Novice  

Maksimalna premija in minimalna priporočena premija dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2024Ob začetku leta 2024 vas obveščamo o davčnih olajšavah  in najvišji premiji, ki omogoča polno koriščenje olajšave. Prav davčna olajšava je največja prednost varčevanja v okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

 

LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE

Objavljena je bila lestvica za odmero dohodnine v letu 2024. Več informacij najdete na spodnjih povezavah:

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2024

Vir: FURS

 

NAJNIŽJA PRIPOROČENA PREMIJA ZA LETO 2024

V letu 2023 smo imeli na letni ravni 4,2 odstotno inflacijoMinimalna priporočena mesečna premija za leto 2024 tako znaša 34,30 EUR.

 

MAKSIMALNA PREMIJA ZA LETO 2024

Najvišja premija za davčno olajšavo ostaja v letu 2024 nespremenjena. Še naprej velja omejitev 5,844% odstotka letne bruto plače, vendar ne več kot 2.903,66 EUR letno, pri čemer velja omejitev, ki je izpolnjena prej.

 

NAJNIŽJA ZAKONSKO DOVOLJENa PREMIJa KOLEKTIVNEGA ZAVAROVANJA

V skladu s tretjim odstavkom 245. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) se znesek vplačil kolektivnega zavarovanja, ki ga za posameznega člana v posameznem koledarskem letu plača delodajalec, valorizira s koeficientom rasti povprečne mesečne bruto plače zaposlenih v Republiki Sloveniji od januarja do oktobra leta pred letom, za katero se opravi valorizacija, glede na enako obdobje predhodnega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Višina valoriziranega zneska iz prvega odstavka tega člena se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za delo.

Glede na podatke Statističnega urada RS je znašal koeficient rasti povprečne mesečne bruto plače zaposlenih v Republiki Sloveniji od januarja do oktobra leta pred letom, za katero se opravi valorizacija, glede na enako obdobje predhodnega leta, 1,1. V skladu z navedenim najnižji znesek vplačil kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga za posameznega člana v koledarskem letu 2024 plača delodajalec, znaša 379,63 evra na leto oziroma 31,64 evra na mesec*.

Usklajeno višino najnižjega zneska vplačil v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v letu 2024 bo pristojno ministrstvo v začetku leta 2024 tudi objavilo na spletni strani www.gov.si.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

* Minimalna zakonsko dovoljena mesečna premija je zaokrožena na dve decimalni mesti.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]