Novice  

Kako in zakaj se pritožimo na informativni izračun dohodnine?pritožba na informativni izračun dohodnine

Vsako leto prejmemo informativni izračun dohodnine, ki se ga razveselimo ali pa nas spravi v slabo voljo, ker moramo le-to še doplačati.

 

Sploh vemo, kaj dohodnina je? Poglejmo najprej osnove.

Dohodnina je davek na dohodke fizičnih oseb, ki jo v Sloveniji ureja Zakon o dohodnini, denar pa se steka v proračun države in občin (Zakon o financiranju občin).

Vsi dohodki rezidentov RS, razen nekaterih izjem, so torej obdavčeni z dohodnino. Viri dohodnine so dohodki iz zaposlitve, dejavnosti, dohodki iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, iz oddajanja premoženja v najem, dohodki iz kapitala … V vseh primerih se dohodnina plačuje v obliki akontacij med letom, po zaključenem koledarskem letu pa je na vrsti obračun. Tega prejmemo najkasneje do 15. junija naslednjega leta; do 15. junija 2019 bomo torej prejeli informativni izračun dohodnine za leto 2018.

 

V primeru nepravilnega izračuna dohodnine se lotimo pisanja ugovora

Na portalu eDavki ali na spletni strani Fursa najdemo obrazec za ugovor, kjer vpišemo podatke, ki v informativnem izračunu niso upoštevani. Seveda lahko vlogo oddamo tudi osebno ali po pošti na pristojni finančni urad.

Rok ugovora si najlažje zapomnimo tako – imamo ga pravico poslati najkasneje v 30 dneh od tistega datuma, ko je bila kuverta odpremljena oziroma odposlana (datum je napisan na kuverti). Če torej prevzamemo izračun 10. junija, na odločbi pa je kot datum odpreme zabeležen 5. junij, moramo pritožbo oddati najkasneje 5. julija!

V nasprotnem primeru izračun postane odločba in pritožba ni več mogoča. V primeru poslanega ugovora nam (še) ni potrebno poravnati morebitnih obveznosti, temveč počakamo na nov izračun.

 

Na kaj moramo pri informativnem izračunu biti pozorni?

Podatki o vaših dohodkih, olajšavah in stroških se morajo popolnoma skladati s tistimi, ki so navedeni v informativnem izračunu. Logično je, da če je kateri koli podatek napačen (ali manjka), je napačen tudi končni informativni izračun.

Ugovor se poda tudi zaradi drugih razlogov:

  • uveljavljamo dejanske stroške (pogodbe o delu, avtorske pogodbe),
  • uveljavljamo obračunane prispevke kot lastniki enoosebne družbe (d.o.o. z eno osebo),
  • uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov (npr. otrok),
  • odbitek ali oprostitev tujega davka,
  • uveljavljanje davčne olajšave, ker imamo sklenjeno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Naša dolžnost je, da ugovor pošljemo tudi v primeru, ko je odmera dohodnine prenizka (torej gre izračun v našo ”korist”), napoved za odmero dohodnine pa moramo vložiti sami, če ga v ustreznem času (do 31. julija tekočega leta) ne prejmemo od Fursa.

 

Kaj je davčna olajšava?

To so dejavniki, ki zavezancem za dohodnino znižajo davčno osnovo in s tem je višina njihove davčne

zavezanosti nižja. Na ta način se da smiselno uveljavljati razne socialne korektive in politične cilje. Veliko davčnih zavezancev sicer dokaj slabo pozna veljavne olajšave in zato te marsikdaj ostanejo neizkoriščene. Anketa časopisa Finance iz leta 2013 je pokazala, da kar 57 % bralcev ni vedelo, da prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ravno tako spada med upoštevane davčne olajšave oziroma se z njo podpira vse, ki varčujejo za dodatno pokojnino individualno! Predvidevamo lahko, da bi do podobnih ugotovitev prišli tudi v primeru preostalih olajšav, ki se upoštevajo pri izračunu dohodnine.

Bolj poznana in pogosteje uveljavljena je olajšava za vzdrževanega družinskega člana. Če imamo enega ali več otrok, moramo najkasneje do 5. februarja oddati vlogo za uveljavitev vzdrževanega družinskega člana (za preteklo leto). V primeru zamujenega roka za oddajo se sprememba ne upošteva pri informativnem izračunu oziroma se po vlogi ugovora vračilo dohodnine zavleče za več mesecev.

 

Namigi za višjo olajšavo v primeru vzdrževanega družinskega člana:

Olajšavo naj uveljavlja tisti starš, ki ima višje prihodke, saj je dohodnina višja pri višjih prejemkih.

Pri relativno enakih dohodkih obeh staršev naj vsak uveljavlja vse otroke (vsak otrok naj se pri vsakem staršu upošteva pol leta). Če uveljavljata starša otroke posebej, je davčna olajšava nižja.

Kako uveljaviti davčno olajšavo v primeru dodatnega pokojninskega zavarovanja?

Davčno olajšavo lahko koristijo tisti zavarovanci, ki so v preteklem letu v dodatno pokojninsko zavarovanje premije vplačevali individualno iz svoje neto plače. To ni le dobra naložba v prihodnost temveč je v Sloveniji tudi edino varčevanje, s katerim lahko uveljavite davčno olajšavo. Ta je sicer omejena, znaša lahko največ 5,844 % bruto plače zavarovanca in ne več kot 2819,09 € na leto.

Podatke o vplačilih posameznika Fursu sporoča PRVA osebna zavarovalnica. Prav tako smo podatke o individualno vplačanih premijah posameznikom v začetku leta poslali na dom. Omenjeno obvestilo najdete tudi v aplikaciji mojracun.prva.si. Uporabite ga za preverjanje podatkov pri končnem izračunu dohodnine za preteklo leto.

Naj podamo še primer:

”Mojca prejme 14.000 € bruto plače na leto; 5,844 % znese 818,16 € maksimalnega zneska, ki ga lahko Mojca vplača v zavarovanje in koristi maksimalno davčno olajšavo. Ker  ji njen delodajalec vplačuje  35 € zavarovanja na mesec, razlika do maksimalne davčne olajšave znaša 398,16 €. Mojca se lahko odloči za naknadno individualno vplačilo tega zneska iz svoje neto plače in tako postane upravičena do koriščenja davčne olajšave.”

 

Informativni izračun dohodnine lahko preverite sami

Na spletni strani eDavki je obrazec, kamor vnesete podatke o prejemkih preteklega leta ter vpišete še morebitne olajšave. Te podatke najdete na svojih plačilnih listah ali pa vam jih posreduje delodajalec.

 

ODGOVORNI DANES, SKRB MANJ JUTRI

Želite osebno svetovanje? Izpolnite obrazec za neobvezujoče povpraševanje in kontaktiral vas bo naš svetovalec.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam
X
Naročite termin