Novice  

Ob nakupu nepremičnine s posojilom je pomembno, da se življenjsko zavarujete in s tem finančno zaščitite najbližjenakup nepremičnine riziko življenjsko zavarovanje

Sanje skoraj vsakega Slovenca so lastna hiša ali stanovanje. Nakup stanovanja ali gradnja hiše je velik finančni zalogaj. V sedanjem obdobju vrtoglavih cen nepremičnin, ko so potrebni zneski posojil za nakup nepremičnine izjemno visoki, pa je sklenitev riziko življenjskega zavarovanja ob sklenitvi posojila praktično nujna.

Stanovanjski kredit se običajno sklene za daljšo odplačilno dobo – od 10 pa vse do 30 let. Če gre vse po sreči, se kredit brez prekinitev odplača v dogovorjeni dobi. Vemo pa, da je življenje pogosto nepredvidljivo in nas lahko preseneti z neprijetnimi situacijami, zato je vsekakor bolje, da smo nanje pripravljeni. Eno izmed tveganj, ki mu pri najemanju kredita ne namenjamo dovolj pozornosti, je ustrezna zaščita naših dolgov za primer najhujšega.

 

Nakup nepremičnine + najem kredita + zaščita dolga

Riziko življenjsko zavarovanje je eno od osnovnih in hkrati najbolj pomembnih osebnih zavarovanj. Za vse, ki imate vzdrževane družinske člane ali obstoječa posojila, je riziko življenjsko zavarovanje ključnega pomena.

Mesečni zneski riziko življenjskega zavarovanja so lahko zelo nizki, hkrati pa to prinese miren spanec vam in celotni družini. V primeru vaše smrti najete kredite odplača zavarovalnica oziroma dedičem izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto. Če je zavarovalna vsota višja od najetega kredita, upravičenci poleg poplačila kredita dobijo dodatno izplačilo, ki jim za določen čas nadomesti izgubljeni del družinskega prihodka.

 

Zavarovanje lahko sklenete sami, v dobrih 15 minutah!

V PRVI Osebni zavarovalnici želimo biti uporabniku prijazni. Zavarovanje za primer naravne ali nezgodne smrti, s katerim boste v kombinaciji z najemom kredita pri banki sebi in najbližjim lahko zagotovili več finančne varnosti in izplačilo zavarovalne vsote v primeru najhujšega, lahko sklenete na zivljenje.prva.si.

Sklenitev zavarovanja prek spleta je popolnoma varna, hitra in enostavna, na voljo pa vam je kadarkoli in iz udobja domačega naslanjača, potrebujete le svojo osebno izkaznico in davčno številko.

 

Sklenite NAJ riziko življenjsko zavarovanje in poskrbite za finančno varnost

Revija Moje finance je že drugo leto zapored med ponudniki zavarovanj PRVINO zavarovanje nagradila s certifikatom Naj riziko življenjsko zavarovanje. Je najugodnejše riziko življenjsko zavarovanje z zavarovalno vsoto 50 in 100 tisoč evrov za 30-letnika. PRVINO zavarovanje je najboljša izbira tudi za 40-letnika pri riziko življenjskem zavarovanju z zavarovalno vsoto 50 tisoč evrov.

Če pri starosti 30 let sklenete riziko življenjsko zavarovanje za obdobje 30 let z zavarovalno vsoto 50 tisoč evrov, boste mesečno zanj plačevali 7,83 evrov. Za zavarovalno vsoto 100 tisoč evrov pa boste mesečno odšteli 14,47 evrov. Pri 40/ih letih se zneski pri obeh višinah kritja zvišajo za 3 do 5 evrov mesečno.

 

Kaj še lahko zavarujete v sklopu življenjskega zavarovanja?

Vsakemu kreditojemalcu in njegovim najbližjim pa veliko stresa lahko povzroči tudi izguba delovne sposobnosti kot posledica bolezni ali nezgode. Takrat zaradi nezmožnosti opravljanja dela namreč niste sposobni odplačevati obrokov kredita, niti kriti tekočih stroškov.

S tem zavarovanjem lahko zavarujete sebe in najbližje tudi za primer:

  • ene od 30 kritičnih bolezni do dopolnjenega 70. leta starosti. Vključene so najpogostejše današnje kritične bolezni (rak, srčno–žilne bolezni, možganska kap, bolezni živčnega sistema, npr. Alzheimerjeva bolezen in multipla skleroza, presaditve glavnih organov, koma itd.)
  • izpad dohodka pri kratkoročni delovni nesposobnosti (nadomestilo za bolniško odsotnost zaradi bolezni ali nezgode)
  • izpad dohodka pri dolgoročni delovni nesposobnosti v primeru trajne nezmožnosti opravljanja poklica, ki je lahko posledica bolezni ali nezgode (poklicna invalidnost)
  • potrebe po nadomestilu za oskrbo na domu zaradi bolezni ali nezgode, nezgodne smrti, nezgodne invalidnosti ali poškodb
  • če se vam zgodi, da ostanete brez vira prihodka zaradi brezposelnosti ali bolniške odsotnosti zaradi bolezni ali nezgode, bo z zavarovalnim kritjem Oprostitev plačila premije premijo namesto vas plačala zavarovalnica.

Za informacije glede najboljše izbire zavarovalnih kritij kontaktirajte naše svetovalce na info@prva.si ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 88 08 v času uradnih ur.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]