Napočil je čas, da si znižate dohodnino

Varčevanje za dodatno pokojnino je edino varčevanje, ki ga z davčno olajšavo do 1.306,68 € spodbuja država. Splača se vam torej preveriti, kakšen znesek lahko vplačate iz svoje neto plače do polnega izkoristka davčne olajšave, ki vam za leto 2022 pripada.

Že tradicionalno bomo vaša vplačila v tem ČASU TUDI nagradili!
Če v novembru ali decembru na vaš varčevalni račun za dodatno pokojnino dodatno vplačate:

  • več kot 450 € – vas PRVA obdari z dodatnih 15 €,
  • več kot 1.000 € – vas  PRVA obdari z dodatnih 30 €!

PREVERITE KOLIKO VAM PRI OBRAČUNU DOHODNINE POVRNE DRŽAVA:*

Mesečna bruto plača:

0,00 €
10.0000,00 €

Znesek ki ste ga letos že vplačali sami:

0,00 €
701,28 €

Znesek, ki vam ga letno vplača delodajalec:

0,00 €
701,28 €
Znesek, ki ga morate še vplačati, da bi bili deležni polne davčne olajšave

?
Vaša izkoriščenost davčne olajšave bi bila

?
Prihranek pri odmeri dohodnine

VIŠJA POKOJNINA, NIŽJA DOHODNINA IZKORISTITE VSE PREDNOSTI!

1. Preverite koliko vam manjka do maksimalne davčne olajšave.

Z zgornjim spletnim informativnim izračunom davčne olajšave lahko enostavno preverite kakšen znesek lahko letos še vplačate do polnega izkoristka davčne olajšave.

2. Določite znesek doplačila, ki ustreza vašim finančnim zmožnostim.

Če želite izkoristiti maksimalno davčno olajšavo za leto 2022, morate dodatno individualno vplačilo na osebni račun dodatnega pokojninskega zavarovanja vplačati do najkasneje 23. 12. 2022.

 

Za pomoč lahko kontaktirate vašega zavarovalnega zastopnika oziroma vam bomo z veseljem svetovali na 080 88 08.


* Izračun davčne olajšave je informativen in ne predstavlja ponudbe ali jamstva PRVE Pokojninske družbe. Najvišja mesečna premija, upravičena do davčne olajšave, znaša 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. 5,844 % bruto plače posameznika vendar letno ne več kot 2.903,66 EUR.
Informativni izračun predpostavlja neto znesek premije, ki je enak vplačani premiji zmanjšani za vstopne stroške. Predpostavljamo, da je plača posameznika njegov edini obdavčljivi vir dohodka, ki jo prejema mesečno celotno koledarsko leto v enakem znesku. Nadalje predpostavljamo, da posameznik ne uveljavlja nikakršnih davčnih olajšav razen dodatnega pokojninskega zavarovanja. V izračunu izkoriščenosti davčne olajšave smo predpostavili, da se mesečna plača in znesek skupne mesečne premije (delodajalec in zaposleni) v letu ne spreminja in sta vsak mesec v celotnem koledarskem letu enaka. V primeru spremembe mesečne premije predpostavljamo, da se premija spremeni v vseh mesecih koledarskega leta. V primeru, da se spremeni za krajši čas je izkoriščenost davčne olajšave ustrezno nižja. V primeru, da se posameznik odloči za dodatno izredno letno vplačilo premije predpostavljamo, da bo le-to izvršeno v koledarskem letu na katerega se nanaša izračun.
Informativni izračun za PRVO Pokojninsko družbo ni zavezujoč in ne predstavlja jamstva. PRVA Pokojninska družba tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in uporabljene predpostavke v izračunu in/ali nerazumevanje izračuna.