#PRVAčebela: čebelarska društva izbiramo skupaj z vami

V sklopu družbeno odgovorne akcije dan prihodnosti, ki smo ga 14. decembra obeležili šestič, smo skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije ustvarili projekt #PRVAčebela. S tem že tretje leto postavljamo učne čebelnjake slovenskim šolam in spodbujamo razvoj slovenskega čebelarstva!

#PRVAčebela bo tudi v letu 2022 štirim čebelarskim društvom, ki s čebelarskimi krožki delujejo na slovenskih osnovnih in srednjih šolah, postavila učne čebelnjake s panji in čebeljimi družinami.

Na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije je bil v ta namen do vključno 24. 1. 2022 odprt javni razpis. Strokovna komisija je na osnovi prijav in ustrezanja razpisnim kriterijem pripravila izbor upravičencev. Odpiranje vlog po javnem razpisu za izbor čebelarskih društev se je odvijalo v prostorih Čebelarske zveze Slovenije, v četrtek 27. 1. 2022 ob 10.00 na Brdu pri Lukovici. Med upravičenci, ki so se uvrstili v drugi krog so bila čebelarska društva:

 • ČD Rače
 • ČD Cirkulane
 • ČD Žerjav
 • ČD Peter Močnik – Studenci Pekre, Lesarska šola
 • ČD Šmarje pri Jelšah
 • ČD Pobrežje – Duplek
 • ČD Sveta Ana
 • ČD Peter Močnik – Studenci Pekre, Biotehnična šola

izbrali smo ČEBELARSKA DRUŠTVA, KI JIM BOmo POSTAVILi ČEBELNJAK

Po javnem razpisu in javnem glasovanju, ki se je odvijalo na spletni strani www.prva.si med 1.- 28. februarjem 2022, smo na podlagi skupno zbranih točk 1. marca 2022 izbrali štiri zmagovalna čebelarska društva. S Čebelarsko zvezo Slovenije jim bomo do najkasneje 20. maja 2022, ko obeležujemo svetovni dan čebel, postavili učni čebelnjak s panji in čebeljimi družinami:

 • ČD Sveta Ana
 • ČD Peter Močnik – Studenci Pekre, Lesarska šola
 • ČD Šmarje pri Jelšah
 • ČD Rače

V javnem glasovanju so vsa sodelujoča društva prejela skupno 2.553 glasov. Vsak obrazec z enega e-naslova je štel za en glas oziroma eno točko, tem pa smo prišteli točke z javnega razpisa.

Zmagovalcem čestitamo, vsem sodelujočim čebelarskim društvom pa se zahvaljujemo za sodelovanje in promocijo projektu #PRVAčebela. Že tretjo sezono je ta deležna odličnih odzivov javnosti, zaradi česar ostajamo zavezani čebelam in spodbujanju znanja med mladimi čebelarji.

Prav tako se zahvaljujemo vsem posameznikom, ki ste oddali svoj glas in pomagali izkazati podporo čebelarskim društvom in učenju mladih čebelarjev za boljši jutri.

O GLASOVANJU

Drugi krog/glasovanje poteka med 1. in 28. 2. 2022. Zbrani glasovi oziroma zbrane »čebelice« se bodo pretvorile v točke, te pa se bodo prištele številu točk, ki jih je posamezni prijavitelj dosegel na prvem/komisijskem delu razpisa.

Trije upravičenci, ki bodo na način seštevanja točk dosegli najvišje število točk, bodo prejemniki tipiziranega učnega čebelnjaka, čebeljih panjev in treh čebeljih družin. Četrtega upravičenca izmed štirih PRVA* ne glede na doseženo število točk lahko izbere direktno.

Izbrana štiri čebelarska društva bo ČZS o prejemu pisno obvestila do najkasneje 5. marca 2022, postavitev in uradna otvoritev čebelnjakov pa se bo zgodila do 20. maja 2022, ko obeležujemo svetovni dan čebel.

*Sponzor učnih čebelnjakov je PRVA Pokojninska družba, d.d.

Spoznajte čebelarska društva


Čebelarsko društvo
Rače

Čebelarsko društvo Rače je društvo s skoraj devetdesetletno tradicijo in željo po pomladitvi članstva. Pokrivamo območje štirih OŠ (Rače, Fram, Starše in Marjeta na Dravskem polju) ki nas v celoti podpirajo glede kandidiranja na javnem razpisu za postavitev učnega čebelnjaka in delovanju čebelarskega krožka. Pri tem imamo tudi podporo župama občine Rače – Fram ki nam je dodelil v uporabo ob gradu Rače zemljišče za postavitev čebelnjaka.

Franc Hergan, predsednik Čebelarsko društvo Rače

Čebelarsko društvo
Šmarje pri Jelšah

Učni čebelnjak bi bilo priznanje Čebelarskemu društvu Šmarje pri Jelšah ob lanskoletnem častitljivem jubileju, 140-letnici delovanja, in neprecenljiv prispevek h krepitvi medgeneracijskega sodelovanja, k prenosu znanja in izkušenj na mladi rod, osveščanju o pomenu varovanja in ohranjanja narave ter povezovanju krajanov, različnih društev in lokalne skupnosti. Dane bi bile možnosti za začetek delovanja čebelarskega krožka na podružnični šoli Kristan Vrh, ene od šestih podružnic OŠ Šmarje pri Jelšah, kjer krožek in izbirni predmet čebelarstva že uspešno delujeta. Postavitev čebelnjaka bi otrokom in ostalim obiskovalcem omogočila, da na prijazen in varen način spoznajo svet čebel, delo čebelarjev in sadove njihovega dela. Čebelnjak in urejen medoviti vrt bi postala prijazen kraj za izvedbo različnih aktivnosti (delavnice, predstavitve, vodeni ogledi, pokušine ipd.), ki bi jih izvedli v sodelovanju z drugimi društvi in lokalno skupnostjo, ter tako poživili utrip v kraju, okrepili ugled čebelarskega društva in čebelarjev. Čebelnjak bo nam in drugim v ponos.

Albin Babnik, predsednik Čebelarsko društvo Šmarje pri Jelšah

Čebelarsko društvo
Cirkulane

Čebelarsko društvo Cirkulane je bilo ustanovljeno leta 2010, 2014 smo uvedli čebelarski krožek v dveh šolah v dveh očinah, Cirkulane in Zavrč. Naše dejavnosti objavljamo v občinskem glasilu, na šolski spletni strani, tradicionalno izvajamo prireditve v zvezi s čebelarstvom, kot so «Dan odprtih vrat«, srečamo se z občani in učenci šole, kjer se vse vrti okrog čebel in poizkušnje pridelkov. Zakaj mi, če želimo s krožkarji opravljati praktični del moramo v 5 km oddaljeni učni Čebelnjak pri SV. Ani, kar pa ni enostavno.

Kolednik Milan, predsednik Čebelarsko društvo Cirkulane

Čebelarsko društvo
Pobrežje – Duplek

Smo Čebelarsko društvo Pobrežje – Duplek, ki s svojo dolgoletno tradicijo deluje predvsem na območju Maribora in širše okolice. V okviru prenašanja znanja na mlajše generacije že več kot 10 let aktivno sodelujemo pri čebelarskem krožku na OŠ Korena, prav tako smo vključeni v Tradicionalni slovenski zajtrk in takrat obiščemo in podarimo nekaj medu v sedem (7) osnovnih šol in sedem (7) otroških vrtcev. Z veseljem prenašamo znanje o pomenu čebel, čebelarstva ter o tem, kako si s pomočjo čebeljih pridelkov krepimo in ohranjamo zdravje.

Lep pozdrav!

Oton  Štrucl, predsednik Čebelarskega društva Pobrežje – Duplek

Čebelarsko društvo
Žerjav

Težka naloga je, v samo treh stavkih predstaviti sebe in zakaj si društvo zasluži učni čebelnjak, a bom vseeno poskusil.

Kot predstavnik čebelarskega društva, poleg skrbi za čebele in funkcioniranje društva, društvo predstavljam tudi na širšem področju in sodelujemo pri več aktivnostih v lokalni skupnosti, regijski zvezi in ČZS, redno vodim tudi čebelarski krožek na podružnici Žerjav, ne glede na moje materialno stanje in stroške kateri nastajajo.

V kraju Žerjav je podružnična šola, v kateri otroci zelo radi obiskujejo čebelarski krožek in poleg mojega obsežnega razlaganja o čebelah, še dodatno postavljajo zanimiva vprašanja, z čemer izražajo maksimalno sodelovanje.

V bližini šole pa nujno potrebujemo učni čebelnjak, zaradi praktičnega prikaza dela z čebelami, ker nam odhod do mojega čebelnjaka in vrnitev nazaj vzame skoraj celo šolsko uro.

Hvala, naj medi!

Predsednik Čebelarsko društvo Žerjav

Čebelarsko društvo
Sveta Ana

Čebelarsko društvo Sv. Ana letos obeležuje 65 let delovanja v lokalnem okolju in prav tako neprekinjeno 38 let prenaša čebelarsko strast in znanje učencem na OŠ Sv. Ana. Čebelarska tradicija ima pomembno mesto v kraju, saj se ponašamo z lepo ohranjenim čebeljnjakom z dunajskimi panji iz 19. stoletja na Grafonževi domačiji.

Lep pozdrav.

Jože Kolarič, predsednik Čebelarsko društvo Sveta Ana.

Čebelarsko društvo
Peter Močnik – Studenci Pekre, Lesarska šola

Pri našem Čebelarskem društvu Peter Močnik, Studenci – Pekre deluje čebelarski krožek na Lesarski šoli Maribor  že od leta 2011. Krožek ima nekaj nakladnih panjev ter urejen medoviti vrt. V želji, da bi se dijaki lahko izobraževali pri delu z drugimi panjskimi sistemi, želimo postaviti tudi učni čebelnjak z AŽ panji.

V preteklih letih so dijaki na državnem tekmovanju mladih čebelarjev dosegali lepe uspehe – več bronastih, srebrnih in zlatih priznanj.

Naj medi!

Vladimir Vogrinec, predsednik Čebelarsko društvo Peter Močnik – Studenci Pekre

Čebelarsko društvo
Peter Močnik – Studenci Pekre, Biotehnična šola

Biotehniška šola Maribor se že leta ukvarja z dejavnostmi, pri katerih je vloga čebel neizogibna (sadjarstvo, vinogradništvo, zeliščarstvo, poljedelstvo,..).  Tudi programi, ki jih  izvajamo so tesno povezani s čebelarstvom. V letu 2016 smo nakupili nekaj čebelarske opreme in prijavili čebelarski krožek. V maju 2017 smo na na šolo pripeljali prve čebelje družine.  V okviru sodelovanja z IC Piramida Maribor z dijaki oskrbujemo tudi njihov urbani čebelnjak.

V čebelarski krožek že od začetka skušam vključiti čim več dijakov različnih smeri. Uredili smo si čebelarsko učilnico in medoviti vrt. Velikokrat nas obiščejo tudi otroci iz vrtcev in osnovnih šol. Z dijaki se redno udeležujem tekmovanj mladih čebelarjev, z njimi raziskujem v okviru projekta mladi za napredek Maribora. Vsako leto organiziram tudi strokovno ekskurzijo s čebelarskimi vsebinami. Čebelarstvo vključujem tudi v različne evropske projekte.

Novi učni čebelnjak bi nam predstavljal še dodatno motivacijo za učenje, pridobivanje različnih čebeljih pridelkov iz katerih bi kasneje izdelovali tudi apiterapevtske pripravke.

Kristina Dolinar Paulič, mentorica krožka

VEČ O PROJEKTU

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]