Glasujte za čebelarsko društvo in pomagajte širiti znanje o čebelah

Prva osebna zavarovalnica v sklopu družbeno odgovornega projekta Dan prihodnosti, že drugo leto spodbuja razvoj slovenskega čebelarstva in prenos znanja na mlade čebelarje. Skupaj s partnerjem Čebelarsko zvezo Slovenije bomo skupno štirim čebelarskim društvom, ki s čebelarskimi krožki delujejo na osnovnih in srednjih šolah, namenili sponzorska sredstva za postavitev štirih učnih čebelnjakov s panji in čebeljimi družinami.

Med 14. 12. 2020 in 22. 1. 2021 se je odvijal javni poziv za izbor čebelarskih društev. Odpiranje vlog je strokovna komisija izvedla v petek 29. 1. 2021 ob 9.00 v prostorih Čebelarske zveze Slovenije. Med šest upravičencev, ki so ustrezali razpisnim kriterijem in se v glasovanju potegujejo za prejem čebelnjaka so čebelarska društva:

  • Čebelarsko društvo Kobilje-Dobrovnik
  • Čebelarsko društvo Šmarje pri Jelšah
  • Čebelarsko društvo Laško
  • Čebelarsko društvo Trebelno-Mokronog
  • Čebelarsko društvo Velika Polana
  • Čebelarsko društvo Kočevje

SKUPAJ Z VAMI SMO IZBRALI ČEBELARSKA DRUŠTVA, KI JIM BO PRVA POSTAVILA UČNI ČEBELNJAK

S pomočjo javnega glasovanja, ki se je odvijalo na spletni strani www.prva.si med 1.-28. februarjem 2021, smo na podlagi skupno zbranih točk izbrali štiri zmagovalna čebelarska društva. S Čebelarsko zvezo Slovenije jim bomo za čebelarske krožke, s katerimi delujejo na osnovnih šolah, do najkasneje 20. maja 2021, ko obeležujemo svetovni dan čebel, postavili učni čebelnjak s panji in čebeljimi družinami:

  • Čebelarsko društvo Kočevje,
  • Čebelarsko društvo Laško,
  • Čebelarsko društvo Trebelno-Mokronog,
  • Čebelarsko društvo Kobilje-Dobrovnik.

V javnem glasovanju so vsa sodelujoča društva prejela skupno 3.346 glasov, kar je več kot dvakrat toliko kot v letu 2020. Vsak obrazec z enega e-naslova je štel za en glas oziroma eno točko, tem pa smo prišteli točke z javnega razpisa.

Zmagovalcem čestitamo, ostalim sodelujočim čebelarskim društvom pa se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in promocijo projektu #PRVAčebela. Glede na odlične odzive smo prepričani, da se v prihodnosti pojavijo nove priložnosti za spodbudo znanju o čebelah med mladimi čebelarji.

Prav tako se zahvaljujemo vsem posameznikom, ki so oddali svoj glas in pomagali izkazati podporo čebelarskim društvom in učenju mladih čebelarjev za boljši jutri.

O GLASOVANJU

Končno izbiro čebelarskega društva, ki bo prejelo nagrado, prepuščamo občinstvu. Sledi drugi krog, v katerem bodo na osnovi najvišje doseženega števila točk (kot je navedeno v javnem pozivu), učne čebelnjake prejela štiri čebelarska društva.

Na tej spletni strani bo v obdobju od 01. 02. – 28. 2. 2021 potekalo glasovanje, glas je mogoče oddati z izpolnitvijo spodnjega obrazca. Zbrani glasovi oziroma zbrane »čebelice« se bodo pretvorile v točke, te pa se bodo prištele številu točk, ki jih je prijavitelj dosegel na komisijskem delu razpisa. Trije upravičenci, ki bodo na način seštevanja točk dosegli najvišje število točk, bodo prejemniki tipiziranega učnega čebelnjaka, čebeljih panjev in treh čebeljih družin. Četrtega upravičenca Prva osebna zavarovalnica ne glede na doseženo število točk lahko izbere direktno glede na splošno angažiranost.
Zmagovalce oziroma prejemnike čebelnjakov bomo 5. 3. 2020 objavili na tej spletni strani.

Spoznajte čebelarska društvaČebelarsko društvo Kobilje-Dobrovnik in Dvojezična osnovna šola Dobrovnik

Občini Kobilje in Dobrovnik se nahajata v idilični pokrajini Krajinskega parka Goričko, tu najdemo širom Slovenije poznano Bukovniško jezero z zdravilnimi točkami in čudovito naravno okolje. Na našem dvojezičnem območju, kjer v sožitju živimo Slovenci in Madžari, vestno skrbimo tako za ohranitev  naravnega okolja, katerega nepogrešljiva sestavina so tudi čebele, kot tudi za ohranjanje kulturne dediščine. Tako učenci Dvojezične osnovne šole Dobrovnik s sodelovanjem lokalnih strokovnjakov vsako leto pridno pečejo medenjake in jih krasijo s tradicionalnimi motivi.  Med učenci je veliko zanimanja za spoznavanje skrbi in dela s čebelami. Ker je krožek na DOŠ Dobrovnik trenutno brez čebelnjaka, jim naši čebelarji z veseljem priskočijo na pomoč s strokovnimi nasveti in pri prikazu dela s čebelami, saj je praktično delo tisto, ki učence najbolj pritegne. Mladi krožkarji si neizmerno želijo lastnega čebelnjaka v bližini šole, da bi lahko tekom celega leta opazovali in spremljali življenje čebel, se učili dela z njimi in ob tem odrasli v odgovorne ljudi, ki jim je mar za zdravo naravno okolje. 

Stanko Gregorec, predsednik ČD Kobilje-Dobrovnik

Lidija Lajter Bürmen, mentorica čebelarskega krožka

Čebelarsko društvo Trebelno-Mokronog

Učni čebelnjak bo izhodišče za povezanost lokalnega prebivalstva ter predstavitev kraja širši publiki čebelarskega društva Trebelno-Mokronog, na neokrnjeni naravi na robu gozda in v neposredni bližini urbanega središča, kjer sta tudi šola in vrtec na Trebelnem. Okolje, kjer načrtujemo postaviti čebelnjak, je bogato z gozdovi in livadami, ki niso del intenzivnega kmetijstva, in idealno za domovanje čebel.

Med mlajšimi učenci je vse več zanimanja za sožitje z naravo, kamor sodi tudi čebelarjenje. Želimo jim omogočiti in pomagati odkrivati ta čudoviti svet čebel, prenos znanja na mlade je dolgoročna naložba v obstoj slovenskega čebelarjenja, kar pa vodi tudi k bolj zelenemu planetu posledično obstoj naše družbe.

Društvo ima v načrtu za leto 2021 in 2022 zgraditi manjšo učilnico na prostem, postaviti učni čebelnjak za potrebe društvenega izobraževanja za čebelarje in za ostale zainteresirane skupine iz lokalnega okolja, ki se vračajo k naravi. Učni čebelnjak bo namenjen tako za potrebe šolskega krožka in za praktično izobraževanje čebelarjev. In prihodnost vsake lokalne skupnosti je, če se število mladih čebelarjev množi, zato smo ponosni na trud in delo vsakega predvsem mladih članov.

Marjan Starič

Čebelarsko društvo Šmarje pri Jelšah

Učni čebelnjak bi bilo priznanje Čebelarskemu društvu Šmarje pri Jelšah ob letošnjem častitljivem jubileju, 140-letnici delovanja, in neprecenljiv prispevek h krepitvi medgeneracijskega sodelovanja, k prenosu znanja in izkušenj na mladi rod, osveščanju o pomenu varovanja in ohranjanja narave ter povezovanju krajanov, različnih društev in lokalne skupnosti. Dane bi bile možnosti za začetek delovanja čebelarskega krožka na podružnični šoli Šentvid, ene od šestih podružnic OŠ Šmarje pri Jelšah, kjer krožek in izbirni predmet čebelarstva že uspešno delujeta. Postavitev čebelnjaka bi otrokom in ostalim obiskovalcem omogočila, da na prijazen in varen način spoznajo svet čebel, delo čebelarjev in sadove njihovega dela. Čebelnjak in urejen medoviti vrt bi postala prijazen kraj za izvedbo različnih aktivnosti (delavnice, predstavitve, vodeni ogledi, pokušine ipd.), ki bi jih izvedli v sodelovanju z drugimi društvi in lokalno skupnostjo, ter tako poživili utrip v kraju, okrepili ugled čebelarskega društva in čebelarjev. Čebelnjak bo nam in drugim v ponos.

Albin Babnik, predsednik

Čebelarsko društvo Velika Polana

Čebelarski krožek v društvu Velika Polana deluje približno 30 let, v teh letih smo marsikateremu otroku oz. mladostniku predstavili življenje čebel in predvsem njihov pomen za naravo. Veseli nas, da skupaj z občino in osnovno šolo peljemo to uspešno zgodbo ozaveščenja o pomenu čebel tako, da skrbimo za čisto okolje in sadimo medovita drevesa. Pred leti smo imeli svoj čebelnjak, ki pa ni bil več primeren za namene poučevanja in krožkov. Če bi z vašo pomočjo uspeli pridobiti ta čebelnjak bi bili neizmerno veseli, saj bi lahko našo tradicijo čebelarstva nadaljevali še mnogo let.

Blaž Sobočan, predsednik

Čebelarsko društvo Laško

Mislim, da si ČD Laško zasluži učni čebelnjak zato, ker organizirano delujemo že skoraj 120 let. Zato, ker vodimo štiri čebelarske krožke. Krožek na OŠ Rimske Toplice je eden redkih, ki kljub koronavirusu deluje preko Zooma. Trenutno vključuje 8 učenk 8. in 9. razreda. Nižja stopnja letos žal ne deluje. Krožek vodi mlajša zelo perspektivna mentorica, učiteljica in namestnica ravnatelja šole, ki  poleg župana Občine Laško zelo podpira delovanje krožka. Sedaj upravljajo praktični del programa v 5 km oddaljenem društvenem čebelnjaku v Laškem, kar pa pomeni veliko izgubo časa.

Franci Šolar, predsednik

Čebelarsko društvo Kočevje

Na razpis smo se prijavili zato, ker vse zahteve razpisa v celoti izpolnjujemo. Čebelnjaček bo imel primerno lokacijo v sadovnjaku osnovne šole ob Rinži, kjer poteka čebelarski krožek in otroci nujno rabijo pomoč, da nadaljujejo z krožkom.

Jurij Majerle, predsednik

VEČ O PROJEKTU

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]