#PRVAčebela: GLASUJTE ZA ČEBELARSKO DRUŠTVO

V sklopu projekta, ki spodbuja trajnostni razvoj smo peto leto povezani s Čebelarsko zvezo Slovenije. Skupaj smo se zavezali spodbujati znanje in pozitiven odnos do čebel med mladimi ter tako pomagati ohranjati čebelarsko tradicijo.

Med 14. 12. 2023 in 24. 1. 2024 smo imeli na naši spletni strani in na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije odprt javni razpis za čebelarska društva, ki s čebelarskim krožkom delujejo na osnovni ali srednji šoli. Tudi letošnjo pomlad bomo zmagovalcem razpisa, tj. trem čebelarskim društvom postavili nov učni čebelnjak s panji in čebeljimi družinami. Ob zaključku letošnje akcije bo v Sloveniji postavljenih skupno že 20 učnih čebelnjakov #PRVAčebela.

Odpiranje vlog po javnem razpisu za izbor čebelarskih društev se je odvijalo v petek 26. 1. 2024 v prostorih Čebelarske zveze Slovenije. Veseli smo, da se za prejem učnega čebelnjaka skupaj s čebelarskimi društvi znova potegujejo šole z različnih koncev Slovenije!

SVOJ GLAS ODDAJTE TUKAJ

Izpolnite obrazec in glasujte za enega izmed čebelarskih društev. Vsak pravilno izpolnjen obrazec z enega e-naslova šteje za en glas oziroma eno točko. S svojim glasom boste pomagali učenju mladih čebelarjev in posredno prispevali za naš skupni bolj medeni jutri!

Glasovanje je končano.

PRVAčebela oddaj glas za čebelarsko drustvo

 

NAČIN GLASOVANJA

Drugi krog/glasovanje poteka med 1. in 29. 2. 2024. Zbrani glasovi se bodo pretvorile v točke, te pa se bodo prištele številu točk, ki jih je posamezni prijavitelj dosegel na prvem/komisijskem delu razpisa.

Trije upravičenci od štirih letos sodelujočih društev, ki bodo na način seštevanja točk dosegli najvišje število točk, bodo prejemniki tipiziranega učnega čebelnjaka, čebeljih panjev in treh čebeljih družin. Izbrana tri čebelarska društva bo ČZS o prejemu pisno obvestila do najkasneje 7. marca 2024, postavitev in uradna otvoritev čebelnjakov pa se bo zgodila do 20. maja 2024, ko obeležujemo svetovni dan čebel.

Četrti učni čebelnjak, ki bo jubilejni 20. čebelnjak #PRVAčebela gre v letu 2024 avtomatsko v Občino Črna na Koroškem, v roke Čebelarskega društva Črna na Koroškem, ki deluje na Osnovni šoli Črna na Koroškem.

Sponzor učnih čebelnjakov je PRVA Pokojninska družba, d.d.

Letos sodelujoča čebelarska društva


Čebelarsko društvo
Besnica

za čebelarski krožek v Osnovna šola Stražišče Kranj – podružnična šola Besnica

V Mestni občini Kranj, na Osnovni šoli Stražišče, oziroma na njeni podružnični šoli Besnica v okviru Čebelarskega društva Besnica čebelarski krožek deluje že sedem let.

V dolini, bogati z gozdom in raznolikim rastlinjem je čebelarstvo dolgoletna tradicija, vendar ji primanjkuje mladih. Želja našega čebelarskega društva je najmlajše seznaniti, jim približati in jih navdušiti ter tako ohraniti  naravno dediščino  čebelarjenja. S svojim učnim čebelnjakom ob šoli bi jim to lahko bolje približali. Če vsaki dve leti pridobimo enega novega čebelarja, smo dosegli svoj namen.

Čebelarsko društvo
Zavrč

za čebelarski krožek v Osnovna šola Cirkulane – Zavrč

Čebelnjak v neposredni bližini osnovne šole, ki se nahaja v Občini Zavrč, bi olajšal izvajanje praktičnih vsebin krožka in približal pomen čebelarjenja tudi ostalim učencem.

Kot zanimivost se zdi na tem mestu dodati podatek iz šolske kronike, da so v završki šoli po koncu prve svetovne vojne že čebelarili in, da so čebelarske vsebine bile del učnega načrta. Imeli so tudi svoj učni čebelnjak oz. bučelnjak, kot se je temu takrat reklo. Pomagajte nam obuditi tradicijo.

Čebelarsko društvo
Tabor

za čebelarski krožek v Osnovna šola Vransko-Tabor

Organizirano čebelarjenje v Občini Tabor ima več kot stoletno tradicijo, ki se vedno bolj zaveda pomena vzgajanja mladih čebelarjev. Poleg čebelarskega krožka v šoli imajo v Taboru tudi API vrtec, kjer otroci že v rani mladosti spoznavajo življenje čebel, uporabo pridelkov, biodiverziteto, tudi api terapijo … Zares bi jim radi omogočili še praktično spoznavanje  v čebelnjaku, saj je svet čebel le tako mogoče spoznati z vsemi čutili.

Čebelarsko društvo
Žerjav

za čebelarski krožek v Osnovna šola Črna na Koroškem – POŠ Žerjav

V Občini Črna na Koroškem so čebelarska društva zelo aktivna. To društvo aktivno sodeluje v lokalni skupnosti, regijski zvezi in ČZS, v kraju Žerjav pa sodelujejo tudi na podružnični osnovni šoli, kjer šolarji zelo radi obiskujejo čebelarski krožek. Poleg temeljite razlage pa si učenci z veliko zanimanja za delo s čebelami zdaj že res zaslužijo svoj učni čebelnjak, da jim ne bo potrebno več obiskovati učnega čebelnjaka, oddaljenega za dodatno šolsko uro vožnje.

VEČ O PROJEKTU

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]