojninski načrt PN PRVA KOLEKTIVNO je po 1. 1. 2016 nadomestil pokojninske načrte: PN S01 in PN DP01