Glasujte za čebelarsko društvo in nam pomagajte pomagati!

Prva osebna zavarovalnica v sklopu akcije Dan prihodnosti, ki ga v Sloveniji obeležujemo 14. decembra, v letu 2020 spodbuja razvoj slovenskega čebelarstva in prenos znanja na mlade čebelarje. Skupaj s partnerjem projekta, Čebelarsko zvezo Slovenije, je pristopila k družbeno odgovornemu projektu, v sklopu katerega bo skupno štirim čebelarskim društvom, v okviru katerih delujejo čebelarski krožki na osnovnih in srednjih šolah, namenila sponzorska sredstva za postavitev učnih čebelnjakov s panji in čebeljimi družinami.

Na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije je bil skupaj z razpisno dokumentacijo do 20.1.2020 odprt javni razpis za izbor upravičencev za postavitev treh učnih čebelnjakov za delovanje čebelarskih krožkov. Četrti sponzoriran učni čebelnjak z AŽ čebeljimi panji in tremi čebeljimi družinami bo PRVA izročila ČD Stična, kjer bo deloval čebelarski krožek in kjer bo v letu 2020 potekalo mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev (IMYB).

Strokovna komisija je na osnovi javnega poziva za izbor čebelarskih društev, v okviru katerih delujejo čebelarski krožki, pripravila izbor upravičencev. Odpiranje vlog po javnem razpisu za izbor čebelarskih društev se je odvijalo v prostorih Čebelarske zveze Slovenije, v četrtek 23. 1. 2020 ob 12.00 na Brdu pri Lukovici. Med izbor upravičencev sodijo na javni razpis prijavljena čebelarska društva ČD Lovrenc na Pohorju, ČD Peter Močnik – Studenci Pekre, ČD Pivka, ČD Vojnik.

Končno izbiro treh čebelarskih društev, ki bodo prejelo nagrado, prepuščamo občinstvu. V nadaljevanju sledi 2. krog, v katerem bodo na osnovi najvišje doseženega števila točk (kot je navedeno v javnem pozivu), učne čebelnjake prejela tri društva. Glasovanje poteka od vključno 28. 1. do vključno 29. 2. 2020, zmagovalci bodo tisti z največjim številom prejetih glasov oziroma točk.

Zmagovalce, torej tri čebelarska društva, ki bodo od občinstva prejela največ glasov, smo razglasili 2. 3. 2020.

 

Glasovanje je zaključeno

Imamo zmagovalce, torej čebelarska društva, ki so od občinstva v obdobju med 1.-29. februarjem 2020 prejela največ glasov in bodo do najkasneje 20. maja 2020 prejela učni čebelnjak s panji in čebeljimi družinami.

Na podlagi glasovanja z oddajo obrazca, ki je potekalo na tej spletni strani, so najvišje število glasov prejeli:

  • Čebelarko društvo Vojnik
  • Čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju
  • Čebelarsko društvo Pivka

Skupno smo prejeli kar 1.471 glasov. Vsak obrazec z enega e-naslova je štel za en glas. Glasovi oziroma zbrane »čebelice« so se pretvorile v točke, te pa so se prištele številu točk, ki jih je prijavitelj dosegel na komisijskem delu razpisa. Trije upravičenci, ki so na način seštevanja točk dosegli najvišje število točk, so prejemniki tipiziranega učnega čebelnjaka, čebeljih panjev in treh čebeljih družin.

Ob tem se zahvaljujemo vsem, ki ste oddali svoj glas in pomagali izkazati podporo čebelarskim društvom in učenju mladih čebelarjev za boljši jutri.

glasovanje

Vsak pravilno izpolnjen obrazec z enega e-naslova šteje za en glas oziroma eno točko. Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj za namen izvedbe glasovanja in jih bomo po zaključku izbora hranili še 3 mesece. Prijava na e-novice ni pogoj za glasovanje. Več o obdelavi osebnih podatkov in vaših pravicah si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

SPLOŠNI POGOJI in POLITIKA ZASEBNOSTI

Spoznajte čebelarska društva


ČEBELARSKO DRUŠTVO VOJNIK

V Čebelarskem društvu Vojnik se zavedamo pomembnosti ohranjanja čebele v naravi in s tem povezano preživetje ljudi in živali, tako danes, kot jutri in v prihodnje.

Izkušeni dolgoletni člani v našem društvu se trudimo prenašati svoje bogate čebelarske izkušnje na mlade začetnike čebelarjenja.

Svoje osvojeno teoretično znanje si bodo mladi čebelarji imeli možnost s pomočjo mentorja nadgrajevati praktično v samem čebelnjaku.

Prepričani smo, da bomo s praktičnim pristopom izobraževanja povečali zanimanje učencev za obisk krožkov in s tem prispevali k razvoju slovenskega čebelarstva.

Učni čebelnjak bo postavljen v zeliščnem vrtu, blizu šole in bo s tem obogatil podobo šole in kraja.

Lep pozdrav in naj medi!

Peter Babnik, predsednik ČD Vojnik

ČEBELARSKO DRUŠTVO PIVKA

Na območju ČD Pivka že od leta 1980 delujeta dva čebelarska krožka in sicer na OŠ Košana in na OŠ Pivka.

ČD ne razpolaga z nobenim učnim čebelnjakom, zato se moramo znajti na različne načine, da lahko otrokom čebele predstavimo v praksi (obisk čebelarja, opazovalni panj …).

Mladi čebelarji iz OŠ Pivka se udeležujejo vsakoletnega državnega tekmovanja mladih čebelarjev in dosegajo lepe rezultate kljub temu, da imajo zelo malo praktičnega dela z čebelami.

Naslednje leto (2021) ČD Pivka skupaj z OŠ Pivka in občino Pivka organizira državno tekmovanje mladih čebelarjev v Pivki.

ČD Pivka je zelo dejavno društvo, zato nam bi čebelnjak, postavljen v šolskem sadovnjaku zelo pripomogel pri prenosu znanja na mlade čebelarje preko čebelarskega krožka obeh OŠ, dnevu odprtih vrat čebelarjev …

Franko Dolgan, predsednik ČD Pivka

ČEBELARSKO DRUŠTVO LOVRENC NA POHORJU

Čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju dobro sodeluje z Osnovno šolo Lovrenc, kjer poteka krožek mladih čebelarjev, pod vodstvom Andreja Čokla. Teoretično se pripravljajo v šoli, praktično pa v našem društvenem čebelnjaku. Ker imajo mladi čebelarji veliko zanimanje za čebele, njihov razvoj in pomembnost  čebel in čebelarstva, vsako leto svoje znanje pokažejo na državnem tekmovanju, od koder se vedno vračajo  s  priznanji. S svojim čebelnjakom bi še imeli toliko več veselja in odgovornosti do dela  s  čebelami, kjer bi lahko med, ki ga bodo pridobili, promovirali  v  šolske  namene.

Hvala vsem, ki boste glasovali za našo društvo in s tem pripomogli mladim čebelarjem – krožkarjem še  do večjega  praktičnega  znanja.

Angela Obrulj, predsednica ČD Lovrenc na Pohorju

ČD Peter Močnik Studenci – Pekre

Naše čebelarsko društvo deluje neprekinjeno od leta 1945, čebelarski krožek na OŠ Janka Padežnika v Mariboru pa je ustanovil takratni predsednik ČD Bruno Krištof v sodelovanju s šolo že leta 1972.

Ob šoli sta bila najprej postavljena dva čebelnjaka, nato je ostal zaradi prostorske stiske eden – ca 30 m oddaljen od šolskega objekta.

Učenci, ki so obiskovali čebelarski krožek na šoli so v zadnjih desetih letih dosegli 15 ekipnih uvrstitev in sicer eno zlato, sedem srebrnih in sedem bronastih.

Zaradi dotrajanosti in potreb gradbišča je bil v lanskem letu ob celoviti obnovi in dograditvi šolskega objekta čebelnjak izpraznjen in odstranjen.

Da bo čebelarski krožek na šoli lahko nemoteno nadaljeval s svojim delom,  želimo čimprej na istem mestu postaviti nov učni čebelnjak.

Vladimir Vogrinec, predsednik ČD Peter Močnik Studenci – Pekre

VEČ O PROJEKTU

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam
X
Naročite termin