#PRVAČEBELA: od javnega razpisa do glasov javnosti

V sklopu dne prihodnosti, ki smo ga v Sloveniji 14. decembra obeležili sedmič, se že četrto leto povezujemo s Čebelarsko zvezo Slovenije  v trajnostni akciji #PRVAčebela. Ta spodbuja znanje in pozitiven odnos do čebel ter približuje čebelarstvo mlajšim generacijam.

Med 14. 12. 2022 in 24. 1. 2023 smo imeli na naši spletni strani in na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije odprt javni razpis za čebelarska društva, ki s čebelarskim krožkom delujejo na osnovni ali srednji šoli. Odpiranje vlog po javnem razpisu za izbor čebelarskih društev se je odvijalo v petek 27. 1. 2023 v prostorih Čebelarske zveze Slovenije. Veseli smo, da smo prejeli rekordno število prijav in da se je v letošnji sezoni za prejem učnega čebelnjaka skupaj s čebelarskimi društvi potegovalo kar enajst šol iz različnih koncev Slovenije. Med 1. – 28. februarjem je sledil drugi del, javno glasovanje, s pomočjo katerega smo prek naše spletne strani zbrali skoraj sedem tisoč glasov, ti pa so nam pomagali odločati o izbranih zmagovalcih sezone 2023.

HVALA, KER STE POMAGALI IZBRATI ZMAGOVALNA ČEBELARSKA DRUŠTVA

Letošnja štiri zmagovalna čebelarska društva so:

  • Čebelarsko društvo Cerklje na Gorenjskem za OŠ Davorina Jenka,
  • Čebelarsko društvo Griže za Osnovno šolo Griže,
  • Čebelarsko društvo Slovenj Gradec – Mislinja za Osnovno šolo Šmartno pri Slovenj Gradcu,
  • Čebelarsko društvo Trebnje za Osnovno šolo Trebnje.

Iskreno čestitamo vsem čebelarskim društvom, sodelujočim osnovnim šolam na katerih delujejo čebelarski krožki in vsem krožkarjem!

Vsa čebelarska društva se ponašajo z dolgoletno čebelarsko tradicijo in s čebelarskimi krožki delujejo na bližnjih osnovnih šolah. A največja nagrada za otroke, željne novega znanja, je pravi učni čebelnjak s čebeljimi družinami. Do 20. maja, ko praznujemo svetovni dan čebel, bomo v spodbudo vsem krožkarjem pri učenju na zelenem pragu šol postavili učne čebelnjake s čebeljimi družinami.

V ta namen jih bo že to pompad po Sloveniji stalo že šestnajst.

Najbolj pomembno pa se je zahvaliti vsem društvom, ki ste se na naš razpis prijavili in ker ste nam zaupali! Hvala tudi vsem posameznikom, ki ste oddali svoj glas za svojega izbranca in skupaj s predstavniki čebelarskih društev, mentorji in krožkarji pomagate spodbujati ohranjanje čebelarske tradicije znotraj vaše lokalne skupnosti!

#PRVAčebela bo še letela in verjamemo, da se bodo pojavile nove priložnosti za vse.

PRVAčebela oddaj glas za čebelarsko drustvo

 

Letos sodelujoča čebelarska društva


Čebelarsko društvo
Cerklje na Gorenjskem

za čebelarski krožek na OŠ Davorina Jenka

So eno po številu članov eno največjih Čebelarskih društev na Gorenjskem in delujejo neprekinjeno že več kot 100 let. Čebelarski krožek v sklopu Osnovne šole Davorina Jenka v Občini Cerklje na Gorenjskem deluje neprekinjeno že vse od leta 1986, število krožkarjev pa se je v zadnjih letih gibalo med 6 in 10, ekipe se redno vsakoletno udeležujejo državnih tekmovanj in dosegajo odlične rezultate. Vsa leta odlično sodelujejo s šolo, ki vzgaja in izobražuje preko 1.000 otrok, tudi predvidena postavitev učnega čebelnjaka je na markantni lokaciji pred samo šolo in ob glavni cesti Cerklje – smučišče Krvavec, s čimer bo na ogled velikemu številu ljudi.

Čebelarsko društvo
Črna na Koroškem

za čebelarski krožek v OŠ Črna na Koroškem

Čebelarsko društvo
GRIŽE

za čebelarski krožek v OŠ Griže

Samo čebelarstvo v Grižah, ki se nahajajo znotraj Občine Žalec sega od leta 1780 z delovanjem župnika in čebelarja Janeza Goličnika in začetki organizacije čebelarskega društva Griže sega od leta 1954. Močno smo povezani z osnovno šolo Griže na kateri že vrsto let uspešno deluje čebelarski krožek. Z pridobitvijo čebelnjaka bi najbolj pridobili ravno učenci, saj bi imeli možnost opravljanja praktičnih vaj in dobro spoznati povezanost narave, čebele in čebelarja.

Čebelarsko društvo
LJUBLJANA – center

za čebelarski krožek v Mladinskem domu Jarše

Učni čebelnjak bi čebelarskemu društvu iz centra Mestne občina Ljubljana omogočil izvajanje čebelarskega krožka za prav poseben namen. Namenjen bo namreč vključevanju mladostnikov iz deprivilegiranih socialnih okolij. Cilj programa društva je razvijanje njihovih spretnosti, socialne komunikacije in znanja o naravi in čebelah, hkrati pa bo pomagal pri krepitvi  samozavesti in spodbujanju aktivnosti v skupnosti. Program bo načrtovano vključeval praktične vaje v čebelnjaku, učenje o čebelah in njihovem življenju, torej je prejem novega učnega čebelnjaka nujen in bo posebej polepšal vsakdan otrokom, ki to še kako potrebujejo.

Čebelarsko društvo
Peter Močnik – Studenci Pekre

za čebelarski krožek na Biotehniški šoli Maribor

V društvu delujejo trije čebelarki krožki, eden je na Biotehniški šoli v Mariboru, šoli s 150-letno tradicijo. Dijaki imajo na šoli izbirni pouk čebelarstva in so izjemno aktivni. V preteklih letih so na državnih tekmovanjih mladih čebelarjev prejeli več bronastih, srebrnih in zlatih priznanj. Z raziskovalnimi nalogami na temo čebelarstva so v okviru projekta Mladi za napredek Maribora in kasneje na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije širili pomen čebelarstva in čebeljih produktov. Šola čebelarsko aktivnost predstavlja na različnih razstavah in sejmih, izvaja pa tudi delavnice za Zvezo prijateljev mladine Maribor, za osnovne šole in vrtce v Občini Maribor.

Čebelarsko društvo
Tabor

za čebelarski krožek na Osnovni šoli Vransko-Tabor

Organizirano čebelarjenje v Občini Tabor ima več kot stoletno tradicijo, ki se vedno bolj zaveda pomena vzgajanja mladih čebelarjev. Poleg čebelarskega krožka v šoli imajo v Taboru tudi API vrtec, kjer otroci že v rani mladosti spoznavajo življenje čebel, uporabo pridelkov, biodiverziteto, tudi api terapijo … Zares bi jim radi omogočili še praktično spoznavanje  v čebelnjaku, saj je svet čebel le tako mogoče spoznati z vsemi čutili.

Čebelarsko društvo
Slovenj Gradec – Mislinja

za čebelarski krožek v OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čebelarsko društvo iz Občine Slovenj Gradec ima stoletno tradicijo združuje več kot 150 čebelark in čebelarjev. Na območju društva potekajo čebelarski krožki na kar petih osnovnih šolah. S pomočjo Čebelarske zveze Slovenije in PRVE želijo postaviti učni čebelnjak za otroke, ki so kot čebele –  majhni, a odločilni za našo skupno, normalno prihodnost.

Čebelarsko društvo
Šentrupert

za čebelarski krožek v OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

OŠ dr. Pavla Lunačka  v Občini Šentrupert ima v svojem logotipu čebelo, vrtec Čebelica pa čebelnjak. Čebelarski krožek na šoli poteka v dveh skupinah, ki čebelarita z dvema družinama v Lunačkovem čebelnjaku v muzeju Dežela kozolcev. Stoletno tradicijo organiziranega čebelarstva v Šentrupertu bi s podarjenim učnim čebelnjakom oplemenitili, krožkarji pa bi dragocene izkušnje pridobivali tudi na šolskem območju.

Čebelarsko društvo
Šmarje pri Jelšah

za čebelarski krožek na POŠ Sveti Štefan

Učni čebelnjak bi bilo novo priznanje čebelarskemu društvu, ki je nedavno praznovala 140 let delovanja, in neprecenljiv prispevek h krepitvi medgeneracijskega sodelovanja, k prenosu znanja in izkušenj na mladi rod, osveščanju o pomenu ohranjanja narave ter povezovanju znotraj lokalne skupnosti v Občini Šmarje pri Jelšah.

Pridobitev čebelnjaka bi pomenila začetek delovanja krožka na podružnični šoli Sveti Štefan, ene od šestih podružnic OŠ Šmarje pri Jelšah, kjer krožek in izbirni predmet čebelarstva že uspešno delujeta. Otroci bi lahko na prijazen in varen način spoznali svet čebel, delo čebelarjev in sadove njihovega dela.

Čebelarsko društvo
Žerjav

za čebelarski krožek na POŠ Žerjav

V Občini Črna na Koroškem so čebelarska društva zelo aktivna. To društvo aktivno sodeluje v lokalni skupnosti, regijski zvezi in ČZS, v kraju Žerjav pa sodelujejo tudi na podružnični osnovni šoli, kjer šolarji zelo radi obiskujejo čebelarski krožek. Poleg temeljite razlage pa si učenci z veliko zanimanja za delo s čebelami zdaj že res zaslužijo svoj učni čebelnjak, da jim ne bo potrebno več obiskovati učnega čebelnjaka, oddaljenega za dodatno šolsko uro vožnje.

Čebelarsko društvo
TREBNJE

za čebelarski krožek na OŠ Trebnje

Čebelarsko društvo v Občini Trebnje že 34 let skrbi za izobraževanje v OŠ Trebnje in njenih podružnicah. Krožek letno obiskuje 50 do 54 učencev, zlati krožkar izpred treh let čebelari v 16 panjih. Tesno smo povezani tudi s šolo, saj je čebeli in čebelarstvu namenila naravoslovni dan v 1 in 6. razredu, kjer čebelarji predstavijo svoje delo.

VEČ O PROJEKTU

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]