Pri prejšnjem delodajalcu sem imel odprto polico za pokojninsko varčevanje pri drugem izvajalcu. Ali lahko tam zbrana sredstva prenesem na polico pri Prvi?Da. Sredstva lahko prenesete in s sredstvi, ki jih imate pri Prvi, združite na skupni polici. Celoten postopek prenosa na podlagi soglasne izjave zavarovanca uredi Prva. S prenosom zavarovanja se vam prenese tudi začetek zavarovanja, ko ste zavarovanje sklenili pri prejšnjem izvajalcu.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]